Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

Đăng ngày 12/10/2017 6:57:29 PM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: Khuyen Thanh | Lần tải: 7 | Lần xem: 16 | Page: 8 | Kích thước: 0.60 M | Loại file: pptx

  • Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số - 1
  • Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số - 2
  • Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số - 3
  • Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số - 4
  • Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP BẮC NINH TRƯỜNG THCS ĐÁP CẦU
TIẾT41
THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ
GV THỰC HIỆN : ĐỖ THANH KHUYÊN TỔ : KHTN
NĂM HỌC: 2015- 2016
Ví dụ: Điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây (Bảng 1).
?1 Dựa vào bảng 1, hãy lập bảng số liệu thống kê ban đầu về chiều dài ngón tay út của mỗi bạn trong nhóm mình .
Bảng điều tra dân số nước ta tại thời điểm 1/4/1999
BẢNG 1
CÂU HỎI
?5. Có bao nhiêu số khác nhau trong số cột cây trồng được?
?7. Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác nhau?
?6. Có bao nhiêu lớp cùng trồng được 35 cây?
30 28 30 30 35 28 30 30 35
35 50 35 50 30 35 35 30 30 50
BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ BAN ĐẦU CHỈ GỒM CÁC CỘT SỐ
LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ
1.Vấn đề hay hiện tượng mà người ta quan tâm tìm hiểu gọi là
dấu hiệu (X)
2. Mỗi đối tượng được điều tra gọi là …
số liệu thống kê
3. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là…
một đơn vị điều tra
Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu (x).
4. Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng…
số các đơn vị điều tra (N).
5. Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là …
tần số của giá trị đó (n).