Chương III. §4. Đường tròn

Đăng ngày 7/19/2017 3:14:48 PM | Thể loại: Hình học 10 Nâng cao | Chia sẽ bởi: sa son | Lần tải: 7 | Lần xem: 8 | Page: 11 | Kích thước: 7.27 M | Loại file: ppt
  • Chương III. §4. Đường tròn - 1
  • Chương III. §4. Đường tròn - 2
  • Chương III. §4. Đường tròn - 3
  • Chương III. §4. Đường tròn - 4
  • Chương III. §4. Đường tròn - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chương III. §4. Đường tròn, Hình học 10 Nâng cao. . nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu Chương III. §4. Đường tròn .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Chương III. §4. Đường tròn trong chủ đề Hình học 10 Nâng cao được chia sẽ bởi thành viên sa son đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Hình học 10 Nâng cao , có 11 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Toán học Toán học 10 Hình học 10 nâng cao ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem TIẾT THAO GIẢNG MÔN TOÁN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: LỚP 10A NỘI DUNG PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN ĐÀ LẠT 2017 BÀI TOÁN 1 :Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C): (x-2)2 + (y+ 4)2 = 25 tại A ( -1 ; 0 ) GIAÛI Vì A( - 1 ; 0 ) ( C ) nên x0 = -1 ; y0 = 0 -3x +4y-3=0 (-1 - 2 ), bên cạnh đó (x- 2) + (0 +4), bên cạnh đó ( y+4 ) =25 PTTT: ĐÀ LẠT 2017 BÀI TOÁN 2:Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C): x2 + y2 https://nslide.com/bai-giang/chuong-iii-4-duong-tron.awwu0q.html

Nội dung

TIẾT THAO GIẢNG MÔN TOÁN
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN:
LỚP 10A
NỘI DUNG
PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
ĐÀ LẠT 2017
BÀI TOÁN 1 :Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi
(C): (x-2)2 + (y+ 4)2 = 25 tại A ( -1 ; 0 )
GIAÛI
Vì A( - 1 ; 0 )
( C ) nên x0 = -1 ; y0 = 0
-3x +4y-3=0
(-1 - 2 ).(x- 2) + (0 +4).( y+4 ) =25
PTTT:
ĐÀ LẠT 2017

BÀI TOÁN 2:Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi
(C): x2 + y2 - 4x + 8y – 5 = 0 tại A ( -1 ; 0 )
GIAÛI
Vì A( - 1 ; 0 )
( C ) nên x0 = -1 ; y0 = 0
-3x +4y-3=0
Pttt: - x + 0. y – 2.( -1 + x ) +4.(0 + y ) -5 =0
ĐÀ LẠT 2017


BÀI TOÁN 3 : Vieát PTTT vôùi (C): x2+ y2 = 4 ,
biết tiếp tuyến song song với đường thẳng
(t): 3x - y + 17 = 0
GIAÛI
Ta có I(0;0) và R=2
Vì tiếp tuyến song song với
(t ):3x-y+17=0 nên TTcó dạng (d): 3x-y+c = 0
ĐKTX :d(I;(d)) = R
Vậy có 2 TT:
ĐÀ LẠT 2017

BÀI TOÁN 4 : Vieát PTTT vôùi
(C): x2+ y2 – 4x + 8y – 5 = 0 ,biết tiếp tuyến
vuông góc với đường thẳng ( t): 3x - 4y + 5 = 0
GIAÛI
Ta có I(2;-4) và R=5
Vì tiếp tuyến vuông góc với
(t) :3x-4y+5=0 nên TTcó dạng( d): 4x+3y+c = 0
ĐKTX :d(I;(d)) = R
Vậy có 2 TT:
ĐÀ LẠT 2017
BÀI TOÁN 5 :Cho (C): (x-2)2 + (y+ 4)2 = 25 .Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) đi qua A ( 3 ;-11)
GIAÛI
R
(C)
I
A
()
PTĐT đi qua A ( 3 ;-11)
():kx-y-3k-11=0
Có 2 TT:
Tâm đường tròn I(2;-4)
BÌNH THUẬN 2017
bán kính đường tròn R=5
ĐKTX : d(I;()) =5
12k2 -7k-12=0
3x +4y+35=0
4x -3y-45=0
R
()
A
BÀI TOÁN 6 :Cho (C): (x+1)2 + (y-2)2 = 5 .Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) đi qua A
GIAÛI
PTĐT đi qua A
():a(x- )+b(y-1)=0
Có 2 TT:
ĐÀ LẠT 2017

ĐKTX : d(I;()) =
a=1;b=0
a=2;b= -
2x - y+2- =0
x - +1=0
A

B�I TỐN TR?C NGHI?M C?NG C? 1:
Cho (C) : x2 + y2 - 4x + 2y + 3 = 0 .
Tiếp tuyến tại M (3 , 0) có phương trình:
A) x + y - 3 = 0
B) x - y - 3 = 0
C) x + 3y - 3 = 0
D) 3x + y = 0
x
ĐÀ LẠT 2017

B�I TỐN TR?C NGHI?M C?NG C? 2:
Cho đường tròn (C):x2 + y2 = 4 . Tiếp tuyến // với đường thẳng: 3x - y + 17 = 0 là :
(A) 6x - 2y + 4 = 0 và 6x - 2y - 4 = 0
(B) 9x - 3y + 8 = 0 và 9x - 3y - 8 = 0
(C) 3x - y + 1 = 0 và 3x - y - 1 = 0

x
ĐÀ LẠT 2017

B�I TỐN TR?C NGHI?M C?NG C? 3:
Cho đ tròn( C ): x2 + y2 = 4 . T tuyến vuơng gĩc với đường thẳng : x +3y + 17 = 0 là :
(A) 6x - 2y + 4 = 0 và 6x - 2y - 4 = 0
(B) 9x - 3y + 8 = 0 và 9x - 3y - 8 = 0
(C) 3x - y + 1 = 0 và 3x - y - 1 = 0

x
ĐÀ LẠT 2017
3:17:35 PM
Quý thầy cô
và các em học sinh
Xin chân thành cảm ơn