Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Chương III. §4. Đường tròn - 1
 • Chương III. §4. Đường tròn - 2
 • Chương III. §4. Đường tròn - 3
 • Chương III. §4. Đường tròn - 4
 • Chương III. §4. Đường tròn - 5
 • Chương III. §4. Đường tròn - 6
 • Chương III. §4. Đường tròn - 7
 • Chương III. §4. Đường tròn - 8
 • Chương III. §4. Đường tròn - 9
 • Chương III. §4. Đường tròn - 10
 • Chương III. §4. Đường tròn - 11
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Chương III. §4. Đường tròn

Đăng ngày 7/19/2017 3:14:48 PM | Thể loại: Hình học 10 Nâng cao | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: 7.27 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Chương III. §4. Đường tròn, Hình học 10 Nâng cao. . nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Chương III. §4. Đường tròn .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Chương III. §4. Đường tròn thuộc chủ đề Hình học 10 Nâng cao được giới thiệu bởi bạn sa son đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào thể loại Hình học 10 Nâng cao , có 11 page, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Toán học Toán 10 Hình học 10 Nâng cao ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu TIẾT THAO GIẢNG MÔN TOÁN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: LỚP 10A NỘI DUNG PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN ĐÀ LẠT 2017 BÀI TOÁN 1 :Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C): (x-2)2 + (y+ 4)2 = 25 tại A ( -1 ; 0 ) GIAÛI Vì A( - 1 ; 0 ) ( C ) nên x0 = -1 ; y0 = 0 -3x +4y-3=0 (-1 - 2 ), ngoài ra (x- 2) + (0 +4), thêm nữa ( y+4 ) =25 PTTT: ĐÀ LẠT 2017 BÀI TOÁN 2:Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C): x2 + y2 - 4x +

https://nslide.com/bai-giang/chuong-iii-4-duong-tron.awwu0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Hình học 10 Nâng cao


TIẾT THAO GIẢNG MÔN TOÁN
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN:
LỚP 10A
NỘI DUNG
PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
ĐÀ LẠT 2017
BÀI TOÁN 1 :Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi
(C): (x-2)2 + (y+ 4)2 = 25 tại A ( -1 ; 0 )
GIAÛI
Vì A( - 1 ; 0 )
( C ) nên x0 = -1 ; y0 = 0
-3x +4y-3=0
(-1 - 2 ).(x- 2) + (0 +4).( y+4 ) =25
PTTT:
ĐÀ LẠT 2017

BÀI TOÁN 2:Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi
(C): x2 + y2 - 4x + 8y – 5 = 0 tại A ( -1 ; 0 )
GIAÛI
Vì A( - 1 ; 0 )
( C ) nên x0 = -1 ; y0 = 0
-3x +4y-3=0
Pttt: - x + 0. y – 2.( -1 + x ) +4.(0 + y ) -5 =0
ĐÀ LẠT 2017


BÀI TOÁN 3 : Vieát PTTT vôùi (C): x2+ y2 = 4 ,
biết tiếp tuyến song song với đường thẳng
(t): 3x - y + 17 = 0
GIAÛI
Ta có I(0;0) và R=2
Vì tiếp tuyến song song với
(t ):3x-y+17=0 nên TTcó dạng (d): 3x-y+c = 0
ĐKTX :d(I;(d)) = R
Vậy có 2 TT:
ĐÀ LẠT 2017

BÀI TOÁN 4 : Vieát PTTT vôùi
(C): x2+ y2 – 4x + 8y – 5 = 0 ,biết tiếp tuyến
vuông góc với đường thẳng ( t): 3x - 4y + 5 = 0
GIAÛI
Ta có I(2;-4) và R=5
Vì tiếp tuyến vuông góc với
(t) :3x-4y+5=0 nên TTcó dạng( d): 4x+3y+c = 0
ĐKTX :d(I;(d)) = R
Vậy có 2 TT:
ĐÀ LẠT 2017
BÀI TOÁN 5 :Cho (C): (x-2)2 + (y+ 4)2 = 25 .Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) đi qua A ( 3 ;-11)
GIAÛI
R
(C)
I
A
()
PTĐT đi qua A ( 3 ;-11)
():kx-y-3k-11=0
Có 2 TT:
Tâm đường tròn I(2;-4)
BÌNH THUẬN 2017
bán kính đường tròn R=5
ĐKTX : d(I;()) =5
12k2 -7k-12=0
3x +4y+35=0
4x -3y-45=0
R
()
A
BÀI TOÁN 6 :Cho (C): (x+1)2 + (y-2)2 = 5 .Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) đi qua A
GIAÛI
PTĐT đi qua A
():a(x- )+b(y-1)=0
Có 2 TT:
ĐÀ LẠT 2017

ĐKTX : d(I;()) =
a=1;b=0
a=2;b= -
2x - y+2- =0
x - +1=0
A

B�I TỐN TR?C NGHI?M C?NG C? 1:
Cho (C) : x2 + y2 - 4x + 2y + 3 = 0 .
Tiếp tuyến tại M (3 , 0) có phương trình:
A) x + y - 3 = 0
B) x - y - 3 = 0
C) x + 3y - 3 = 0
D) 3x + y = 0
x
ĐÀ LẠT 2017

B�I TỐN TR?C NGHI?M C?NG C? 2:
Cho đường tròn (C):x2 + y2 = 4 . Tiếp tuyến // với đường thẳng: 3x - y + 17 = 0 là :
(A) 6x - 2y + 4 = 0 và 6x - 2y - 4 = 0
(B) 9x - 3y + 8 = 0 và 9x - 3y - 8 = 0
(C) 3x - y + 1 = 0 và 3x - y - 1 = 0

x
ĐÀ LẠT 2017

B�I TỐN TR?C NGHI?M C?NG C? 3:
Cho đ tròn( C ): x2 + y2 = 4 . T tuyến vuơng gĩc với đường thẳng : x +3y + 17 = 0 là :
(A) 6x - 2y + 4 = 0 và 6x - 2y - 4 = 0
(B) 9x - 3y + 8 = 0 và 9x - 3y - 8 = 0
(C) 3x - y + 1 = 0 và 3x - y - 1 = 0

x
ĐÀ LẠT 2017
3:17:35 PM
Quý thầy cô
và các em học sinh
Xin chân thành cảm ơn

Sponsor Documents