Chương III. §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Đăng ngày 11/22/2017 4:00:33 PM | Thể loại: Hình học 7 | Chia sẽ bởi: duyên nguyễ thị mỹ | Lần tải: 2 | Lần xem: 6 | Page: 19 | Kích thước: 3.16 M | Loại file: pptx

  • Chương III. §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác - 1
  • Chương III. §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác - 2
  • Chương III. §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác - 3
  • Chương III. §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác - 4
  • Chương III. §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO IA H’DRAI
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TUẤN
HÌNH HỌC 7
Bài 6_ Tiết 59:
TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
Người thực hiện: Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Chức vụ: Giáo viên trường THCS Trần Quốc Tuấn
Email:
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1
Kiến thức
- Học sinh nắm vững khái niệm đường phân giác của tam giác và biết mỗi tam giác có ba đường phân giác.
- Học sinh nắm vững tính chất ba đường phân giác của tam giác.
2
Kĩ năng
- Học sinh chứng minh được định lí tính chất ba đường phân giác của tam giác.
- Sử dụng định lý tính chất ba đường phân giác của tam giác để giải bài tập.
- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình.
3
Thái độ
- Cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và làm bài tập.
- Có thái độ yêu thích môn học, nghiêm túc trong học tập.
4
Năng lực hướng tới:
- Vận dụng tính chất ba đường phân giác trong tam giác để giải những bài toán thực tế. (Bài tập 43/SGK-72)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 1: Nêu định lý thuận và định lý đảo tính chất tia phân giác của một góc?
Trả lời:
Định lý thuận: Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.
Định lý đảo: Điểm nằm trong một góc và cách đều hai cạnh của góc đó thì nằm trên tia phân giác của góc đó.
Câu 2: Cho tam giác ABC. Vẽ tia phân giác của góc A cắt BC tại M bằng thước hai lề.
A
C
M
B
.
.
AM là đường phân giác (xuất phát từ đỉnh A) của tam giác ABC.
Bài 6:
TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
1. Đường phân giác của tam giác:
Bài 6: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
Mỗi tam giác có bao nhiêu đường phân giác?
Mỗi tam giác có ba đường phân giác.
Trong hình sau, đường nào là đường phân giác của tam giác ABC?
Em đã trả lời đúng.
Tiếc quá em trả lời chua đúng.
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Em hãy thử lại.
Em hãy hoàn thành câu hỏi trước khi tiếp tục.
 
* Tính chất: Trong một tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh đối diện với đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy.
GT
∆ABC cân tại A.
KL
MB = MC
Chứng minh:
Thực hành gấp giấy
Cài này a quay video gấp giấy và hoạt động quan sát trực quan tên hình vẽ bằng phần mềm GSP bấm vào hình sao phía dưới
Định lý: Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba cạnh của tam giác đó.
 
 
 
 
 
 
Em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành bài chứng minh sau:
Em đã trả lời đúng.
Tiếc quá em trả lời chua đúng.
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Em hãy thử lại.
Em hãy hoàn thành câu hỏi trước khi tiếp tục.
Chú ý : Điểm I cách đều ba cạnh tam giác ABC nên I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC (đường tròn tiếp xúc với ba cạnh tam giác ABC ).
Điểm I trong hình bên là giao điểm của ba đường phân giác trong tam giác MNP, đúng hay sai?
Em đã trả lời đúng.
Tiếc quá em trả lời chua đúng.
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Em hãy hoàn thành câu hỏi trước khi tiếp tục.
Bài tập 2: (Bài 43/Sgk-73)
Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tại hai địa điểm khác nhau.
Hãy tìm một địa điểm để xây dựng một đài quan sát sao cho các khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông bằng nhau.
Có tất cả mấy địa điểm như vậy?
1
2
Đài quan sát
.
A
B
C
2
1
A
B
C
M
A
B
C
M
Bài tập 38/Sgk-73: Cho hình 38
Hình 38
 
 
 
a.
* Hướng dẫn:
Tính
Tính
 
 
Tính
 

1
1
Bài tập 38/Sgk-73: Cho hình 38
Hình 38
 
 
* Hướng dẫn:
1
1
 
DẶN DÒ:
Về nhà:
 Luyện tập vẽ các đường phân giác trong một tam giác.
 Làm bài tập 36, 37, 38, 39, 40, 41/Sgk-72,73 chuẩn bị cho tiết sau “Luyện tập”.
 Học thuộc tính chất và định lý trong bài.