Bài Giảng Hình Học 9:Chương Iv. §1. Hình Trụ - Diện Tích Xung Quanh Và Thể Tích Của Hình Trụ

bài giảng điện tử Toán học Toán học 9 Hình học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ultr0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-02-13 08:07:32
Loại file
ppt
Dung lượng
Trang
12
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TIẾT 58: HÌNH TRỤ. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤGV: NGUYỄN VĂN LÀNH Tháp tròn ở một lâu đài cổ cho ta hình ảnh hình trụChương IV: Hình trụ - hình nón - hình cầuTi?t 58: Hình trụ - diện tíc

  • Chương IV. §1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - 1
  • Chương IV. §1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - 2
  • Chương IV. §1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - 3
  • Chương IV. §1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - 4
  • Chương IV. §1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TIẾT 58: HÌNH TRỤ.
DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ
GV: NGUYỄN VĂN LÀNH
Tháp tròn ở một lâu đài cổ cho ta hình ảnh hình trụ
Chương IV: Hình trụ - hình nón - hình cầu
Ti?t 58: Hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
* AD và BC quét nên hai đáy của hình trụ.
* Cạnh AB quét nên mặt xung quanh của hình trụ, mỗi vị trí của AB được gọi là một đường sinh.
* Các đường sinh của hình trụ vuông góc với hai mặt đáy. Độ dài đường sinh là chiều cao hình trụ
* DC gọi là trục của hình trụ.
1/ HÌNH TRỤ:
GSP
Quan sát hình sau:
Hãy cho biết IK và IL đâu là đường sinh, đâu không phải là đường sinh? Vì sao?
IK là đường sinh
IL không phải là đường sinh
Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính đáy của mỗi hình.

Chương IV: Hình trụ - hình nón - hình cầu
Ti?t 58: Hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
Đáp án:
a) h = 10 cm. r = 4 cm
b) h = 11 cm. r = 0,5 cm
c) h = 3 cm. r = 3,5 cm
* AD và BC quét nên hai đáy của hình trụ.
* Cạnh AB quét nên mặt xung quanh của hình trụ, mỗi vị trí của AB được gọi là một đường sinh.
* Các đường sinh của hình trụ vuông góc với hai mặt đáy. Độ dài đường sinh là chiều cao hình trụ.
* DC gọi là trục của hình trụ.
1/ HÌNH TRỤ:
10 cm
Chương IV: Hình trụ - hình nón - hình cầu
Ti?t 58: Hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
1/ HÌNH TRỤ:
2/ CẮT HÌNH TRỤ BỞI MỘT MẶT PHẲNG
3/ DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH
TRỤ
1. Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi đáy của hình trụ và bằng: ...........................
2. Diện tích hình chữ nhật:............................
3. Diện tích một đáy của hình trụ:................
4. Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy (diện tích toàn phần) của hình trụ: ...............................................
10cm
10 (cm)
100  + 2.25  = 150  (cm2)
2..r
r2
2rh + 2r2
5cm
r
h
2..r
Quan sát hình và điền số thích hợp vào dấu “...”:
5cm
10cm
2 xπ x 5 cm
100 (cm2)
25 (cm2)
r
r
h
2..r .h
GSP
* Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy thì phần mặt phẳng nằm trong hình trụ (mặt cắt) là một hình tròn bằng hình tròn đáy.
* Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục DC thì mặt cắt là một hình chữ nhật
5cm
Hình trụ bán kính đáy r và chiều cao h, ta có:
* Diện tích toàn phần: Stp= 2rh + 2r2
* Diện tích xung quanh: Sxq = 2rh
Chương IV: Hình trụ - hình nón - hình cầu
Ti?t 58: Hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
1/ HÌNH TRỤ:
2/ CẮT HÌNH TRỤ BỞI MỘT MẶT PHẲNG
3/ DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH
TRỤ
Hình trụ bán kính đáy r và chiều cao h, ta có:
* Diện tích toàn phần: Stp= 2rh + 2r2
* Diện tích xung quanh: Sxq = 2rh
VD: Một hình trụ có bán kính đáy là 5 cm, chiều cao 4 cm.
Tính diện tích xung quanh;
Tính diện tích toàn phần.
Giải:
Diện tích xung quanh hình trụ là:
Sxq = 2πrh = 2π.5.4 = 40π ( cm2)
b) Diện tích toàn phần hình trụ là:
Stp = 2πrh + 2πr2 = 40π + 2π.52
= 40π + 50π = 90π (cm2)
MTBT
Chương IV: Hình trụ - hình nón - hình cầu
Ti?t 58: Hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
1/ HÌNH TRỤ:
2/ CẮT HÌNH TRỤ BỞI MỘT MẶT PHẲNG
3/ DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH
TRỤ
Hình trụ bán kính đáy r và chiều cao h, ta có:
* Diện tích toàn phần: Stp= 2rh + 2r2
* Diện tích xung quanh: Sxq = 2rh
4/ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ
* Công thức tính thể tích hình trụ:
V = Sh = r2h
(S là diện tích đáy, h là chiều cao).
VD: Một hình trụ có bán kính đáy là 5 cm, chiều cao 4 cm.
Tính thể tích hình trụ.
Giải:
Thể tích hình trụ là:
V = πr2h = π.52.4 = 100π (cm3)
Chương IV: Hình trụ - hình nón - hình cầu
Ti?t 58: Hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
1/ HÌNH TRỤ:
Điền tên gọi vào vị trí các số tương ứng trên hình trụ sau:
Đáy hình trụ.
Mặt xung quanh.
Đường sinh
Trục
Chương IV: Hình trụ - hình nón - hình cầu
Ti?t 58: Hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
1/ HÌNH TRỤ:
2/ CẮT HÌNH TRỤ BỞI MỘT MẶT PHẲNG
3/ DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH
TRỤ
Hình trụ bán kính đáy r và chiều cao h, ta có:
* Diện tích t.phần: Stp= 2rh + 2r2
* Diện tích x.quanh: Sxq = 2rh
4/ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ
* Công thức tính thể tích hình trụ:
V = Sh = r2h
(S là diện tích đáy, h là chiều cao).
BÁNH
PIZZA
PIZZA = πz2a
Chương IV: Hình trụ - hình nón - hình cầu
Ti?t 58: Hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
* Diện tích t.phần: Stp= 2rh + 2r2
* Diện tích x.quanh: Sxq = 2rh
* Thể tích hình trụ: V = Sh = r2h
Bài tập : Điền đủ kết quả vào những ô chưa có số liệu của bảng sau(tính tròn π):
2
a1
a2
a3
a4
b1
b2
b3
b4
c1
c2
c3
c4
d4
d3
d2
d1

20
10
100
10
25
40
2
4
32
32
2
6
9
18
NHIỆM VỤ HỌC TẬP Ở NHÀ:
1/ Học:
- Xem l?i n?i dung b�i h?c v� cỏc vớ d? dó l�m t?i l?p.
- N?m v?ng cỏc cụng th?c tớnh di?n tớch xung quanh, di?n tớch to�n ph?n v� th? tớch hỡnh tr?.
- Tỡm hi?u thờm cỏc v?t cú d?ng hỡnh tr? trong th?c t?.

bài tập: 1, 2, 4, 6
Các em khá – giỏi làm thêm: bài 7, 8, 9

2/ Làm
3/ TiẾT HÌNH HỌC TiẾP THEO SẼ LUYỆN TẬP

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Chương IV. §1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngbai giang_giao an/BAI GIANG.ppt[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự