chuong trinh bo gddt 4 thi diem

Đăng ngày 10/28/2017 7:08:58 PM | Thể loại: CT Bộ GDĐT 4 | Chia sẽ bởi: ly phạm chúc | Lần tải: 1 | Lần xem: 8 | Page: 15 | Kích thước: 8.84 M | Loại file: pptx
  • chuong trinh bo gddt 4 thi diem - 1
  • chuong trinh bo gddt 4 thi diem - 2
  • chuong trinh bo gddt 4 thi diem - 3
  • chuong trinh bo gddt 4 thi diem - 4
  • chuong trinh bo gddt 4 thi diem - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng chuong trinh bo gddt 4 thi diem, CT Bộ GDĐT 4. . nslide trân trọng giới thiệu tới đọc giả thư viện chuong trinh bo gddt 4 thi diem .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , bài giảng chuong trinh bo gddt 4 thi diem thuộc thể loại CT Bộ GDĐT 4 được chia sẽ bởi thành viên ly phạm chúc đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục CT Bộ GDĐT 4 , có tổng cộng 15 trang, thuộc file .pptx, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tiếng Anh 4 Chương trình Bộ GDĐT 4 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem 4A1 Welcome to class Thursday, November 02sd 2017 Unit 7: What do you like doing? P 42: Lesson 2 (1,2,3) 1 Look, listen and repeat What’s your hobby? I like riding a bike,còn cho biết thêm 2 Point and say What’s your hobby? I like riding a bike,còn cho biết thêm 2 Point and say I like riding a bike, ngoài ra What’s your hobby? I like playing badminton, kế tiếp là What’s your hobby? I like flying a kite, cho biết thêm What’s your hobby? What’s your hobby? I like taking https://nslide.com/bai-giang/chuong-trinh-bo-gddt-4-thi-diem.3dhw0q.html

Nội dung

4A1
Welcome to class
Thursday, November 02sd 2017
Unit 7: What do you like doing? P 42: Lesson 2 (1,2,3)
1 Look, listen and repeat
What’s your hobby?
I like
riding a bike.
2 Point and say
What’s your hobby?
I like
riding a bike.
2 Point and say
I like riding a bike.
What’s your hobby?
I like playing badminton.
What’s your hobby?
I like flying a kite.
What’s your hobby?
What’s your hobby?
I like taking photos.
What’s your hobby?
I like watching TV.
3. Let’s talk
What do you like doing?
What’s your hobby?
Look at the picture and fill in the gap
1. I like………………..

2.I like……………….

3. I like……………..

4.I like……………….

5.I like………… ….a bird
flying a kite
riding a bike
watching TV
cooking
drawing