CHUYỆN KỂ VỀ
TRƯƠNG ĐỊNH , NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TÔN THẤT THUYẾT
LỊCH SỬ
Thứ 3, ngày 28 tháng 9 năm 2021
1. Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định:
 Tình hình nước ta sau khi bị thực dân Pháp xâm lược.
Ngay sau khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Nam kì đã đứng lên chống pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra, trong đó lớn nhất là phong trào kháng chiến dưới sự chỉ huy của Trương Định.
 Triều đình nhà Nguyễn có thái độ như thế nào trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp ?
 Triều đình nhà Nguyễn nhượng bộ, nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp, không kiên quyết chiến đấu bảo vệ đất nước.
 Năm 1862, sự kiện gì xảy ra ?
Năm 1862, thực dân Pháp hoang mang lo sợ nghĩa quân Trương Định thì triều đình ban lệnh xuống buộc Trương Định phải giải tán nghĩa quân và đi nhận chức ở An Giang.
 Điều gì khiến Trương Định lại băn khoăn, lo nghĩ ?
 Điều khiến Trương Định lại băn khoăn, lo nghĩ là làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không sẽ chịu tội phản nghịch; nhưng dân chúng và nghĩa quân không muốn giải tán lực lượng, một lòng, một dạ tiếp tục kháng chiến.
Trước những băn khoăn đó, nghĩa quân và dân chúng đã làm gì ?
 Trước những băn khoăn đó, nghĩa quân và dân chúng đã suy tôn Trương Định là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”. Điều đó đã cổ vũ, động viên ông quyết tâm đánh giặc.
BÀI HỌC
Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn kí hòa ước nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho thực dân Pháp. Vua ra lệnh cho Trương Định phải giải tán lực lượng nhưng ông kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược.
2. Nguyễn Trường Tộ:
Trước mối họa xâm lăng một số nhà nho yêu nước đã chủ trương canh tân đất nước để tự lập, tự cường trong đó có ông Nguyễn Trường Tộ
Em hiểu thế nào là “canh tân” ?
“ Canh tân” là từ bỏ những cách làm cũ, lạc hậu. Thực hiện cách làm mới để đạt được sự phát triển tốt đẹp hơn.
Nội dung những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ:
Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ là gì?
Mở rộng quan hệ ngoại giao
Thuê chuyên gia nước ngoài
Mở trường
Xây dựng quân đội
- Trong những đề nghị đổi mới đó, đổi mới mặt nào là cơ bản hàng đầu ?
Đổi mới về kinh tế là hàng đầu
* Những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ chứng tỏ ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn dân giàu, nước mạnh.
Nhưng những đề nghị của ông l?i không được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện.
CHUYỆN KỂ VỀ
TRƯƠNG ĐỊNH , NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TÔN THẤT THUYẾT
LỊCH SỬ
Tiết 2
Hàm Nghi (3/8/1871) tên thật Nguyễn Phúc Ưng Lịch, khi lên ngôi đổi thành Nguyễn Phúc Minh.
Ông là em ruột của vua Kiến Phúc (Ưng Đăng) và vua Đồng Khánh (Chánh Mông hay Ưng Kỷ).
Tôn Thất Thuyết ( 1839 – 1913),là quan phụ chính đại thần, nhiếp chính dưới triều Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.
3. Tôn Thất Thuyết
Năm 1884 triều đình Huế đã làm gì?
Năm 1884, triều đình Huế kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân pháp trên toàn bộ nước ta
2. Lúc này triều đình chia ra làm mấy phái? Phân biệt hai phái đó.
Lúc này triều đình chia ra làm hai phái
+ Phái chủ hòa chủ trương thương thuyết với Pháp
+ Phái chủ chiến chủ trương cùng nhân dân tiếp tục chiến đấu chống Pháp
Diễn biến của sự kiện ra sao?
Đêm ngày 4 rạng sáng mồng 5/7/1885, trong cảnh khuya vắng lặng của kinh thành Huế có tiếng súng thần công nổ rầm trời, lửa cháy sáng rực. Đến gần sáng, Pháp tổ chức phản công
Kết quả thế nào?
Quân ta bị thua. Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi rút lên vùng rừng núi, tiếp tục kháng chiến. Tại đây, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương
Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Cuộc phản công ở kinh thành Huế tuy thất bại nhưng đã khơi dậy, cổ vũ cho tinh thần kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
Ý NGHĨA
Năm 1858, sau cuộc phản công ở kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên vùng núi Quảng Trị, ra chiếu Cần vương. Từ đó bùng nổ một phong trào chống Pháp mạnh mẽ kéo dài đến cuối thế kỉ XIX, gọi là phong trào Cần vương.
Trương Định không theo lệnh vua mà đứng về phía nhân dân chống Pháp. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước để làm cho đất nước giàu mạnh. Là người đứng đầu phe chủ chiến, dù nhà nước Nguyễn kí hiệp ước đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp, nhưng Tôn Thất Thuyết cùng vua Hàm Nghi vẫn lãnh đạo nhân dân chống Pháp. Ý nguyện của Trương Định, Nguyễn Trường Tộ, Tôn Thất Thuyết cuối cùng đều không đạt được, song muôn đời sau, nhân dân vẫn ghi nhớ tinh thần yêu nước của các ông.
Chào tạm biệt các em!
nguon VI OLET