Trường Tiểu học Hành Thịnh
MĨ THUẬT
CHỦ ĐỀ 3: CON VẬT QUEN THUỘC
GV: Đoàn Nguyễn Quỳ Dung
1. Hướng dẫn tìm hiểu
2
1
4
3
5
6
1
2
3
Vẽ con vật quen thuộc gồm các bước
Bước 1: Vẽ các bộ phận chính và vẽ chi tiết các bộ phận khác của con vật
Bước 2: Vẽ trang trí bằng nét và màu sắc.
Bước 3: Tạo thêm không gian thể hiện môi trường sống của con vật.
Vẽ một bức tranh về con vật mà em thích. Sử dụng đường nét để trang trí con vật
Dặn dò
nguon VI OLET