TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Toán – Lớp 5B
Luyện tập chung ( trang 50)
KIỂM TRA BÀI CŨ
324,99
1,863
Bài mới
1) Tính rồi so sánh giá trị của a+b và b+a
6,24 + 5,7 = 11,94
a
3,62
4,36
b+a
a+b
b
5,7 + 6,24 = 11,94
6,24
5,7
14,9
14,9 + 4,36 =
4,36 +14,9 =
19,26
19,26
3,09
0,53
0,53 +3,09 =
3,09 +0,53 =
3,62
* Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán:
Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
Em có nhận xét gì về tổng của a+b và b+a
a + b = b + a
Bài 2: Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất hoán để thử lại
a) 9,46 + 3,8
c) 0,07 + 0,09
9,46
3,8
3,8
9,46
0,07
0,09
0,09
0,07
Thử lại
Thử lại
+
+
+
+
13,26
0,16
13,26
0,16
Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,3 4m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32 m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Tóm tắt:
Giải
- Chiều dài:
- Chiều rộng:
Chiều dài của hình chữ nhật là:
16,34 + 8,32 = 24,66 (m)
Chu vi của hình chữ nhật là:
- CVHCN: ...?m
Đáp số : 82 m
(24,66 + 16,34) x 2 = 82 (m)
16,34
8,32
Chuẩn bị: Tổng nhiều số thập phân
Ai nhanh, ai đúng?
45,08 + 24,97
45,08
24,97
+
70,05
24,97
45,08
Thử lại
70,05
+
* Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán:
Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
HẸN GẶP LẠI Ở BÀI HỌC SAU !