Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học

bài giảng điện tử Cao đẳng - Đại học Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       9      0
Ngày đăng 2018-05-17 19:55:12 Tác giả Dung Nguyễn Thị Kim loại .pptx kích thước 1.25 M số trang 20
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Giảng dạy trong Cộng đồng tri thức: Giữa Công nghệ và Năng lựcNhóm 10: 1. Đinh Thị Diệu Hương 2. Nguyễn Thị Kim Dung 3. Lê Xuân Bách1K65A_FIT_HNUETổng quan 2K65A_FIT_HNUE1. Giới thiệu Internet và tất

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học - 1
  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học - 2
  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học - 3
  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học - 4
  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Giảng dạy trong Cộng đồng tri thức: Giữa Công nghệ và Năng lực
Nhóm 10: 1. Đinh Thị Diệu Hương
2. Nguyễn Thị Kim Dung
3. Lê Xuân Bách
1
K65A_FIT_HNUE
Tổng quan

2
K65A_FIT_HNUE
1. Giới thiệu
Internet và tất cả các dịch vụ trên mạng đã và đang làm thay đổi nhân loại và xã hội con người.
Gây ảnh hưởng đến:
Việc học tập của cá nhân
Sự phát triển tri thức
Tác động lớn đến các mối quan hệ giữa các cá nhân và trong mỗi cá nhân.
3
K65A_FIT_HNUE
1. Giới thiệu
Internet đã dẫn đến những khác biệt trong việc tiếp cận CNTT của người dân.
Sự khác biệt về khoảng cách “kỹ thuật số” được xác định dựa trên:
Khoảng cách giữa những người có thể sử dụng công nghệ (có thể sử dụng IT/ ICT), và những người không thể.
Khoảng cách trong quản lý nội dung giữa những người làm chủ nó (có thể sử dụng IT/ ICT để quản lý thông tin, kiến thức, biết làm thế nào vv), và những người không thể.
4
K65A_FIT_HNUE
1. Giới thiệu
IT/ICT đã dẫn đến những thay đổi sâu sắc trong môi trường học tập.
Các vấn đề phát sinh:
Có bao nhiêu lý thuyết và mô hình đến từ nghiên cứu giáo dục được sử dụng để tạo ra sự đổi mới thực sự trong giảng dạy hàng ngày?
Nhà trường có vai trò gì trong xã hội ngày nay trong việc giúp đỡ học sinh phát triển kỹ năng tự học, khả năng nhận thức siêu nhận thức và các chiến lược học tập suốt đời?
Các công nghệ kỹ thuật số có vai trò gì trong quá trình học tập hàng ngày để nâng cao chất lượng giảng dạy và giúp học sinh vượt qua những khó khăn?
5
K65A_FIT_HNUE
1. Giới thiệu
Mô hình kết hợp cho các công cụ và phương pháp học điện tử được sử dụng tại trường học do Galliani đề xuất:
Trong mô hình, có hai yếu tố chính là:
Học qua mạng (WBL)
Truyền thông tính toán (CMC).
Và một số yếu tố khác:
Truy xuất thông tin (IR)
Quản lý tri thức (KM)
Sử dụng các đối tượng học tập (LOs)
Hỗ trợ học tập hợp tác (CSCL)
Máy tính hỗ trợ công việc (CSCW)
Nghiên cứu hành động (AR)
6
Hình 1: Mô hình cho các chiến lược học điện tử tích hợp
K65A_FIT_HNUE
Dự án InnovaScuola
Dự án InnovaScuola là dự án được xây dựng trên khuôn khổ của mô hình 1 với mục đích đổi mới công tác giảng dạy.
7
K65A_FIT_HNUE
2. Dự án InnovaScuola và giáo viên
Dự án cần lựa chọn các công cụ để sử dụng giảng dạy, hỗ trợ sản xuất các đơn vị học tập.
Việc quyết định giáo viên được thông qua hay không dựa trên:
Việc đưa ra các công cụ và quy trình mới trong các trường học phải tôn trọng cam kết của các dự án đã được phê duyệt trước đó.
Việc đào tạo giáo viên phải dựa trên kiến thức và kỹ năng mà các giáo viên cùng tham gia trong dự án đã có.
8
K65A_FIT_HNUE
2.1 Dự án InnovaScuola
Bảng tương tác (IWBs ) đã tạo được hiệu quả trong quá trình dạy và học.
Sự khác biệt khi đưa IT/ ICT vào trong Giáo dục:
Không có chủ đề máy tính (ví dụ: cấu trúc và chức năng của máy tính, phát triển thuật toán, lập trình máy tính vv) đã được đưa vào chương trình nghiên cứu.
Giáo viên trực tiếp tham gia vào cuộc cách mạng kỹ thuật số.
9
K65A_FIT_HNUE
2.1 Dự án InnovaScuola
10
K65A_FIT_HNUE
2.1 Dự án InnovaScuola
Có một số nhiệm vụ mà các trường đối thủ cần làm để phát triển dự án học tập là:
Đề xuất và thực hiện một dự án giáo dục hai năm một lần, tập trung vào việc sử dụng các đối tượng học tập (LOs)
Tạo ít nhất 20 LOs / năm (theo từng trường) và tải chúng lên một không gian ảo quốc gia (nghĩa là trên nền tảng cho phân phối LOs)
Làm cho LOs Scorm 1.2 tương thích và dựa trên phần mềm nguồn mở
11
K65A_FIT_HNUE
2.2 Các trường và giáo viên tham gia vào dự án

12
KẾT QUẢ
BÀI GIẢNG VỀ CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM
Giáo viên phải được đào tạo về việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số phổ biến nhất và về sự giới thiệu của họ trong quá trình giảng dạy
Moodle là nền tảng e-learning được gợi ý cho giáo viên cho các hoạt động trực tuyến.
Thứ nhất, sự phụ thuộc của việc tạo ra các đối tượng học tập từ sự tham gia khác nhau của các tác nhân khác nhau (tức là sinh viên và giáo viên) đã được chỉ ra.
Thứ hai, phải có các chủ đề phù hợp để tập trung cho việc lập kế hoạch và phát triển các đơn vị học sinh và các môn học có liên quan trong các lớp (tất cả dựa trên việc tạo ra các LO và sử dụng các IWB).
K65A_FIT_HNUE
2.2 Các trường và giáo viên tham gia vào dự án

13
Cách tiếp cận mô tả ở trên đã dẫn các giáo viên được thuyết phục rằng:
Các thiết bị và LOs có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong các lớp học
Sự lựa chọn phương pháp tiếp cận tâm lý học sư phạm trong hoạt động dạy và học không loại trừ các phương pháp khác
Trước khi đưa ra kế hoạch và sáng tạo của các giáo viên, các chủ đề sau đây được đề xuất để thảo luận:
Kết quả từ các cuộc điều tra của OECD-PISA
Dữ liệu đến từ một cuộc thi quốc tế được gọi là "Beaver
K65A_FIT_HNUE
3. Đánh giá học tập của học sinh và kỹ năng kỹ thuật số

14
Xây dựng kiến thức, học tập có ý nghĩa và các vấn đề của sinh viên
Biết chữ kỹ thuật số, cạnh tranh kỹ thuật số và Beaver
"Biết chữ kỹ thuật số là nhận thức, thái độ và khả năng của các cá nhân để sử dụng các công cụ và phương tiện số để sử dụng hợp lý để xác định, truy cập, quản lý, tích hợp, đánh giá, phân tích và tổng hợp tài nguyên số, xây dựng kiến ​​thức mới, tạo ra các phương tiện truyền thông và giao tiếp với người khác bối cảnh của các tình huống cuộc sống cụ thể, để có thể tạo ra hành động xã hội xây dựng; và để phản ánh quá trình này "(Martin 2005).
Các kỹ năng cơ bản về ICT: đó là sử dụng máy tính để truy lục, lưu trữ, sản xuất, hiện tại và trao đổi thông tin, và để giao tiếp và tham gia vào các mạng lưới hợp tác thông qua Internet.
Trường hợp đầu tiên sự chú ý của giáo viên / học giả là trung tâm về kiến ​​thức kỷ luật.
Trường hợp cuối hiện tượng kiến ​​thức cá nhân là đối tượng chính của phân tích.
K65A_FIT_HNUE
3. Đánh giá học tập của học sinh và kỹ năng kỹ thuật số

15
Khung đánh giá năng lực kỹ thuật số
K65A_FIT_HNUE
3. Đánh giá học tập của học sinh và kỹ năng kỹ thuật số

16
Các dữ liệu trên đã dẫn đến kết luận sau đây:
Cấu trúc của chiều kích nhận thức nhìn đủ tốt để cho thấy rằng học sinh có trình độ khác nhau trong từng phần
Các phần và loại hình phát triển kém hơn trong chiều sâu nhận thức là lý do có thể cho các vấn đề của sinh viên trong việc phát triển tri thức và trong việc thu nhận kiến ​​thức có ý nghĩa
Có thể lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động học tập âm thanh nhằm giúp học sinh thu hẹp khoảng cách ở những khía cạnh kém phát triển và xây dựng năng lực kỹ thuật số cần thiết trong xã hội tri thức
K65A_FIT_HNUE
4. Kết luận và việc làm trong tương lai

17
Về phía các công cụ được đề xuất để đào tạo giáo viên, các yếu tố sau đây được các giáo viên đánh giá rất tích cực:
Khuôn khổ tập trung vào môi trường học tập tích hợp (như mô hình dựa trên WBL và CMC) đã chứng tỏ là rất thành công cho việc đề xuất các tài liệu và sự phát triển của các hoạt động trong dự án
Các công cụ mã nguồn mở được coi là rất hữu ích và đã được các giáo viên thông qua cho công việc hàng ngày
Khung đánh giá năng lực kỹ thuật số, và đặc biệt là chiều kích nhận thức của nó, được coi là rất hữu ích để phát hiện những ngôn ngữ và kỹ năng chưa phát triển hoặc kém phát triển trong sinh viên
K65A_FIT_HNUE
4. Kết luận và việc làm trong tương lai
18
Liên quan đến các quy trình được thử nghiệm trong hoạt động đào tạo của giáo viên, các vấn đề sau đây xuất hiện:
Việc sử dụng môi trường học tập điện tử tích hợp được coi là có ích cho việc giới thiệu sự đổi mới sâu hơn trong công việc của lớp
Việc thiếu các công cụ liên quan đến học sinh và gia đình trong việc theo dõi liên tục các quá trình học tập.
Việc lập kế hoạch các hoạt động giảng dạy dựa trên việc tìm kiếm vấn đề, tìm kiếm vấn đề và xây dựng vấn đề đã được coi là cần thiết cho sự thành công của học sinh
K65A_FIT_HNUE
4. Kết luận và việc làm trong tương lai
19
Các tính năng cơ bản của tư duy chiến lược cá nhân (PST)
THANK YOU..!!
20
K65A_FIT_HNUE

Nguồn:Dung Nguyễn Thị Kim

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngUDCNTT.pptx[1.25 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
hrp00q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-17 19:55:12
Loại file
pptx
Dung lượng
1.25 M
Trang
20
Lần tải
6
Lần xem
9
bài giảng điện tử Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan