Đại số 7. Chương IV. §9. Nghiệm của đa thức một biến

bài giảng điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-18 20:35:10 Tác giả Thuỷ Trần Thị loại .ppt kích thước 2.58 M số trang 20
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

1CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ Lớp 7A Trường THCS Xuân Thắng? Tính giá trị của đa thức: P(x) =Tại và tại Giải:Thay x = 1 vào P(x) ta có: P(1) = 12 – 5.1+ 4 = 0Thay x = 0 vào P(x) ta có: P(3) = 32 – 5.3+ 4 = -2Vậy: P(1) = 0 , P(3) = -2 Kiểm tra bài cũTiết 64: §9 . NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾNNghiệm của đa thức một biến:Nghiệm của đa thức một biến: Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó. Tiết 64: §9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾNVậy nghi

  • Đại số 7. Chương IV. §9. Nghiệm của đa thức một biến - 1
  • Đại số 7. Chương IV. §9. Nghiệm của đa thức một biến - 2
  • Đại số 7. Chương IV. §9. Nghiệm của đa thức một biến - 3
  • Đại số 7. Chương IV. §9. Nghiệm của đa thức một biến - 4
  • Đại số 7. Chương IV. §9. Nghiệm của đa thức một biến - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Lớp 7A
Trường THCS Xuân Thắng
? Tính giá trị của đa thức: P(x) =
Tại và tại
Giải:
Thay x = 1 vào P(x) ta có:
P(1) = 12 – 5.1+ 4 = 0
Thay x = 0 vào P(x) ta có:
P(3) = 32 – 5.3+ 4 = -2
Vậy: P(1) = 0 , P(3) = -2


Kiểm tra bài cũ
Tiết 64: §9 . NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
Nghiệm của đa thức một biến:
Nghiệm của đa thức một biến:
Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.
Tiết 64: §9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

Vậy nghiệm của đa thức một biến là gì?
2. Ví dụ:
Tiết 64: §9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
b) Cho Q(x) = x2 – 1
Tại sao x = 1 và x = -1 là nghiệm của đa thức Q(x) ?
c) Cho đa thức G(x) = x2 + 1
Có giá trị nào của x làm cho G(x) = 0 hay không? Tại sao?
Nghiệm của đa thức một biến:
Bài tập:
Muốn kiểm tra số a có phải là nghiệm của đa thức P(x) hay không ta làm thế nào?
Em có nhận xét gì về số nghiệm của mỗi đa thức m?t bi?n?
Tiết 64: §9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
Nghiệm của đa thức một biến:
2. Ví dụ:
* Muốn kiểm tra một số a có phải là nghiệm của đa thức P(x) không ta làm như sau:
Tính P(a) =? (giá trị của P(x) tại x = a)
Nếu P(a) = 0 => a là nghiệm của P(x)
Nếu P(a) ≠ 0 => a không phải là nghiệm của P(x)
Chú ý:
* Một đa thức (khác đa thức không) có thể có một nghiệm, hai nghiệm, …. hoặc không có nghiệm.
* Người ta đã chứng minh được rằng số nghiệm của một đa thức (khác đa thức không) không vượt quá bậc của nó.
2. Ví dụ:
Tiết 64: §9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
Nghiệm của đa thức một biến:
x = -2; x = 0; x = 2 có phải là nghiệm của đa thức hay không? Vì sao?

Hoạt động nhóm vào bảng nhóm
(3 phút)

Nghiệm của đa thức một biến:
2. Ví dụ:
Tiết 64: §9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
Trong các số cho sau mỗi đa thức, số nào là nghiệm của
đa thức?
?2
Nghiệm của đa thức một biến:
Tiết 64: §9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
2. Ví dụ:
Bài tập 55a (SGK)
Tìm nghiệm của đa thức Q(x) = 3x + 6
Muốn tìm nghiệm của đa thức f(x) ta làm thế nào?
Bài tập 55b (SGK)
Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: Q(y) = y4 + 2
Muốn tìm nghiệm của đa thức f(x) ta làm như sau:
+ Cho f(x) = 0
+ Tìm x
NGHIỆM CỦA ĐA THỨC 1 BiẾN
Nghiệm của đa thức 1 biến
Định Nghĩa
Chú ý
* Một đa thức ( khác đa thức không) có thể có một nghiệm, hai nghiệm, .hoặc không có nghiệm.
* Ngưuời ta chứng minh đuược rằng số nghiệm của một đa thức ( khác đa thức không) không vượt quá bậc của nó.
Kiểm tra nghiệm
* Muốn kiểm tra một số a có phải là nghiệm của đa thức f(x) không ta làm như sau:
Tính f(a)=? ( giá trị của f(x) tại x = a )
Nếu f(a)= 0 => a là nghiệm của f(x)
Nếu f(a)= 0 => x = a không phải là nghiệm của f(x)
* Muốn tìm nghiệm của đa thức f(x) :
- Cho f(x) = 0
- Tìm x = ?
Tìm nghiệm
Nếu tại x= a đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x=a) là một nghiệm của đa thức đó
SƠ ĐỒ TƯ DUY
c/m đa thức không có nghiệm
TR
O
NG
LY
Em chọn hoa số mấy?
1
2
3
4

5
Chọn hoa - Đoán chữ
Trò chơi :

Từ
khóa
Từ
khóa
LÝ TỰ TRỌNG
(1914-1931)
Lý Tự Trọng tên thật là Lê Văn Trọng, còn được gọi là Huy sinh ngày 20 tháng 10 năm 1914. Quê quán ở xã Thạch Minh huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh ra tại làng Bản Mạy, tỉnh NaKhon- Thái Lan trong một gia đình Việt kiều yêu nước có đông anh chị em.
Ông là một trong những nhà cách mạng trẻ tuổi nhất của Việt Nam. Năm 1923, chỉ mới 10 tuổi, Lý Tự Trọng được sang Trung Quốc học tập và nói thạo tiếng Thái Lan, tiếng Hán và tiếng Anh. Ông hoạt động trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Năm 1929, Lý Tự Trọng về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Đông Dương và làm liên lạc cho xứ ủy Nam Kì với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 9 tháng 2 năm 1931, trong buổi mít tinh kỉ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Sài Gòn, khi mật thám đến đàn áp, Lý Tự Trọng đã bắn chết thanh tra mật thám Le Grand, ông bị bắt và kết án tử hình vào ngày 20 tháng 11 năm 1931 khi ông mới 17 tuổi.…..………….……………………………..…………….
LÝ TỰ TRỌNG
NGHIỆM CỦA ĐA THỨC 1 BiẾN
Nghiệm của đa thức 1 biến
Định Nghĩa
Chú ý
* Một đa thức ( khác đa thức không) có thể có một nghiệm, hai nghiệm, .hoặc không có nghiệm.
* Ngưuời ta chứng minh đuược rằng số nghiệm của một đa thức ( khác đa thức không) không vượt quá bậc của nó.
Kiểm tra nghiệm
* Muốn kiểm tra một số a có phải là nghiệm của đa thức f(x) không ta làm như sau:
Tính f(a)=? ( giá trị của f(x) tại x = a )
Nếu f(a)= 0 => a là nghiệm của f(x)
Nếu f(a)= 0 => x = a không phải là nghiệm của f(x)
* Muốn tìm nghiệm của đa thức f(x) :
- Cho f(x) = 0
- Tìm x = ?
Tìm nghiệm
Nếu tại x= a đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x=a) là một nghiệm của đa thức đó
SƠ ĐỒ TƯ DUY
c/m đa thức không có nghiệm
Hướng dẫn về nhà
Học kĩ lí thuyết theo sơ đồ tư duy.
BTVN: 54, 56(sgk-48).
Tiết sau luyện tập về nghiệm của đa thức một biến.
Xin chân thành cảm ơn !
46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Câu hỏi 1
14
15
Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị .thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.
Điền từ thích hợp vào chỗ(....) ?
46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu hỏi 2
Các số nào là nghiệm của đa thức B(x) = x2 - 4
C) 2 và -2
A) 2
B) -2
D) 4
C) 2 và -2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu hỏi 3
Số a là nghiệm của đa thức P(x) khi
46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C) 9
A) -2
B) 2
D) 3
Câu hỏi 4
Trong các số sau đây, số nào là nghiệm của đa thức
P(x) = 2x - 6
A)
46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu hỏi 5
A) A(y) = 2y -9
B) B(x) = x4 +1
D) D(y) = y3 + 8
C) C(x) = x2 - 1
Trong đa thức sau đây, đa thức nào không có nghiệm.
B) B(x) = x4 +1

Nguồn:Thuỷ Trần Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Đại số 7. Chương IV. §9. Nghiệm của đa thức một biến
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngDay_Chuong_IV_9_Nghiem_cua_da_thuc_mot_bien.ppt[2.58 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
0ph50q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-18 20:35:10
Loại file
ppt
Dung lượng
2.58 M
Trang
20
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Đại số 7. Chương IV. §9. Nghiệm của đa thức một biến

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan