Đại số 8. Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số

bài giảng điện tử Giáo dục Hướng nghiệp Giáo dục Hướng nghiệp 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       7      0
Ngày đăng 2018-01-12 11:14:42 Tác giả Toàn Phạm Nhật loại .ppt kích thước 0.99 M số trang 14
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚPMÔN: ĐẠI SỐ 8GIÁO VIÊN: TRẦN KIM PHÚCVậy: Quy đồng mẫu thức của các phân thức sau:KIỂM TRA MIỆNGGiải: Ta có: x2 + 4x = x(x + 4) 2x + 8 = 2( x + 4)MTC = 2x (x +

  • Đại số 8. Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số - 1
  • Đại số 8. Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số - 2
  • Đại số 8. Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số - 3
  • Đại số 8. Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số - 4
  • Đại số 8. Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
MÔN: ĐẠI SỐ 8
GIÁO VIÊN: TRẦN KIM PHÚC
Vậy:
Quy đồng mẫu thức của các phân thức sau:
KIỂM TRA MIỆNG
Giải:
Ta có: x2 + 4x = x(x + 4)
2x + 8 = 2( x + 4)
MTC = 2x (x + 4)
NTP1: 2x (x + 4) : [x(x – 4)] = 2
NTP2: 2x (x + 4) : [2(x – 4)] = x
Lại chẳng khác gì cộng các phân số
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
Quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu cũng tương tự như quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu.
Dựa vào quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu, em hãy phát biểu quy tắc cộng hai phân thức CÓ CÙNG MẪU THỨC.
Em hãy phát biểu lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.
Quy tắc:
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.
TIẾT 27 - §5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Quy tắc:
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
Giải:
TIẾT 27 - §5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Quy tắc:
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau
Quy tắc:
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được
Giải:
TIẾT 27 - §5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
?2
Quy tắc:
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau:
Quy tắc:
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được
Giải:
TIẾT 27 - §5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
2x - 2 = 2(x - 1)
x2 - 1 = (x + 1)(x – 1)
MTC = 2(x - 1)(x + 1)
Quy tắc:
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau:
Quy tắc:
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được
TIẾT 27 - §5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
HS THẢO LUẬN NHÓM 5 phút
Quy tắc:
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau:
Quy tắc:
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.
Em hãy nhắc lại các tính chất của phép cộng phân số?
Tương tự, em hãy nêu tính chất của phép cộng phân thức?
Chú ý: (sgk/45)
?4
Dựavào tính chất của phép cộng phân thức để làm phép tính sau:
TIẾT 27 - §5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
TIẾT 27 - §5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1) Thực hiện phép tính
TIẾT 27 - §5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
TỔNG KẾT
2) Bài 22a SGK/ 46
2) Bài 22a SGK/ 46
TIẾT 27 - §5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
TỔNG KẾT
1) Thực hiện phép tính
* Đối với bài học ở tiết này:
- Naém vöõng quy taéc coäng caùc phaân thöùc ñaïi soá (cuøng maãu vaø khoâng cuøng maãu), caùc böôùc ruùt goïn phaân thöùc ñaïi soá, löu yù ñoåi daáu khi caàn thieát.
- Laøm baøi taäp: 21, 22b, 23 SGK/ 46.
+ Hướng dẫn BT 22bSGK/46


* Đối với bài học ở tiết sau:
- Chuẩn bị tiết Luyện tập
- OÂn taäp: Phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû, tính chaát cô baûn cuûa phaân thöùc.
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
TIẾT 27 - §5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
TIẾT HỌC KẾT THÚC
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ.

Nguồn:Toàn Phạm Nhật

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Đại số 8. Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngPhep_cong_cac_phan_thuc_dai_so__PHUC_1.ppt[0.99 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ncby0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-01-12 11:14:42
Loại file
ppt
Dung lượng
0.99 M
Trang
14
Lần tải
1
Lần xem
7
bài giảng điện tử Đại số 8. Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan