Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề

Đăng ngày 2/24/2017 11:50:36 AM | Thể loại: Bài giảng khác | Chia sẽ bởi: An Mười Hồng | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 4 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: pptx
  • Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề - 1
  • Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề - 2
  • Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề - 3
  • Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề, Bài giảng khác. . nslide giới thiệu tới các bạn tài liệu Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề trong chuyên mục Bài giảng khác được giới thiệu bởi bạn An Mười Hồng tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Bài giảng khác , có 4 trang, thuộc file .pptx, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bài giảng khác ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM CỔ ĐIỂN http://mcq, bên cạnh đó yds, cho biết thêm edu, nói thêm là vn/yds2/mcq/mcq_chambaiquet, tiếp theo là php PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO MÔ HÌNH RASCH http://mcq, bên cạnh đó yds, cho biết thêm edu, bên cạnh đó vn/yds2/mcq/mcq_rasch, bên cạnh đó php Link tải: http://yds, tiếp theo là edu, nói thêm là vn/yds2/?Content=ChiTietTin&menu=14&idTin=17022 https://nslide.com/bai-giang/danh-gia-de-thi-trac-nghiem-va-phan-mem-hoan-vi-de.ce5r0q.html

Nội dung

PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM CỔ ĐIỂN
http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_chambaiquet.php
PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO MÔ HÌNH RASCH
http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_rasch.php
Link tải: http://yds.edu.vn/yds2/?Content=ChiTietTin&menu=14&idTin=17022