CHÚ Ý: Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề là tài liệu/ bài giảng/ giáo án được chia sẽ trên các trang mạng lưu trữ chúng tôi sưu tầm tìm kiếm lại,hoặc các thành viên chia sẽ cho các bạn với mục đích học tập,nâng cao trí thức, chung tôi không thu phí hay bất cứ điền gì,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật hay thông báo dùm cho chúng tôi Download tài liệu miễn phí, bài giảng miễn phí, giáo án miễn phí, Tải tài liệu luận văn,bài tập, đề thi, giáo trình, bài giảng,luận văn, mẫu,tài liệu, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí !,Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu học tập tham khảo Tải tài liệu luận văn, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí ! .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,tài liệu PDF bài giảng PDF, giáo án PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được. Download

Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề bài giảng Bài giảng khác

Đăng ngày 2/24/2017 11:50:36 AM | Thể loại: Bài giảng khác | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: 0.00 M | File type: pptx
0 lần xem

PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM CỔ ĐIỂN http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_chambaiquet.php PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO MÔ HÌNH RASCH http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_rasch.php Link tải: http://yds.edu.vn/yds2/?Content=ChiTietTin&menu=14&idTin=17022..

Bình luận

Nội dung

PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM CỔ ĐIỂN
http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_chambaiquet.php
PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO MÔ HÌNH RASCH
http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_rasch.php
Link tải: http://yds.edu.vn/yds2/?Content=ChiTietTin&menu=14&idTin=17022

Sponsor Documents