Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề

Đăng ngày 2/24/2017 11:50:36 AM | Thể loại: Bài giảng khác | Chia sẽ bởi: An Mười Hồng | Lần tải: 1 | Lần xem: 15 | Page: 4 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: pptx

  • Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề - 1
  • Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề - 2
  • Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề - 3
  • Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề - 4
  • download - 3
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM CỔ ĐIỂN
http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_chambaiquet.php
PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO MÔ HÌNH RASCH
http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_rasch.php
Link tải: http://yds.edu.vn/yds2/?Content=ChiTietTin&menu=14&idTin=17022