Day Hoc Toán Lớp 2 Theo Mo Hình Vnen

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 2 Khác (Lớp 2)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 16       8      0
Ngày đăng 2015-10-08 14:30:11 Tác giả Tiên Trường Tiểu Học Quảng loại .ppt kích thước 0.40 M số trang 20
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

1PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ Xà BA ĐỒNTẬP HUẤN DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI 2I- Mục tiêu lớp tập huấn * Về kiến thức : Nêu du?c m?c tiờu c?a mụn h?c d?y theo mụ hỡnh tru?ng ti?u h?c m?i; Trỡnh b�y du?c ch?c nang, d?c di?m c?a t�i li?u Hu?ng d?n h?c t?p mụn Toỏn l?p 2, 3 v� c?u trỳc c?a t�i li?u dú; Bi?t cỏch t? ch?c l?p h?c, cỏch th?c d?y v� h?c d? d?t du?c m?c tiờu. 3I- Mục tiêu lớp tập huấn * Về Kü n¨ng và Th¸i ®é - Có khả năng tổ chức các hoạt động học tập theo tà

 • day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen - 1
 • day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen - 2
 • day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen - 3
 • day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen - 4
 • day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỊ XÃ BA ĐỒN

TẬP HUẤN

DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI
2
I- Mục tiêu lớp tập huấn
* Về kiến thức :
Nêu du?c m?c tiờu c?a mụn h?c d?y theo
mụ hỡnh tru?ng ti?u h?c m?i;
Trỡnh b�y du?c ch?c nang, d?c di?m c?a t�i li?u Hu?ng d?n h?c t?p mụn Toỏn l?p 2, 3 v� c?u trỳc c?a t�i li?u dú;
Bi?t cỏch t? ch?c l?p h?c, cỏch th?c d?y
v� h?c d? d?t du?c m?c tiờu.

3
I- Mục tiêu lớp tập huấn
* Về Kü n¨ng và Th¸i ®é
- Có khả năng tổ chức các hoạt động học tập theo tài liệu Hướng dẫn học tập môn Toán lớp 2, 3 trong bối cảnh lớp học tổ chức theo mô hình trường học mới.
- Có tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo để thể nghiệm một mô hình dạy học mới trong điều kiện cụ thể của địa phương
4
II- Néi dung tập huấn
Hướng dẫn học tập 1: Cách thức tổ chức dạy học môn Toán lớp 2, 3 theo mô hình trường học mới VNEN.
2. Hướng dẫn học tập 2 : Hướng dẫn học tập môn Toán lớp 2, 3


5
II- Néi dung tập huấn
HĐ1. So Sánh Hướng dẫn học tập và SGK môn Toán.
HĐ 2. Đặc điểm của Hướng dẫn học tập môn Toán .
HĐ 3. Vận dụng 10 bước trong DH môn Toán theo Hướng dẫn học tập.
HĐ 4. Thay đổi cách dạy và cách học môn Toán trong mô hình trường tiểu học mới.
HĐ 5. Điều chỉnh bài học trong Hướng dẫn học tập cho phù hợp với điều kiện địa phương.
HĐ 6. Thực hành dạy và học trích đoạn
HĐ 7. Xây dựng kế hoạch tập huấn ở địa phương
6
Vòng tròn
trải nghiệm
Trải nghiệm
Phân tích
hoạt động
trải nghiệm
Khái quát hoá
vấn đề,
rút ra bài học
Áp dụng
III. Ph­¬ng ph¸p tËp huÊn
7
Phong cách học tập
HOẠT ĐỘNG
Trải nghiệm
QUAN SÁT
Suy ngẫm về các hoạt động đã thực hiện
ÁP DỤNG
Hoạt động có hỗ trợ
PHÂN TÍCH
Suy nghĩ
8
Hoạt động 2
1. Nghiên cứu kĩ Tài liệu “Hướng dẫn học tập môn Toán lớp 2” Thảo luận:
a. Tài liệu Hướng dẫn học Toán lớp 2 có đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng của môn toán hiện hành không?
b. Nêu cấu trúc tài liệu HDhọc Toán 2( số lượng bài, số tiết trong mỗi bài, cấu trúc bài mới, bài ôn tập, bài kiểm tra)
4. Trao đổi kết quả trước lớp
9
* Giống nhau:Có đủ những nội dung học tập nêu trong chương trình và bám sát chuẩn KT, KN môn học
Mỗi bài học đều được trình bày bằng cả kênh chữ và kênh hình và bao gồm một hệ thống các hoạt động
Khác nhau
+ Tài liêu HD học của mô hình EN được viết theo hướng tổ chức dạy học thông qua trải nghiệm, khuyến khích các HĐ tự học của HS. Đòi hỏi GVtự thiết kế, đạo diễn các hoạt động học tập giúp HS tự phát hiện kiến thức, phân tích kiến thức và sử dụng kiến thức.Vì vậy GV khó sử dụng kiểu quy trình dạy 1( Nghe giảng lí thuyết- Theo dõi bài tập mẫu- Luỵên tập). Do đó GVsẽ thành công hơn nếu có khả năng sử dụng kiểu quy trình 2: Tạo hứng thú- Trải nghiệm- Phân tích, khám phá, rút ra bài học- Thực hành, củng cố - Ứng dụng

Có tính tương tác cao và thể hiện được hoạt động tự học, tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau và đánh giá của GV về kết quả công việc của các em
Mỗi hoạt động được thiết kế chú ý đến quy trình để đưa ra các chỉ dẫn từng bước nhằm giúp HS tự học
Có tính mở hơn ; Tạo nhiều cơ hội hơn cho HS được sáng tạo và vận dụng
11
* TL HD học Toán: Quán triệt mục tiêu GD, Bảo đảm Chuẩn KTKN của CTTH (môn Toán) hiện hành
Cấu trúc tài liệu không thay đổi, chỉ thay đổi về lối học và lối dạy, các tiết học GV tự linh động, chủ động về thời gian giữa các HĐ. Riêng 10 bước học tập không nhất thiết phải tuân thủ theo quy định mà tùy thuộc vào nội dung từng dạng bài ( VD…)
HĐ Cơ bản gồm 3 thao tác: Trải nghiệm – Phát hiện tìm ra tri thức mới- Củng cố.
HĐ thực hành gồm các hoạt động:
+ Cá nhân
+ Cặp đôi
+ Nhóm
+ Toàn lớp:
* Phần toát yếu(Kiến thức mới của bài) GV chủ động
Tài liệu hướng dẫn học tập là một thành phần cơ bản của mô hình EN.
Đây là tài liệu có tính tương tác cao, thuận tiện cho việc học tập cá nhân cũng như học theo nhóm.
Tài liệu bao gồm một chuỗi các hoạt động được thiết kế nhằm giúp HS tự học, phù hợp với đặc điểm, trình độ của từng đối tượng (học tập “cá thể hoá”).
Tài liệu có sự tích hợp nội dung và quá trình dạy học, chú ý các tình huống gắn với thực tiễn. Dựa vào tài liệu, GV có thể soạn bài bổ sung cho phù hợp với đối tượng HS ở lớp mình, điều chỉnh nội dung dạy học cho sát với đặc điểm cụ thể ở địa phương
Chú trọng đến các hoạt động học tập được thực hiện ở nhà của HS, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ HS và cộng đồng tham gia vào quá trình học tập của các em.
13
* Tìm minh chứng thể hiện đặc điểm của Hướng dẫn học tập môn Toán lớp 2
Tạo điều kiện đổi mới phong cách học tập của HS, phong cách giảng dạy của GV, phát huy tính tích cực, chủ động, khả năng tự học của HS
( Cụ thể: Quá trình lĩnh hội KT của học sinh không theo phương pháp GV giảng lí thuyết , cung cấp KT cho HS , giúp HS ghi nhớ KT theo cách áp đặt, mà HS được tiến hành qua 5 bước:
1. Tạo hứng thú
2. Tự trải nghiệm
3. Phân tích , khám phá, phát hiện tìm ra KT mới
4. Thực hành, Củng cố
5. Ứng dụng)
b. Thể hiện quan điểm tích hợp các nội dung giáo dục, giảm mức độ khó của các kiến thức lí thuyết, tăng khả năng thực hành, vận dụng; chú ý tích hợp với hoạt động phát triển ngôn ngữ của HS
c. Trú trọng khai thác và sử dụng kinh nghiệm của HS trong đời sống hàng ngày. Gắn kết giữa nội dung dạy học với đời sống thực tiễn của HS, của cộng đồng.

14
Hoạt động 3
Chia sẻ kinh nghiệm:
a. Ở lớp bạn dạy, HS có thực hiện theo 10 bước học tập không?
b. Việc thực hiện 10 bước học tập của HS như vậy có hợp lí không? Cần thay đổi gì?
c. Khi HS thực hiện 10 bước học tập HS gặp khó khăn gì?
2. Ở trường TH hiện nay khi học Toán, HS thường thực hiện các bước như thế nào? Trong từng bước nói trên GV làm gì?
Chia sẻ với đồng nghiệp suy nghĩ của bạn về 10 bước học tập và 5 bước giảng dạy gắn với một bài học cụ thể
1: Tạo hứng thú:
2. Trải nghiệm
Huy động tích cực vốn kinh nghiệm có sẵn của HS
3 Phát hiện: GV chủ động can thiệp để HS nắm được KT mới. Tránh lạm dụng thuyết trình - làm mẫu- ghi nhớ
* Ở các bước có sự lồng ghép với trải nghiệm, khám phá, rút ra kT mới…
* Đối với mô hình trường học mới thì không thể thiếu góc học tập. Yêu cầu đối với mỗi tiết học phải có đủ đồ dùng học tập cho các hoạt động
HS phải được thực hành trên đồ dùng học tập.
16
Hoạt động 4
Chia sẻ kinh nghiệm:
Nêu cách đánh giá kết quả học tập môn toán ở trường tiểu học hiện nay.
Có cần thiết phải thay đổi cách đánh giá kết quả học tập môn toán trong mô hình “ Trường học mới” không? Tại sao?
2. Khi đánh giá môn Toán trong mô hình “ Trường học mới” chúng ta nên làm như thế nào?
* Tóm lại: Với mô hình trường học mới thay đổi về cách dạy và cách học nên cần phải có sự thay đổi về cách đánh giá HS
+ Đánh giá dựa vào mục tiêu và chuẩn KTKN
+ Coi trọng việc tự đánh giá và chuyển từ đánh giá tổng kết sang đánh giá theo tiến trình, đánh giá từ đồng loạt sang đánh giá cá nhân ( Tự đánh giá – coi trọng đánh giá cá nhân) hoặc nhóm.
+ Không nên nặng về điểm số nhưng không hoàn toàn bổ qua mà kết hợp với nhận xét. Chuyển từ coi trọng hoặc tuyệt đối hóa điểm số sang sự kết hợp cả đánh giá bằng điểm số lẫn nhận xét.
+ Phải có bảng đo tiến độ của cá nhân và của nhóm.
+ GV phải kiểm soát được tốc độ học tập của HS
* Công cụ đánh giá: Dựa trên hoạt động học tập của HS – bảng đo tiến độ ( HĐ cá nhân)- Đánh giá bằng nhận xét.
Đánh giá nhẹ nhàng bằng nhận xét ( Không nặng nề, nhồi nhét, áp đặt)
Đối với HS đánh giá chính là để giúp HS tự tin, hứng thú, tiến bộ trong học tập
+ Đánh giá cả quá trình học tập, không chỉ đánh giá dựa trên kết quả học tập, đánh giá năng lực học tập của HS
+ Tự đánh giá bản thân là chính( Bản thân, nhóm, tổ)
+ GV đánh giá HS thường xuyên qua theo dõi, hướng dẫn trong cả quá trình, kiểm tra kết quả, đánh giá nhóm, tổ.
* Đánh giá thường xuyên, toàn diện, cụ thể là quan trọng nhất.Trong đánh giá nên sử dụng nhiều phương pháp và hình thức khác nhau phù hợp với các hoạt động dạy học cụ thể.
19
Hoạt động 5
1. GV chủ động điều chỉnh ND của tài liệu học tập:
+ Cần căn cứ vào đặc điểm của HS, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng lớp, từng trường. Phù hợp với hoàn cảnh, môi trường của lớp học, của địa phương Gắn với cộng đồng, địa phương và phụ huynh, nhưng phải đảm bảo theo đúng mục tiêu, chuẩn KTKN. Đảm bảo yêu cầu tối thiểu cần đạt sau mỗi giai đoạn học tập
2. Điều chỉnh nhưng phải bám sát vào mục tiêu thông qua thảo luận
3. Nhật kí thử nghiệm: ( Đánh giá bên lề nội dung cần điều chỉnh)
4. GV cần sử dụng triệt để có hiệu quả các thiết bị dạy học được cung cấp đồng thời GV và HS ( phụ huynh) có thể làm thêm, điều chỉnh, bổ sung, thay thế các đồ dùng dạy học, các trò chơi, câu đố … phù hợp với nội dung học tập và điều kiện cơ sở vật chất của lớp học và đặc điểm , trình độ của HS trong lớp.
4. Phương pháp và kế hoạch dạy của GV:
+ Nên sắp xếp TKB 2 tiết liên tục. Nếu sắp xếp 1- 1: GV nên chia phần kiến thức mới gắn với luyện tập cho hợp lí
( Không dạy 1 tiết lí thuyết- 1 tiết thực hành)
20
Cám ơn

Nguồn:Tiên Trường Tiểu Học Quảng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngVNENMO_HINH_DAY_HOC_TOAN_23_1.ppt[0.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
smqd0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-10-08 14:30:11
Loại file
ppt
Dung lượng
0.40 M
Trang
20
Lần tải
16
Lần xem
8
bài giảng điện tử day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen
  Tiếng Việt
  day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2015

  Xem: 0

 • day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen
  Bài giảng khác
  day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2015

  Xem: 16

 • day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen
  Tiếng Việt
  day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2015

  Xem: 11

 • day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen
  Tiếng Việt
  day hoc toán lớp 2 theo mo hình vnen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2015

  Xem: 0

 • Dạy học theo mô hình VNEN
  Tin tức
  Dạy học theo mô hình VNEN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin tức

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2013

  Xem: 185

 • DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN
  Toán học 6
  DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2015

  Xem: 0

 • DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN
  Toán học 6
  DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2015

  Xem: 0

 • DAY HOC THEO MO HINH VNEN
  Giáo án khác
  DAY HOC THEO MO HINH VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2014

  Xem: 0

 • DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN
  Toán học 6
  DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2015

  Xem: 9

 • DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN
  Toán học 6
  DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2015

  Xem: 0