KIỂM TRA BÀI
Đọc số:
a) 186 250 000
b) 54 982 571
c) 300 100 100
Hãy nêu 1 con số bất kì mà em thích?
Các số các em vừa nêu
trong toán học được gọi là gì?
A
Số đếm
B
Số chẵn
C
Số lẻ
D
Số tự nhiên
Trò chơi
Trong các số sau, số nào là số tự nhiên?
Ta có dãy số sau:
0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; …
Có thể biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số:
Mỗi số tự nhiên ứng với
một điểm trên tia số.
Đố các bạn
số tự nhiên
lớn nhất là số nào?
Thêm 1 vào bất cứ số nào cũng được số tự nhiên liền sau số đó
Không có số tự nhiên lớn nhất.
Đố các bạn,
số tự nhiên
bé nhất
là số nào?
Bớt 1 ở bất kì số nào (khác 0) cũng được số tự nhiên liền trước số đó
Không có số tự nhiên nào liền trước số 0 nên số 0 là số bé nhất
Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp thì hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị
ONG
TÌM SỐ
Trò chơi
Giúp chú ong tìm được số liền sau
của mỗi số sau cho đúng nhé các em!
Giúp chú ong tìm được số liền trước
của mỗi số sau cho đúng nhé các em!
KHÁM PHÁ BÍ MẬT
Trò chơi
Bên trong hộp quà là một số thích hợp.
Nào! Chúng ta cùng khám phá bí mật nào!
4; 5; 6
86 ; 87; 88
896 ; 897; 898
9; 10; 11
99; 100; 101
9 998; 9 999; 10 000
Hoàn thành bài tập:
4 trang 19 vào vở toán.
Chuẩn bị bài mới:
Viết các số tự nhiên
trong hệ thập phân
DẶN DÒ
nguon VI OLET