slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5

Đếm đén 4, nhận biết nhóm co 4 đói tượng, nhận biết số 4(CĐ: TGĐV) bài giảng Chồi

Đăng ngày 3/23/2013 9:15:19 AM | Thể loại: Chồi | Lần tải: 192 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: 16.99 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC CÔ VỀ DỰ TIẾT DẠY CHUYÊN ĐỀ
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN
Chủ đề: Thế giới động vật.
Đề tài: Đếm đến 4, nhận biết các nhóm có 4 đối tượng, nhận biết số 4.
Lứa tuổi: MGN.
4
Tôi tên gì ?
4
4

Sponsor Documents