slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16

dem den 6,nhan biet nhom co 6 doi tuong, nhan biet chu sô bài giảng L�?p 2

Đăng ngày 10/27/2016 2:34:07 PM | Thể loại: L�?p 2 | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

HOẠT ĐỘNG LQ VỚI TOÁN Tên bài: Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THƯỜNG TÍN TRƯỜNG MẦM NON VẠN ĐIỂM Đối tượng: Mẫu giáo 5-6 tuổi Người thực hiện: Ngô T. Thu Hiền Bài hát: Tập đếm Phương pháp và hình thức tổ chức *Ôn số lượng trong phạm..

Bình luận

Nội dung

HOẠT ĐỘNG LQ VỚI TOÁN
Tên bài: Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THƯỜNG TÍN
TRƯỜNG MẦM NON VẠN ĐIỂM
Đối tượng: Mẫu giáo 5-6 tuổi
Người thực hiện: Ngô T. Thu Hiền
Bài hát: Tập đếm
Phương pháp và hình thức tổ chức
*Ôn số lượng trong phạm vi 5

1
2
3
4
5
5
1
3
4
2
5
* Dạy trẻ đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6, nhận biết chữ số 6
6
6
5
3
1
6
Luyện tập
- Cho trẻ xếp, đếm đồ dùng trong phạm vi 6.
- Cho trẻ liên hệ trên bản thân trẻ : Vẫy tay, dậm chân trong phạm vi 6.
* Luyện tập: Trò chơi 1:Chọn nhóm có số lượng 6
5
6
5
6
Ô CỬA BÍ MẬT
Trò chơi 2
:
- Cho trẻ liên hệ trên bản thân trẻ : Vẫy tay, dậm chân trong phạm vi 6.
Trò chơi 3: Tạo nhóm
Cách chơi: Cho trẻ đi vừa đi vừa hát bài ‘Tìm bạn thân’khi có hiệu lệnh hãy tạo nhóm có số lượng là 6…trẻ tạo nhóm theo yêu cầu của cô. Giáo viên tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. - Lần chơi sau giáo viên có thể cho trẻ tạo nhóm theo nhóm bạn nam và bạn nữ và hỏi trẻ tương ứng với số mấy?
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Sponsor Documents