slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7

Đếm đến 7. nhận biết các nhóm có số lượng 7. nhận biết số 7. bài giảng L�?p 2

Đăng ngày 10/16/2015 9:14:54 PM | Thể loại: L�?p 2 | Lần tải: 93 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: 0.30 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

PHÒNG GD - ĐT HUYỆN PHONG ĐIỀN
TRƯỜNG MẦM NON PHONG THU

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHỆP
ĐỀ TÀI: ĐẾM ĐẾN 7. NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 7 ĐỐI TƯỢNG.
NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 7.
ĐỘ TuỔI: 5 – 6 TuỔI
SỐ LƯỢNG TRẺ: 24 TRẺ
ĐỊA ĐiỂM DẠY: TRƯỜNG MN THỊ TRẤN PHONG ĐiỀN
GV: NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM
7
7
7
7
Tr� choi
Trò chơi 1: Ai tinh mắt
Trò chơi 2:
Thi xem đội nào nhanh

Sponsor Documents