TRƯỜNG MẦM NON MINH KHƯƠNG

Bé Vui Học Toán
GVTH: Ma Thị Cao
NDTT: Đếm trong phạm vi 5
và đếm theo khả năng
Trò chuyện
Ôn luyện đếm trong phạm vi 4

Dạy trẻ đếm trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng

5
4

5

5
Trò chơi: Tìm đúng nhà
Bài hát: Cháu yêu
cô chú công nhân
Bài hát: Cháu yêu
cô chú công nhân
nguon VI OLET