KIỂM TRA BÀI CŨ ?
Câu hỏi 1:
Phát biểu quy tắc tổng hợp lực?
Câu hỏi 2:
Xác định lực tổng hợp của 3 lực đồng quy có độ lớn bằng nhau dưới đây theo hai cách ( quy tắc hình bình hành và quy tắc đa giác) ?
Nêu cách làm, giải thích?
Tính F, cho
Sì…Cố suy nghĩ xem. I …dza…
O

Trả Lời:


Câu 1:
Hợp lực của hai lực đồng quy được biểu diễn bằng đường chéo ( kẻ từ điểm đồng quy) của hình bình hành mà hai cạnh là những véctơ biểu diễn hai lực thành phần.


Trả Lời:
Câu 2:
Cách 1: Theo quy tắc hình bình hành
O
Tổng hợp:
Ta thấy tứ giác OF1NF3 là hình thoi ( vì F1= F3 ,tam giác OF1N đều) do đó F1= F3= F13 và ON là phân giác góc (1200)
Từ kết quả trên ta kết luận về
+ cùng điểm đặt
+ cùng giá cùng chiều, cùng độ lớn.
Vì vậy:
+ đặt tai O,
+ cùng giá, cùng chiều với
+ độ lớn F= 2F1=2F2= 2F3=2.10=20N

VÀI NÉT VỀ NHÀ BÁC HỌC NIU-TƠN
@ Newton sinh ngày 25 tháng 12 năm
1642 ở làng Woolsthorpe, quận Lincol,
nước Anh. Cha của Newton mất từ
trước khi Newton được sinh ra.


@ Trong thời gian đi học trường cấp hai
ở gần Grantham,ông sống ở nhà một
người duợc sỹ tên là Clark, người đã có
ảnh hưởng đến niềm đam mê làm thí
nghiệm hoá học trong suốt cuộc đời của
Ông.
Câu 2:

Cách 2: Theo phương pháp đa giác

O
Vẽ một cách chính xác theo các bước vừa trình bày ta cũng xác định được đúng véctơ
Tiết 20. Bài 14:
ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN
I> Một vài nét về một số nhà triết học và nhà bác học:
1. Nhà triết học cổ đại A- Ri-Xtốt:
2. Nhà bác học Ga-li-lê:
3. Nhà bác học Isaac NewTon ( Niu Tơn)
II> Mô tả lại thí nghiệm lịch sử của Ga- Li- Lê
III> Định luật I Niu –Tơn
V> Củng cố bài học.

MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ VĨNH CỬU
1) THÍ NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA GA-LI-LÊ
a)
b)
c)
Ga-Li-Lê đã bố trí thí nghiệm hòn bi lăn trên máng nghiêng rất nhẵn:
+ Trường hợp 1: Hình a) ứng với góc nghiêng của máng 2
So sánh h với h1?
-Kết quả: và bi lăn trên máng 2 một đoạn đường là s1.
+ Trường hợp 2: hình b) khi
So sánh s2 với s1?
- Kết quả: s2>s1
+ Trường hợp 3: Máng 2 nhẵn nằm ngang. Nhận xét quãng đường s2 của hòn bi đi được?
- Kết quả: bi đi được rất xa.


2
2
2
h
@ Newton là một chàng trai trẻ rất trầm
lặng và khéo tay. Newton tạo ra đồng hồ
mặt rời, mô hình cối xay gió,đồng hồ
nước, xe ngựa gỗ và thả diều với những
cái đèn lồng gắn ở đuôi.


@ Bằng quan trắc tinh tường và phán
đoán thiên tài, NewTon đã phát biểu ba
định luật mang tên Ông và định luật vạn
vật hấp dẫn.
c) Ý nghĩa của định luật I Niu Tơn:
* Mọi vật đều có quán tính:
+ Xu hướng giữ nguyên trạng thái đứng yên gọi là “tính ì”.
+ Xu hướng giữ nguyên trạng thái chuyển động thẳng đều gọi là vật chuyển động có “đà”.
* Chuyển động thẳng đều gọi là chuyển động theo quán tính.
* Hệ quy chiếu quán tính?

Các hiện tượng thường gặp trong thực tế

Xe vẫn lăn bánh trên đường nằm ngang dù ta không còn đạp nữa.
Cách tra búa vào cán?
Khi xe tăng tốc thì ta lại ngã về phía sau?
Trả lời bài tập 1 trang 66 SGK.


3)Định luật I Niu Tơn
Kế thừa kết quả của Ga-Li-Lê, cùng với quan trắc và tiên đoán của mình, Niu Tơn đã phát biểu thành đinh luật , gọi là định luật I Niu Tơn:
a) Đinh luật:
Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0, thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.
b) Thí nghiệm kiểm chứng với đệm không khí:
2) Tiên đoán của Ga-Li-Lê
Từ kết quả thí nghiệm trên cho thấy rằng khi hòn bi chuyển động thì có sự cản trở của một loại lực mà sau này ta gọi là lực ma sát.
Nếu không có ma sát thì khi chuyển động trên máng 2 nằm ngang hòn bi chịu tác dụng của 2 lực cân bằng là trọng lực và phản lực của máng 2 lên hòn bi và do đó hòn bi sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi trên máng 2.
ĐÔI NÉT VỀ NHÀ BÁC HỌC GA- LI-LÊ

@ Ga-Li-Lê ( 1564- 1642) là nhà bác học người
I-Ta-Li-A 22 tuổi đã công bố một công trình
nhỏ về cân thủy tĩnh mà ông đã chế tạo, 25 tuổi được
cử làm giáo sư trường đại học Pi-Da.
@ Ga- Li – Lê là người đầu tiên nhìn thấy
Mặt Trăng cũng có mỏm núi, miệng núi lửa
như Trái Đất, Sao Mộc có 4 vệ tinh, ….hoàn toàn
trái ngược với lí thuyết của A-Ri-Xtốt.
@ Ga- Li-Lê là người làm thí nghiệm lịch sử về sự rơi của các vật chỉ dưới tácdụng của trọng lực trên tháp nghiêng Pi-Da và thí nghiệm về hòn bi lăn trên máng nghiêng mà ta sẽ học sau đây.
@ Có thể nói rằng Ga- Li-Lê là người đầu tiên khơi mào cho vật lý là một khoa học thực nghiệm.
@ Ga- Li-Lê là người đầu tiên nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát lên chuyển động.
Quan Điểm Của Nhà Triết Học Cổ Đại
A- Ri- Xtốt (384- 322 TCN)
m1
m2
m2>m1
h
@ Vật nặng luôn rơi nhanh hơn vật nhẹ
@ Vật muốn duy trì vận tốc không đổi thì phải có lực tác dụng


Theo các bạn thì sao?
nguon VI OLET