Đồng hành cùng tri thức khối 6

bài giảng điện tử Ngữ văn
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2011-11-06 14:43:04 Tác giả Anh Bùi Thị Kim loại .ppt kích thước 19.41 M số trang 52
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

11/6/2011Triệu Văn VệLẦN THỨ INHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THINĂM HỌC 2010- 2011Khối 6ĐỒNG HÀNH CÙNG TRI THỨC Trường THCS Yên Vượng11/6/2011Triệu Văn VệCác thành viên ban giám khảo và ban cố vấn chương tr

 • Đồng hành cùng tri thức khối 6 - 1
 • Đồng hành cùng tri thức khối 6 - 2
 • Đồng hành cùng tri thức khối 6 - 3
 • Đồng hành cùng tri thức khối 6 - 4
 • Đồng hành cùng tri thức khối 6 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

11/6/2011
Triệu Văn Vệ
LẦN THỨ I
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI
NĂM HỌC 2010- 2011
Khối 6
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRI THỨC
Trường THCS Yên Vượng
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Các thành viên ban giám khảo và ban cố vấn chương trình :
Th?y. Lang Van D?c: Tru?ng ban
Cụ. Tr?n L? H?ng: Phú ban
Cụ. Lờ Th? Hi?n: U? viờn
Thư kí :
Cô: Lý Th? L?ch
Cụ: Vu Thu Hi?n
Dẫn chương trình :
Thầy: Tri?u Van V?.
Xin m?i cỏc d?i v�o v? trớ b?t d?u l� d?i l?p 6A
Ti?p sau dú l� l?p 6B:
Cỏc d?i v�o gi?i thi?u d?y d? tờn, tu?i, tớnh tỡnh, s? thớch, bi?t danh.c?a cỏc th�nh viờn trong d?i.
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
LẦN THỨ I
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI
NĂM HỌC 2010- 2011
Kh?i d?ng
Tang t?c
VCN Vật
Về đích
Trường THCS Yên Vượng
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRI THỨC
Khán giả
Khối 6
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
LẦN THỨ I
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI
NĂM HỌC 2010- 2011
Kh?i d?ng
Tang t?c
VCN Vật
Về đích
Trường THCS Yên Vượng
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRI THỨC
Khán giả
Khối 6
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Có 4 nhóm câu hỏi. Mỗi đội chọn một nhóm câu hỏi, mỗi nhóm câu hỏi gồm có 5 câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 5 giây, mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm.
1
PHẦN KHỞI ĐỘNG
2
3
4
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Có 4 nhóm câu hỏi. Mỗi đội chọn một nhóm câu hỏi, mỗi nhóm câu hỏi gồm có 5 câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 5 giây, mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm.
1
PHẦN KHỞI ĐỘNG
2
3
4
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
1

1. Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0 đúng hay sai?

Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Sai
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
2

2. Nơi Bác H? ra đi tìm đường cứu nước ?
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Bến c?ng Nhà Rồng
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
3

3. Khi mới thành lập, Đội nhi đồng cứu quốc có bao nhiêu đội viên ?Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Có 05 đội viên
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
4

4. Em hãy nêu tên 3 màu gốc trong mĩ thuật ?Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Đỏ, vàng, lam
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
5

5. Ước chung lớn nhất (1, 84, 168) bằng mấy?Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
1
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
1

Người đầu tiên tìm ra hệ mặt trời là ai?
Ta go C. Ni cô lai Cô- Péc- nic
B. Ác- xi- mét D. Cô- lôm- bô
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
C. Ni cô lai Cô- Péc- nic
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
2

2. Bảng chữ cái tiếng Anh có bao nhiêu nguyên âm?
A. 4 C. 5
B. 6 D. 7
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
C. 5
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
3

3. Quê hương của phong trào Đội và khu di tích Kim Đồng được đặt ở đâu?
A. Võ Nhai B. Tân Trào
C. P�c Bó D. Hà Quảng

Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
C. P�c Bó
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
4

4. Đây là một chất gây nghiện có tác hại nghiêm trọng đến sức khoẻ, khi đã bị nghiện thì rất khó từ bỏ, gây ảnh hưởng đến gia đình, người thân và xã hội.
A. Ma tuý
B. Trà
C. Cà phê
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
A. Ma tuý
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
5

5. Bài hát “ Tiến quân ca” do nhạc sĩ nào sáng tác?
A. Phạm Tuyên C. Hoàng Việt
B. Văn Cao D. Hoàng Hiệp
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
B. Văn Cao
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
1

1. Ai là người sự tích lạ kì
Mới vừa ba tuổi đã đi diệt thù ?
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 3
Th�nh Giĩng
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
2

2. Động vật nào ở loài bò sát có tim 4 ngăn?

Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 3
Cá Sấu
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
3

3. Hãy điền số tiếp theo vào dãy số sau
1; 2; 3; 5;…;……;……..
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 3
Số tiếp theo là 8, 13, 21
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
4

4. Tác phẩm nào cđa nh� v�n T� Ho�i viết về cuộc đời của chú R� mÌn ?


Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 3
Dế Mèn phưu lưu ký
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
5

5. Màu tím thuộc gam màu nóng hay lạnh ?Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 3
Lạnh
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
1

1. Cho biết một nốt tròn bằng mấy nốt móc đơn?
A. 4 nốt C. 8 nốt
B. 6 nốt D. 16 nốt

Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 4
C. 8 nốt
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
2

2. Loài chim nào sau đây là chim di cư ?
A. Chim bồ câu
B. Chim sẻ
C. Chim đa đa
D. Ngỗng trời (chim Thiên nga)

Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 4
D. Ngỗng trời (chim Thiên nga)
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
3

3. Địa danh nào sau đây không có ở Hồ Gươm?
A. Đền Ngọc Sơn.
B. Tháp Rùa.
C. Chùa Một Cột.
D. Cầu Thê Húc.
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 4
C. Chùa Một Cột.
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
4

4. Loài cây gắn với sự tích Thánh Gióng là?
A.Cây dừa B.Cây cau
C.Cây tre D.Cây chuối
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 4
C.Cây tre
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
5

5. Mét nèt trßn (0) tr­êng ®é b»ng bao nhiªu nèt ®en ?
2 nốt C. 6 nốt
B. 4 nốt D. 8 nốt
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 4
B. 4 nốt
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Phần vượt chướng ngại vật
Có 8 câu hỏi, mỗi đội được chọn 4 lượt câu hỏi, Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Trả lời đúng được 10 điểm. Hết lượt chọn thứ hai đội nào tìm ra chướng ngại vật được cộng 80 điểm (Sai thì bị trừ 10 điểm nhưng vẫn được chơi tiếp). Sau khi lật hết đội tìm ra chướng ngại vật được cộng 50 điểm, sau gợi ý 1 đúng được 30 điểm, sau gợi ý 2 đúng được 15 điểm.
(Đội ít điểm nhất chọn trước).

TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Vượt chướng ngại vật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
Một thành ngữ chỉ phẩm chất cao đẹp,
chuẩn mực của người giáo viên.(18 chữ)
1
2
3
4
5
6
7
8
5
5
6
4
8
7
12
4
Gợi ý 1: Vẻ đẹp chuẩn mực của nhà giáo
Được ví như vàng ngọc.
Gợi ý 2: Ghép các từ ở các ô sô 2, 8, 1, 4
ta có đáp án.
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
1
2
3
4
5
6
PHẦN TĂNG TỐC
Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây.C¸c ®éi cïng tr¶ lêi.
8
7
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Màu tím là sản phẩm của sự pha trộn của hai màu cơ bản. hai màu đó là gì ?
Màu đỏ và màu lam (xanh)
TĂNG TỐC
1
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
How many students are there in our school?
There are one hundred and forty- five ( students)
TĂNG TỐC
2
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Cho biết đây là ai?
* Là người ở huyện Mê Linh
* Con nhà lạc tướng dòng dõi Hùng Vương
* Chồng là Thi Sách
Trưng Trắc
TĂNG TỐC
3
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Ngôi nhà cổ của người T�y- N�ng thuộc kiểu nh� gì ?
Nhà s�n
TĂNG TỐC
4
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
TĂNG TỐC
5
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Tổng Bí thư nước ta hiện nay là ai?
Ông Nguyễn Phú Trọng
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
TĂNG TỐC
6
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Which grade are you in?
I am in grade 6
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
TĂNG TỐC
7
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu tục ngữ sau: Ba tháng trông cây, chẳng bằng một ngày ........
Trông quả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
TĂNG TỐC
8
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Cho biết số nguyên tố có 2 chữ số giống nhau ?
11
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
khán giả cùng chinh phục tri thức
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Có 8 câu hỏi, mỗi đội được chọn 4 câu,Th?i gian suy nghi cho m?i cõu h?i l� 15 giõy. Trả lời đúng được 20 điểm. Đội trả lời không đúng đội khác được trả lời. Trả lời đúng lấy 10 điểm của đội chọn câu hỏi, sai bị trừ 5 điểm.
(Đội ít điểm nhất chọn trước).
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
1
2
3
4
5
6
7
8
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Where do you live?

I live in …
1
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
2
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Trong những câu dưới đây có lỗi chính tả hay không? Hãy chỉ ra và sửa lỗi chính tả đó?
a. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây lêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.
b. Lang Liêu chọn thứ gạo nếp thơm lừng, lấy đậu xanh, thịt lợn làm nhân, dùng lá giong trong vườn đùm lại thành cái bánh hình vuông.
lá giong
lêu
nêu và lá dong
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
3
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Em hãy cho biết tác giả bài hát
"Như có Bác trong ngày vui đại thắng"

Phạm Tuyên
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Nằm ở vị trí thứ 3 trong hệ mặt trời, trái đất có ý nghĩa gì?
Là điều kiện duy nhất góp phần hình thành nên trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời.
5
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Để nguyên có nghĩa là hai
Thêm huyền trùng điệp chải dài trung du.
Thêm nặng vinh dự tuổi thơ.
Cùng dự sinh hoạt đón cờ thi đua
Là những từ gì?


Đôi, đồi, đội
6
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Tính k?t qu? c?a
26: 23
7
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Trong các loại củ ăn được
có loại củ nào khi mọc mầm
nếu chúng ta ăn vào sẽ bị ngộ độc ?
Củ khoai tây
8
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Cảm ơn các thầy cô giáo và các em đã đến với hội thi hôm nay.
Chúc các thầy cô giáo và các em mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Xin chõn th�nh c?m on!
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG

Nguồn:Anh Bùi Thị Kim

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Đồng hành cùng tri thức khối 6
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngDong_hanh_cung_tri_thuc_khoi_6.ppt[19.41 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
hdkjxq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-11-06 14:43:04
Loại file
ppt
Dung lượng
19.41 M
Trang
52
Lần tải
0
Lần xem
2
bài giảng điện tử Đồng hành cùng tri thức khối 6

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Đồng hành cùng tri thức khối 6
  Ngữ văn
  Đồng hành cùng tri thức khối 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2011

  Xem: 7

 • Đồng hành cùng tri thức khối 6
  Trò chơi
  Đồng hành cùng tri thức khối 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2011

  Xem: 0

 • Dong hanh cung tri thuc khoi 6
  Bài giảng khác
  Dong hanh cung tri thuc khoi 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2011

  Xem: 0

 • Đồng hành cùng tri thức khối 6
  Bài giảng khác
  Đồng hành cùng tri thức khối 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2017

  Xem: 1

 • Đồng hành cùng tri thức khối 6
  27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
  Đồng hành cùng tri thức khối 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2017

  Xem: 11

 • Dong hanh cung tri thuc khoi 7
  27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
  Dong hanh cung tri thuc khoi 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2017

  Xem: 0

 • Đồng hành cùng tri thức khối 7
  Ngữ văn
  Đồng hành cùng tri thức khối 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2011

  Xem: 7

 • Dong hanh cung tri thuc khoi 7
  Bài giảng khác
  Dong hanh cung tri thuc khoi 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2011

  Xem: 0

 • Dong hanh cung tri thuc khoi 8
  Bài giảng khác
  Dong hanh cung tri thuc khoi 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2011

  Xem: 0

 • Đồng hành cùng tri thức khối 8
  27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
  Đồng hành cùng tri thức khối 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2015

  Xem: 0