Đồng hành cùng tri thức khối 7 - dong hanh cung tri thuc khoi 7 ppt

  • 06/11/2011 03:11:28
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 17.98 M, số trang : 44 ,tên dong hanh cung tri thuc khoi 7 ppt

Slides

Đồng hành cùng tri thức khối 7 slide 1
Đồng hành cùng tri thức khối 7 slide 2
Đồng hành cùng tri thức khối 7 slide 3
Đồng hành cùng tri thức khối 7 slide 4
Đồng hành cùng tri thức khối 7 slide 5

Chi tiết

11/6/2011
Triệu Văn Vệ
LẦN THỨ I
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI
NĂM HỌC 2010- 2011
Khối 7
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRI THỨC
Trường THCS Yên Vượng
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Các thành viên ban giám khảo và ban cố vấn chương trình :
Th?y. Lang Van D?c: Tru?ng ban
Cụ. Tr?n L? H?ng: Phú ban
Cụ. Lờ Th? Hi?n: U? viờn
Thư kí :
Cô: Lý Th? L?ch
Cụ: Vu Thu Hi?n
Dẫn chương trình :
Thầy: Tri?u Van V?.
Xin m?i cỏc d?i v�o v? trớ b?t d?u l� d?i l?p 7A
Ti?p sau dú l� l?p 7B:
Cỏc d?i v�o gi?i thi?u d?y d? tờn, tu?i, tớnh tỡnh, s? thớch, bi?t danh.c?a cỏc th�nh viờn trong d?i.
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
LẦN THỨ I
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI
NĂM HỌC 2010- 2011
Kh?i d?ng
Tang t?c
VCN Vật
Về đích
Trường THCS Yên Vượng
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRI THỨC
Khán giả
Khối 7
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
LẦN THỨ I
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI
NĂM HỌC 2010- 2011
Kh?i d?ng
Tang t?c
VCN Vật
Về đích
Trường THCS Yên Vượng
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRI THỨC
Khán giả
Khối 7
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Có 2 nhóm câu hỏi. Mỗi đội chọn một nhóm câu hỏi, mỗi nhóm câu hỏi gồm có 5 câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 5 giây, mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm.
1
PHẦN KHỞI ĐỘNG
2
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Có 2 nhóm câu hỏi. Mỗi đội chọn một nhóm câu hỏi, mỗi nhóm câu hỏi gồm có 5 câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 5 giây, mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm.
1
PHẦN KHỞI ĐỘNG
2
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
1

1. Đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc đoạn thẳng là đường trung trực đoạn thẳng đúng hay sai?

Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Đúng
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
2

2. Ngô Quyền dựng nền độc lập năm nào?
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
939
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
3

3. What do you usually after school ?



Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
I usually play soccer
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
4

4. Bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” do hoạ sĩ nào sáng tác ?



Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Tô Ngọc Vân
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
5

5. Tìm 3 từ đồng nghĩa với từ chết?



Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Chết= tỏi= nghẻo= qua đời= khuất núi= từ trần…
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
1

1. Ai là người sự tích lạ kì
Mới vừa ba tuổi đã đi diệt thù ?
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
Th�nh Giĩng
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
2

2. Động vật nào ở loài bò sát có tim 4 ngăn?

Hết thời gian suy nghĩ !
Cá Sấu
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
3

3. Hãy điền 3 số tiếp theo vào dãy số sau
1; 2; 3; 5;…;……;……..
Hết thời gian suy nghĩ !
Số tiếp theo là 8, 13, 21
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
4

4. Tác phẩm nào cđa nh� v�n T� Ho�i viết về cuộc đời của chú R� MÌn ?


Hết thời gian suy nghĩ !
Dế Mèn phưu lưu ký
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
5

5. Ch�u l?c n�o cĩ di?n tích l?n nh?t th? gi?i?



Hết thời gian suy nghĩ !
Châu Á
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Phần vượt chướng ngại vật
Có 4 câu hỏi, mỗi đội được chọn 2 lượt câu hỏi, Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Trả lời đúng được 10 điểm. Hết lượt chọn thứ nhất đội nào tìm ra chướng ngại vật được cộng 50 điểm (Sai thì bị trừ 05 điểm nhưng vẫn được chơi tiếp). Sau khi lật hết đội tìm ra chướng ngại vật được cộng 30 điểm, sau gợi ý đúng được 15 điểm.
(Đội ít điểm nhất chọn trước).

TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
1
1
2
3
4
Ô chữ
4
3
2
Gợi ý
Câu 1: Có 10 chữ cái.
Bác Hồ nói: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm…..”
Điền từ thích hợp vào dấu chấm?
Câu 2: Có 12 chữ cái. Tên một nhà giáo tật nguyền vượt khó vươn lên trở thành nhà giáo ưu tú?
1
2
3
4
Thoát
gợi ý
Câu 3: Có 8 chữ cái. Ngôi trường Bác Hồ đã dạy học trước khi đi bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước?
Câu 4: có 12 chữ. Đây là phong trào xoá mù chữ sau ngày nước ta giành độc lập năm 1945?
Gợi ý: Đây là nghề mà các thầy cô giáo đang làm?
Vượt chướng ngại vật
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
1
2
3
4
5
6
PHẦN TĂNG TỐC
Có 8 câu hỏi, thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Các đội cùng trả lời vào bảng.
8
7
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Bệnh sốt rét phá huỷ tế bào nào của máu ?
Hồng cầu
TĂNG TỐC
1
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Em hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực?
Mặt trăng bị Trái đất che khuất
TĂNG TỐC
2
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Các nước Đông Nam Á gồm bao nhiêu nước, kể tên?
Các nước ĐNA gồm 11 nước : Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Bru-nây và Đông Ti-mo.
TĂNG TỐC
3
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Đèn tín hiệu giao thông có mấy màu? Đó là những màu nào ?
3 màu: đỏ, vàng, xanh
TĂNG TỐC
4
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
TĂNG TỐC
5
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Việt Nam thuộc đới khí hậu gì?
Nhiệt đới (nhiệt đới gió mùa)
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
TĂNG TỐC
6
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Trong kỹ thuật chạy 60 m môn thể dục lớp 7 gồm những tư thế xuất phát nào?
2 tư thế: tư thế sẵn sàng xuất phát và tư thế ngồi xổm xuất phát.
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
TĂNG TỐC
7
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Bài thơ rằm tháng giêng của “Hồ Chí Minh” được viết theo thể thơ nào ?
Thất ngôn tứ tuyệt
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
TĂNG TỐC
8
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là ½. Vậy x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?
X tỉ lệ thuận với y theo hệ số 2
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
khán giả cùng chinh phục tri thức
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Có 8 câu hỏi, mỗi đội được chọn 4 câu,Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Trả lời đúng được 20 điểm. Đội trả lời không đúng đội khác được trả lời. Trả lời đúng lấy 10 điểm của đội chọn câu hỏi, sai bị trừ 5 điểm.
(Đội ít điểm nhất chọn trước).
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
1
2
3
4
5
6
7
8
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
How old will you be on your next birthday?

I will be 13 years old on my next birthday.
1
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
2
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Kiểu điệp ngữ nào đưược dùng trong đoạn thơ sau:
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao cài thắt lưng
(Tố Hữu- Việt Bắc)
Điệp ngữ cách quãng v� Điệp ngữ nối tiếp.
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
3
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Hội Lim ở Bắc Ninh diễn ra vào thời gian nào trong năm?

13 tháng giêng (âm lịch)
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
4
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào?
Quân đội thời Lý gồm 2 bộ phận: Cấm quân và Quân địa phương.
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Tỉ lệ dân đô thị cao,……..
Hãy điền tiếp vào chỗ trống cho thích hợp?
hơn 75% dân cư sinh sống trong các đô thị
5
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Câu nói: Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác…” là của ai?

Lý Tự Trọng
6
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Tính k?t qu? c?a
2103: 703
7
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Chiếu một tia sáng lên mặt gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 450. Tìm giá trị góc tới?
450
8
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Kết quả hội thi
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
11/6/2011
Triệu Văn Vệ
Cảm ơn các thầy cô giáo và các em đã đến với hội thi hôm nay.
Chúc các thầy cô giáo và các em mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Xin chõn th�nh c?m on!
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ