Dong Hanh Cung Tri Thuc Khoi 7

bài giảng điện tử Giáo dục Công dân Khác (Giáo dục Công dân)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Ngày đăng 2011-04-27 09:38:11 Tác giả Vệ Triệu Văn loại .ppt kích thước 17.98 M số trang 44
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

10/20/2005Triệu Văn VệLẦN THỨ INHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THINĂM HỌC 2010- 2011Khối 7ĐỒNG HÀNH CÙNG TRI THỨC Trường THCS Yên Vượng10/20/2005Triệu Văn VệCác thành viên ban giám khảo và ban cố vấn chương

 • Dong hanh cung tri thuc khoi 7 - 1
 • Dong hanh cung tri thuc khoi 7 - 2
 • Dong hanh cung tri thuc khoi 7 - 3
 • Dong hanh cung tri thuc khoi 7 - 4
 • Dong hanh cung tri thuc khoi 7 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

10/20/2005
Triệu Văn Vệ
LẦN THỨ I
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI
NĂM HỌC 2010- 2011
Khối 7
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRI THỨC
Trường THCS Yên Vượng
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
Các thành viên ban giám khảo và ban cố vấn chương trình :
Th?y. Lang Van D?c: Tru?ng ban
Cụ. Tr?n L? H?ng: Phú ban
Cụ. Lờ Th? Hi?n: U? viờn
Thư kí :
Cô: Lý Th? L?ch
Cụ: Vu Thu Hi?n
Dẫn chương trình :
Thầy: Tri?u Van V?.
Xin m?i cỏc d?i v�o v? trớ b?t d?u l� d?i l?p 7A
Ti?p sau dú l� l?p 7B:
Cỏc d?i v�o gi?i thi?u d?y d? tờn, tu?i, tớnh tỡnh, s? thớch, bi?t danh.c?a cỏc th�nh viờn trong d?i.
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
LẦN THỨ I
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI
NĂM HỌC 2010- 2011
Kh?i d?ng
Tang t?c
VCN Vật
Về đích
Trường THCS Yên Vượng
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRI THỨC
Khán giả
Khối 7
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
LẦN THỨ I
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI
NĂM HỌC 2010- 2011
Kh?i d?ng
Tang t?c
VCN Vật
Về đích
Trường THCS Yên Vượng
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRI THỨC
Khán giả
Khối 7
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
Có 2 nhóm câu hỏi. Mỗi đội chọn một nhóm câu hỏi, mỗi nhóm câu hỏi gồm có 5 câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 5 giây, mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm.
1
PHẦN KHỞI ĐỘNG
2
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
Có 2 nhóm câu hỏi. Mỗi đội chọn một nhóm câu hỏi, mỗi nhóm câu hỏi gồm có 5 câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 5 giây, mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm.
1
PHẦN KHỞI ĐỘNG
2
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
1

1. Đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc đoạn thẳng là đường trung trực đoạn thẳng đúng hay sai?

Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Đúng
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
2

2. Ngô Quyền dựng nền độc lập năm nào?
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
939
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
3

3. What do you usually after school ?Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
I usually play soccer
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
4

4. Bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” do hoạ sĩ nào sáng tác ?Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Tô Ngọc Vân
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
5

5. Tìm 3 từ đồng nghĩa với từ chết?Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Chết= tỏi= nghẻo= qua đời= khuất núi= từ trần…
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
1

1. Ai là người sự tích lạ kì
Mới vừa ba tuổi đã đi diệt thù ?
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
Th�nh Giĩng
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
2

2. Động vật nào ở loài bò sát có tim 4 ngăn?

Hết thời gian suy nghĩ !
Cá Sấu
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
3

3. Hãy điền 3 số tiếp theo vào dãy số sau
1; 2; 3; 5;…;……;……..
Hết thời gian suy nghĩ !
Số tiếp theo là 8, 13, 21
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
4

4. Tác phẩm nào cđa nh� v�n T� Ho�i viết về cuộc đời của chú R� MÌn ?


Hết thời gian suy nghĩ !
Dế Mèn phưu lưu ký
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
5

5. Ch�u l?c n�o cĩ di?n tích l?n nh?t th? gi?i?Hết thời gian suy nghĩ !
Châu Á
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
5
4
3
2
1
0
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
Phần vượt chướng ngại vật
Có 4 câu hỏi, mỗi đội được chọn 2 lượt câu hỏi, Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Trả lời đúng được 10 điểm. Hết lượt chọn thứ nhất đội nào tìm ra chướng ngại vật được cộng 50 điểm (Sai thì bị trừ 05 điểm nhưng vẫn được chơi tiếp). Sau khi lật hết đội tìm ra chướng ngại vật được cộng 30 điểm, sau gợi ý đúng được 15 điểm.
(Đội ít điểm nhất chọn trước).

TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
1
1
2
3
4
Ô chữ
4
3
2
Gợi ý
Câu 1: Có 10 chữ cái.
Bác Hồ nói: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm…..”
Điền từ thích hợp vào dấu chấm?
Câu 2: Có 12 chữ cái. Tên một nhà giáo tật nguyền vượt khó vươn lên trở thành nhà giáo ưu tú?
1
2
3
4
Thoát
gợi ý
Câu 3: Có 8 chữ cái. Ngôi trường Bác Hồ đã dạy học trước khi đi bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước?
Câu 4: có 12 chữ. Đây là phong trào xoá mù chữ sau ngày nước ta giành độc lập năm 1945?
Gợi ý: Đây là nghề mà các thầy cô giáo đang làm?
Vượt chướng ngại vật
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
1
2
3
4
5
6
PHẦN TĂNG TỐC
Có 8 câu hỏi, thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Các đội cùng trả lời vào bảng.
8
7
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
Bệnh sốt rét phá huỷ tế bào nào của máu ?
Hồng cầu
TĂNG TỐC
1
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
Em hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực?
Mặt trăng bị Trái đất che khuất
TĂNG TỐC
2
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
Các nước Đông Nam Á gồm bao nhiêu nước, kể tên?
Các nước ĐNA gồm 11 nước : Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Bru-nây và Đông Ti-mo.
TĂNG TỐC
3
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
Đèn tín hiệu giao thông có mấy màu? Đó là những màu nào ?
3 màu: đỏ, vàng, xanh
TĂNG TỐC
4
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
TĂNG TỐC
5
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Việt Nam thuộc đới khí hậu gì?
Nhiệt đới (nhiệt đới gió mùa)
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
TĂNG TỐC
6
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Trong kỹ thuật chạy 60 m môn thể dục lớp 7 gồm những tư thế xuất phát nào?
2 tư thế: tư thế sẵn sàng xuất phát và tư thế ngồi xổm xuất phát.
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
TĂNG TỐC
7
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Bài thơ rằm tháng giêng của “Hồ Chí Minh” được viết theo thể thơ nào ?
Thất ngôn tứ tuyệt
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
TĂNG TỐC
8
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là ½. Vậy x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?
X tỉ lệ thuận với y theo hệ số 2
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
khán giả cùng chinh phục tri thức
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Có 8 câu hỏi, mỗi đội được chọn 4 câu,Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Trả lời đúng được 20 điểm. Đội trả lời không đúng đội khác được trả lời. Trả lời đúng lấy 10 điểm của đội chọn câu hỏi, sai bị trừ 5 điểm.
(Đội ít điểm nhất chọn trước).
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
1
2
3
4
5
6
7
8
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
How old will you be on your next birthday?

I will be 13 years old on my next birthday.
1
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
2
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Kiểu điệp ngữ nào đưược dùng trong đoạn thơ sau:
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao cài thắt lưng
(Tố Hữu- Việt Bắc)
Điệp ngữ cách quãng v� Điệp ngữ nối tiếp.
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
3
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Hội Lim ở Bắc Ninh diễn ra vào thời gian nào trong năm?

13 tháng giêng (âm lịch)
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
4
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào?
Quân đội thời Lý gồm 2 bộ phận: Cấm quân và Quân địa phương.
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Tỉ lệ dân đô thị cao,……..
Hãy điền tiếp vào chỗ trống cho thích hợp?
hơn 75% dân cư sinh sống trong các đô thị
5
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Câu nói: Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác…” là của ai?

Lý Tự Trọng
6
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Tính k?t qu? c?a
2103: 703
7
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
VỀ ĐÍCH
Chiếu một tia sáng lên mặt gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 450. Tìm giá trị góc tới?
450
8
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
Kết quả hội thi
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG
10/20/2005
Triệu Văn Vệ
Cảm ơn các thầy cô giáo và các em đã đến với hội thi hôm nay.
Chúc các thầy cô giáo và các em mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Xin chõn th�nh c?m on!
TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG

Nguồn:Vệ Triệu Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Dong hanh cung tri thuc khoi 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngDong_hanh_cung_tri_thuc_lop_7_NH_10_11ppt_s.ppt[17.98 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
rt9xwq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-04-27 09:38:11
Loại file
ppt
Dung lượng
17.98 M
Trang
44
Lần tải
0
Lần xem
6
bài giảng điện tử Dong hanh cung tri thuc khoi 7

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Dong hanh cung tri thuc khoi 7
  27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
  Dong hanh cung tri thuc khoi 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2017

  Xem: 0

 • Đồng hành cùng tri thức khối 7
  Ngữ văn
  Đồng hành cùng tri thức khối 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2011

  Xem: 7

 • Dong hanh cung tri thuc khoi 7
  Bài giảng khác
  Dong hanh cung tri thuc khoi 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2011

  Xem: 0

 • Dong hanh cung tri thuc khoi 7
  Bài giảng khác
  Dong hanh cung tri thuc khoi 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2017

  Xem: 11

 • Đồng hành cùng tri thức khối 7.
  TRÒ CHƠI - HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
  Đồng hành cùng tri thức khối 7.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử TRÒ CHƠI - HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2011

  Xem: 0

 • Đồng hành cùng tri thức khối 7
  27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
  Đồng hành cùng tri thức khối 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2015

  Xem: 0

 • Đồng hành cùng tri thức khối 7
  Trò chơi
  Đồng hành cùng tri thức khối 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2011

  Xem: 9

 • Đồng hành cùng tri thức khối 6
  Ngữ văn
  Đồng hành cùng tri thức khối 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2011

  Xem: 7

 • Dong hanh cung tri thuc khoi 8
  Bài giảng khác
  Dong hanh cung tri thuc khoi 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2011

  Xem: 0

 • Dong hanh cung tri thuc khoi 6
  Bài giảng khác
  Dong hanh cung tri thuc khoi 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2011

  Xem: 0