Đồng hành cùng tri thức khối 8 - dong hanh cung tri thuc khoi 8 ppt

  • 18/04/2015 03:51:49
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 16.75 M, số trang : 41 ,tên dong hanh cung tri thuc khoi 8 ppt

Slides

Đồng hành cùng tri thức khối 8 slide 1
Đồng hành cùng tri thức khối 8 slide 2
Đồng hành cùng tri thức khối 8 slide 3
Đồng hành cùng tri thức khối 8 slide 4
Đồng hành cùng tri thức khối 8 slide 5

Chi tiết

LẦN THỨ I
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI
NĂM HỌC 2010- 2011
Khối 8
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRI THỨC
Trường THCS Thạnh Đông
Có 2 nhóm câu hỏi. Mỗi đội chọn một nhóm câu hỏi, mỗi nhóm câu hỏi gồm có 5 câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 5 giây, mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm.
1
PHẦN KHỞI ĐỘNG
2
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
Có 2 nhóm câu hỏi. Mỗi đội chọn một nhóm câu hỏi, mỗi nhóm câu hỏi gồm có 5 câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 5 giây, mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm.
1
PHẦN KHỞI ĐỘNG
2
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
1

1. Nguyên tử khối của Lưu huỳnh là bao nhiêu?
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
32
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
2

2. Nỗi khốn khổ của Lão Hạc được miêu tả theo trình tự nào?
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Tang ti?n
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
3

3. Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái có tên gọi khác là gì?


Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Phố Phái
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
4

4. Lê nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là gì?

Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
Chủ nghĩa đế quốc thực dân

5
4
3
2
1
0
5

5. Hoàn thành câu sau:
She is....... to drive car.
A, old not enough
B, not old enough
C, old not enough to
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 1
B, not old enough
5
4
3
2
1
0
1

1. Hoá trị của Oxi quy định là mấy?
Hết thời gian suy nghĩ !
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
II
5
4
3
2
1
0
2

2. An- đéc- xen (1805- 1875) là nhà văn nước nào ?
Hết thời gian suy nghĩ !
Đan Mạch
5
4
3
2
1
0
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
3

3. Giọng cùng tên là gì?
Hết thời gian suy nghĩ !
Là 1 giọng trưởng và 1 giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.
5
4
3
2
1
0
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
4

4. Sông dài nhất Châu Á có tên gọi là gì?

Hết thời gian suy nghĩ !
Sông Trường Giang ( Dương Tử)
5
4
3
2
1
0
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
5

5. Hoàn thành câu sau:
Last year I…… get up late. Now, I get up early.
A, used to ; B, uses to ; C, using to.
Hết thời gian suy nghĩ !
A, used to
5
4
3
2
1
0
PHẦN KHỞI ĐỘNG 2
Phần vượt chướng ngại vật
Có 6 câu hỏi, mỗi đội được chọn 3 lượt câu hỏi, thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Trả lời đúng được 10 điểm. Hết lượt chọn thứ hai đội nào tìm ra chướng ngại vật được cộng 50 điểm (Sai thì bị trừ 05 điểm nhưng vẫn được chơi tiếp). Sau khi lật hết đội tìm ra chướng ngại vật được cộng 30 điểm, sau gợi ý trả lời đúng được 15 điểm, sai không được điểm. (Đội ít điểm nhất chọn trước).
1
1
2
3
4
Ô chữ
4
3
2
Gợi ý
Câu 1: Có 8 chữ cái: Tác giả của bài hát “Em yêu trường em”?
Câu 2: Có 4 chứ cái: Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành câu ca dao sau: “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây Nêu tràng..... bánh Trưng xanh”
1
2
3
4
Thoát
gợi ý
Câu 3: Chiến dịch “Điện Biên Phủ” kết thúc năm nào?
Câu 4: Có 5 chữ cái: Tên một trò chơi dân gian đòi hỏi sức mạnh tập thể?
Gợi ý: Có 9 chữ cái: Tên một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác năm 1954?
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5
5
6
6
Câu 5: Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập năm nào?
Câu 6: Có 2 chữ cái: Một thể lo¹i bài hát nhằm cổ vũ tinh thần lao động của người dân?
5
6
Vượt chướng ngại vật
1
2
3
4
5
6
PHẦN TĂNG TỐC
Có 8 câu hỏi, thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây, trả lời đúng được 20 điểm. Các đội cùng trả lời vào bảng.(Đội ít điểm chọn trước).
8
7
Viết công thức tính Công cơ học?
A= F.S
TĂNG TỐC
1
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
Bức tranh
“thiếu nhi ba miền Bắc, Trung, Nam”
của hoạ sĩ Diệp Minh Châu được vẽ bằng chất liệu gì?
Bằng máu của hoạ sĩ.
TĂNG TỐC
2
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
Máu có màu đỏ là do đâu?
Do hồng cầu chứa huyết sắc tố (Hb)
TĂNG TỐC
3
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
Nước ta đổi tên là nước
Cộng hoà XHCN Việt Nam vào năm nào?
1976
TĂNG TỐC
4
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
TĂNG TỐC
5
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Tên 1 quốc gia ở Châu Á còn có tên gọi khác là đất nước “mặt trời mọc”?
Nhật Bản.
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
TĂNG TỐC
6
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Trong kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp, góc tạo bởi mặt đất với bàn đạp trước là bao nhiêu độ?
450
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
TĂNG TỐC
7
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Đây là câu gì: “Cây non vừa trồi, lá đã xoà sát mặt đất”?
Câu ghép.
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
TĂNG TỐC
8
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Chọn đáp án đúng khi rút gọn biểu thức:


A, ; B, ; C,
B,
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
khán giả cùng chinh phục tri thức
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi dành cho khán giả
VỀ ĐÍCH
Có 8 câu hỏi, mỗi đội được chọn 4 câu,Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Trả lời đúng được 20 điểm. Đội trả lời không đúng đội khác được trả lời. Trả lời đúng lấy 10 điểm của đội chọn câu hỏi, sai bị trừ 5 điểm.
(Đội ít điểm nhất chọn trước).
VỀ ĐÍCH
1
2
3
4
5
6
7
8
VỀ ĐÍCH
Sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc:
She.........here since last year. (live)
has lived
1
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
VỀ ĐÍCH
2
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Điền dấu thích hợp vào dấu (...)
Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên cười hỏi:
- Hồng (...) mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không (...)
(,); (?)
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
VỀ ĐÍCH
3
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Nêu thứ tự các dấu thăng ở đầu hoá biểu?

pha, ®«, son, rê, la, mi, si.
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
VỀ ĐÍCH
4
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
Nh?ng chớnh sỏch c?a Cụng xó Pa- ri ph?c v? quy?n l?i cho ai�?
phục vụ quyền lợi cho nhân dân
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
VỀ ĐÍCH
Hãy cho biết các thành phố lớn của Châu Á
phân bố ở đâu ?
Ven biển, gần các sông và đồng bằng.
5
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
VỀ ĐÍCH
Cơ quan nào ngăn cách giữa khoang ngực
và khoang bụng ?
Cơ hoành
6
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
VỀ ĐÍCH
Rút gọn biểu thức:
7
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
VỀ ĐÍCH
Có mấy loại lực ma sát? Kể tên?
3 loại: lực ma sát trượt, lực ma sát lăn, lực ma sát nghỉ.
8
HẾT THỜI GIAN SUY NGHĨ
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
Kết quả hội thi
Cảm ơn các thầy cô giáo và các em đã đến với hội thi hôm nay.
Chúc các thầy cô giáo và các em mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Xin chõn th�nh c?m on!
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ