Trường tiểu học Hồ Phước Hậu
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VÕ VĂN THÀNH
Người gởi: Lê Văn Tường Website: Violet.vn/tuonghanha
MÔN THỂ DỤC- LỚP 2
BÀI 13
ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN- ĐI ĐỀU
MÔN THỂ DỤC – LỚP 2
BÀI 13: ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN – ĐI ĐỀU
ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN
Nhịp 1: Bước chân trái theo chiều bàn chân chếch ra trước một bước, hai chân chạm đất bằng cả bàn chân, đồng thời khuỵu gối, hai tay chống hông, thân thẳng, trọng tâm dồn nhiều vào chân trước.
Nhịp 2: Đưa chân trái về với chân phải, gối thẳng đồng thời gập thân, hai tay hướng vào hai bàn chân, mắt nhìn theo tay
MÔN THỂ DỤC – LỚP 2
BÀI 13: ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN – ĐI ĐỀU
ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN
Nhịp 3: Đứng lên, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, mặt hướng trước.
Nhịp 4: Về TTCB.
Nhịp 5,6,7,8: Như trên, nhưng nhịp 5 bước chân phải ra trước
MÔN THỂ DỤC – LỚP 2
BÀI 13: ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN – ĐI ĐỀU
ĐI ĐỀU
XIN CHÀO TẠM BIỆT
KÍNH
CHÚC
THẦY

SỨC
KHỎE
nguon VI OLET