Ếch Ngồi Đáy Giếng

bài giảng điện tử Giáo dục Công dân Khác (Giáo dục Công dân)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       15      0
Ngày đăng 2016-11-06 17:37:20 Tác giả Nhung Nguyễn Thị loại .ppt kích thước số trang 33
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

giáo viên : vũ thị phương anh chuyên đề ngữ văn tích hợp giáo dục nếp sống thanh lịch , văn minh cho học sinh hà nội trường THCS viên sơn KIỂM TRA BÀI CŨ Từ đầu năm học tới nay các em đã được học những thể loại truyện dân gian nào? Hãy nêu khái niệm của từng thể loại đó ? ? Truyện dân gian (Ngữ văn..

 • ếch ngồi đáy giếng - 1
 • ếch ngồi đáy giếng - 2
 • ếch ngồi đáy giếng - 3
 • ếch ngồi đáy giếng - 4
 • ếch ngồi đáy giếng - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

giáo viên : vũ thị phương anh
chuyên đề ngữ văn
tích hợp giáo dục nếp sống thanh lịch , văn minh cho học sinh hà nội

trường THCS viên sơn
KIỂM TRA BÀI CŨ
Từ đầu năm học tới nay các em đã được học những thể loại truyện dân gian nào?
Hãy nêu khái niệm của từng thể loại đó ?
?
Truyện dân gian (Ngữ văn 6)
Truyền thuyết
Cổ tích
Ngụ ngôn
ếch ngồi đáy giếng
tiết 39.văn bản
(Truyện ngụ ngôn)
Truyện ngụ ngôn
Hình thức: văn xuôi, văn vần.
Nhân vật: loài vật, đồ vật con người.
ý nghĩa: khuyên nhủ, răn dạy.
ếch ngồi đáy giếng
Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia hoảng sợ. ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.
Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
Quen thói cũ, ếch nghêng ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
ếch ngồi đáy giếng
Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia hoảng sợ. ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.
Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
Quen thói cũ, ếch nghêng ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia hoảng sợ. ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.
Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
Quen thói cũ, ếch nghêng ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
Bố cục :
Phần 1. Từ đầu đến "như một vị chúa tể":
Kể chuyện khi ếch ở trong giếng.
Phần 2. Còn lại đến hết :
Kể chuyện khi ếch ra khỏi giếng.
2 phần
Câu 1. " ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé
bằng chiếc vung và nó thi` oai như một
vị chúa tể".
Câu 2. " Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên
bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh
nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp".
Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia hoảng sợ. ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia hoảng sợ. ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia hoảng sợ. ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia hoảng sợ. ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia hoảng sợ. ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
Quen thói cũ, ếch nghêng ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
Quen thói cũ, ếch nghêng ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
Quen thói cũ, ếch nghêng ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
Quen thói cũ, ếch nghêng ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
Quen thói cũ, ếch nghêng ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
Thảo luận nhóm
Theo em ếch phải chịu kết cục bi thảm là do những nguyên nhân nào?
Nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thảm của cuộc đời ếch:
1. Hoàn cảnh sống của ếch nhỏ hẹp, ếch ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài.
2. Hoàn cảnh sống đột ngột thay đổi nằm ngoài ý định của ếch.
3. ếch hiểu biết ít ỏi, nông cạn nhưng không chịu học hỏi mà rất kiêu ngạo, chủ quan.
4. Khi hoàn cảnh sống thay đổi , ếch không chịu thay đổi cách sống, không chịu thích ứng với hoàn cảnh mới.
3. ếch hiểu biết ít ỏi, nông cạn nhưng không chịu học hỏi mà rất kiêu ngạo, chủ quan.
4. Khi hoàn cảnh sống thay đổi , ếch không chịu thay đổi cách sống, không chịu thích ứng với hoàn cảnh mới.
Khách quan
Chủ quan
Thành ngữ
- ếch ngồi đáy giếng.
- Coi trời bằng vung.
- ếch ngồi đáy giếng , coi trời bằng vung.
GHI NHớ

* Định nghĩa truyện ngụ ngôn :
( như chú thích* trang 100).
* Từ câu chuyện về cách nhìn về thế giới bên ngoài chỉ qua miệng giếng nhỏ hẹp của chú ếch, truyện "ếch ngồi đáy giếng" ngụ ý phê phán những kẻ hiểu biết cạn hẹp mà lại huênh hoang, khuyên nhủ người ta phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình, không được chủ quan, kiêu ngạo.
* Thành ngữ: "ếch ngồi đáy giếng".
Bài tập
Em hãy thử nêu một số hiện tượng trong cuộc sống ứng với thành ngữ: "ếch ngồi đáy giếng".

33
Biện pháp
nhân hoá
Hình tượng ẩn dụ
Lối kể cô đọng, hài hước, ý nghĩa sâu sắc
Nghệ thuật
Nội dung
Phê phán : kẻ hiểu biết cạn hẹp,nhưng huênh hoang
Khuyên: mở rộng tầm hiểu biết
Khuyên : không chủ quan ,kiêu ngạo
ếch ngồi đáy giếng
(Truyện ngụ ngôn)
Bài học cuộc sống của nhân dân
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài, kể lại truyện.
-Làm bài tập viết đoạn văn ( từ 4 - 6 câu ) trình bày cảm nghĩ của em về truyện :
"ếch ngồi đáy giếng".
-Soạn bài "Thầy bói xem voi"
Bài tập
Viết một đoạn văn ngắn ( từ 4 - 6 câu ) trình bày cảm nghĩ của em về truyện "ếch ngồi đáy giếng".
* Gợi ý :
- Giới thiệu tác phẩm và cảm xúc khái quát.
- Chỉ những nét chính về nghệ thuật và nội dung khiến mình có cảm xúc đó.
- Nêu suy nghĩ, bài học rút ra từ tác phẩm
Xin chân thành cảm ơn
các thầy cô và các em !

Nguồn:Nhung Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử ếch ngồi đáy giếng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngECH_NGOI_DAY_GIENG.ppt[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
5u6o0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-11-06 17:37:20
Loại file
ppt
Dung lượng
Trang
33
Lần tải
0
Lần xem
15
bài giảng điện tử ếch ngồi đáy giếng

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Ech ngoi day gieng
  Ngữ văn 6
  Ech ngoi day gieng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2010

  Xem: 0

 • Ếch ngồi đáy giếng
  Ngữ văn 6
  Ếch ngồi đáy giếng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2010

  Xem: 0

 • ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
  Ngữ văn 6
  ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2013

  Xem: 0

 • ech ngoi day gieng
  Ngữ văn 6
  ech ngoi day gieng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2012

  Xem: 0

 • Ếch ngồi đáy giếng
  Ngữ văn 6
  Ếch ngồi đáy giếng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 0

 • ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
  Ngữ văn 6
  ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2011

  Xem: 0

 • Ech ngoi day gieng
  Ngữ văn 6
  Ech ngoi day gieng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2012

  Xem: 5

 • ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
  Ngữ văn 6
  ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2013

  Xem: 0

 • Ếch ngồi đáy giếng
  Ngữ văn 6
  Ếch ngồi đáy giếng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2015

  Xem: 0

 • Ếch ngồi đáy giếng
  Ngữ văn 6
  Ếch ngồi đáy giếng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2012

  Xem: 0