enzim và vai trò của en zim trong sự chuyền hoá vật chất

bài giảng điện tử Sinh học Sinh học 10 nâng cao
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       9      0
Ngày đăng 2007-12-15 20:26:13 Tác giả Minh Hồng loại .ppt kích thước 1.25 M số trang 39
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

KIỂM TRA MIỆNG Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào? Năng lượng của tế bào được dự trữ trong các hợp chất nào? Tại sao ATP được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào? Vì sao năng lượng trong thế giới sống không bị cạn kiệt??Bài 23 EMZIM VÀ VAI TRÒ ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤTBài 23. Enzym và vai trò của emzim trong quá trình chuyển hóa vật chấtI. Enzim và cơ chế tác động của enzim 1. Cấu trúc 2. Cơ chế tác động của emzim 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzi

  • enzim và vai trò của en zim trong sự chuyền hoá vật chất - 1
  • enzim và vai trò của en zim trong sự chuyền hoá vật chất - 2
  • enzim và vai trò của en zim trong sự chuyền hoá vật chất - 3
  • enzim và vai trò của en zim trong sự chuyền hoá vật chất - 4
  • enzim và vai trò của en zim trong sự chuyền hoá vật chất - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

KIỂM TRA MIỆNG<br> Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào? Năng lượng của tế bào được dự trữ trong các hợp chất nào?<br> Tại sao ATP được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào? Vì sao năng lượng trong thế giới sống không bị cạn kiệt<br>?<br>?<br>Bài 23 EMZIM VÀ VAI TRÒ ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT<br>Bài 23. Enzym và vai trò của emzim trong quá trình chuyển hóa vật chất<br>I. Enzim và cơ chế tác động của enzim<br> 1. Cấu trúc<br> 2. Cơ chế tác động của emzim<br> 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim<br>II. Vai trò của emzim trong quá trình chuyển hóa vật chất<br>Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ?<br>?<br>I. Enzim và cơ chế tác động của enzim<br><br>- Tinh bột và đường đa<br>Đường đôi<br>Đường đơn<br>Enzim<br>Enzim<br>- Axit amin<br>peptit<br>prôtein<br>- Lipit<br>Các giọt lipit nhỏ<br>Axit béo và glixerin<br>Enzim<br>Enzim<br>Enzim<br>Enzim<br>?<br>Vậy emzim có vai trò gì?<br>Emzim có những điểm nào giống và khác với chất xúc tác hóa học?<br>?<br>- Emzim được cấu tạo hoàn toàn từ prôtein hoặc từ prôtein kết hợp với côfactơ<br>?<br>Quan sát hình emzim, em thấy cấu trúc của nó có gì đặc biệt? Hình<br>- Trong phân tử enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất gọi là trung tâm hoạt động<br>Trung tâm họat động<br>họat<br>điểm<br>Cơ chất<br>Bất hoạt<br>Hoạt động<br>Enzim hoạt động<br>Enzim không hoạt động<br>Cơ chất<br>Cơ chất<br>Cơ chất<br>Cơ chất<br>- Nhờ trung tâm hoạt động, các cơ chất sẽ được liên kết tạm thời với enzim và nhờ đó phản ứng được xúc tác<br>2. Cơ chế tác động của emzim<br>- Enzim đầu tiên liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo phức hợp emzim – cơ chất<br>?<br>Enzim xúc tác phản ứng theo cơ chế nào? <br>- Enzim tương tác với cơ chất để tạo sản phẩm<br>- Enzim liên kết với cơ chất rất đặc thù<br>- Enzim làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học<br>So sánh năng lượng hoạt hóa của phản ứng có enzim và phản ứng không có enzim?<br>Enzim làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng bằng cách nào?<br>A+B+X<br>ABX<br>CDX<br>C+D+X<br>?<br>?<br>?<br>Vậy thế nào là năng lượng hoạt hóa?<br>- Năng lượng hoạt hóa là năng lượng cần thiết để khởi đầu cho một phản ứng hóa học<br>?<br>Tốc độ phản ứng liên quan thế nào với năng lượng hoạt hóa cần thiết của cơ chất? Vì sao?<br>- Enzim xúc tác cho cả 2 chiều phản ứng<br>A+B<br>C<br>Enzim 1<br>Enzim 2<br>?<br>Tại sao enzim có thể xúc tác cho cả hai chiều của phản ứng nhưng các phản ứng hóa sinh trong tế bào vẫn xảy ra theo một chiều xác định?<br>Chất B<br>Chất A<br>Chất C<br>Chất P<br>Enzim 1<br>Enzim 2<br>Enzim 3<br>Ức chế liên hệ ngược<br>3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim<br>?<br>Quan sát các đồ thị sau, Cho biết các yếu tố nào ảnh hưởng đến họat động của enzim?<br>Hoạt tính enzim<br>?<br>- Nhiệt độ:<br>Thế nào là nhiệt độ tối ưu? <br>?<br>Khi môi trường có nhiệt độ thấp hơn tối ưu của enzim, nếu tăng nhiệt độ thì hoạt tính của enzim như thế nào?<br> @ Khi môi trường thấp hơn nhiệt độ tối ưu của enzim thì sự gia tăng nhiệt độ sẽ làm tăng hoạt tính của enzim<br>Nhiệt<br>Hoạt tính enzim<br>?<br>Khi môi trường có nhiệt độ cao hơn tối ưu của enzim, nếu tăng nhiệt độ thì hoạt tính của enzim như thế nào?<br> @ Khi môi trường tăng quá nhiệt độ tối ưu của enzim thì sự gia tăng nhiệt độ sẽ làm giảm hoặc mất hòan toàn hoạt tính của enzim<br>- Độ PH của môi trường:<br>@ Mỗi enzim cần một PH thích hợp<br>Hoạt tính enzim<br>Hoạt tính enzim<br>- Nồng độ cơ chất<br>- Nồng độ enzim:<br>?<br>Nồng độ cơ chất ảnh hưởng như thế nào đến họat tính enzim?<br>?<br>Nồng độ enzim ảnh hưởng như thế nào đến họat tính enzim?<br>Nồng độ enzim càng lớn thì tốc độ phản ứng xảy ra ở một cơ chất xác định càng nhanh<br>Trung tâm họat động<br>họat<br>điểm<br>Cơ chất<br>Bất hoạt<br>Hoạt động<br>Enzim hoạt động<br>Enzim không hoạt động<br>Tại sao enzim lại bất hoạt?<br>?<br>- Chất ức chế enzym:<br>Đọc thông tin SGK/79, hãy cho biết tác dụng của chất ức chế<br>?<br>Cơ chất<br>Cơ chất<br>Hoạt điểm<br>Chất ức chế<br>Điểm biến cấu<br>II. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất<br>Enzim có vai trò gì trong quá trình chuyển hóa vật chất?<br>?<br>- Emzim là chất xúc tác chuyển hóa các chất trong tế bào từ chất nọ thành chất kia thông qua hàng loạt các phản ứng hóa học Hình<br>- Điều hòa quá trình trao đổi chất trong tế bào thông qua việc tăng hoặc giảm tổng hợp enzim hay ức chế hoặc họat hóa các enzim ở dạng chưa hoạt động<br>Các enzim trên màng<br>Enzim<br>CỦNG CỐ<br>Học sinh đọc câu hỏi 4 SGK/80 và thảo luận đôi <br> Đó là do sinh vật không có enzim tiêu hủy nilon.Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường?<br>Tại sao ăn thịt bò trộn đu đủ dễ tiêu hơn khi ăn thịt bò khô riêng?<br> Vì trong đu đủ có enzim phân giải prôtein<br>Tại sao một số người khi tiêm một số thuốc kháng sinh lại có thể bị chết ngay lập tức?<br> Vì người này không có hoặc có không đủ lượng enzim phân giải thuốc<br>?<br>?<br>?<br>DẶN DÒ<br>VỀ LÀM TIẾP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 1,2,3 SGK/80<br>ĐỌC PHẦN EM CÓ BIẾT<br>HỌC BÀI<br>ÔN LẠI KIẾN THỨC VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT<br><br>

Nguồn:Minh Hồng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử enzim và vai trò của en zim trong sự chuyền hoá vật chất
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBAI 22. ENZIM VA VAI TRO ENZYM TRONG QUA TRINH CHUYEN HOA VAT CHAT.pps[1.25 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
943rtq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2007-12-15 20:26:13
Loại file
ppt
Dung lượng
1.25 M
Trang
39
Lần tải
3
Lần xem
9
bài giảng điện tử enzim và vai trò của en zim trong sự chuyền hoá vật chất

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan