GADT AV3- U 13 : MY HOUSE-LESON 1

Đăng ngày 2/4/2014 10:55:51 AM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Hằng Trần Thị Thúy | Lần tải: 379 | Lần xem: 6 | Page: 23 | Kích thước: 6.81 M | Loại file: ppt

  • GADT AV3- U 13 : MY HOUSE-LESON 1 - 1
  • GADT AV3- U 13 : MY HOUSE-LESON 1 - 2
  • GADT AV3- U 13 : MY HOUSE-LESON 1 - 3
  • GADT AV3- U 13 : MY HOUSE-LESON 1 - 4
  • GADT AV3- U 13 : MY HOUSE-LESON 1 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Subject : English 3
Welcome to our class
Saturday, January 19th, 2013
Unit 13:
Lesson 1: Part 1, 2 (page 18)
1. Vocabulary :
- a house:
ngôi nhà
II.New lesson:
My House
Saturday, January 19th, 2013
Unit 13:
Lesson 1: Part 1&2 (page 18)
1. Vocabulary :
- a house:
ngôi nhà
- a living room:
phòng khách
II.New lesson:
My House
Saturday, January 19th, 2013
Unit 13:
Lesson 1: Part 1&2 (page 18)
1. Vocabulary :
- a house:
ngôi nhà
- a living room:
phòng khách
- a dining room :
phòng ăn
II.New lesson:
My House
Saturday, January 19th, 2013
Unit 13:
Lesson 1: Part 1&2 (page 18)
1. Vocabulary :
- a house :
ngôi nhà
- a living room :
phòng khách
- a dining room:
phòng ăn
- a bedroom :
phòng ngủ
II.New lesson:
My House
Saturday, January 19th, 2013
Unit 13:
Lesson 1: Part 1&2 (page 18)
1. Vocabulary :
- a house :
ngôi nhà
- a living room :
phòng khách
- a dining room:
phòng ăn
- a bedroom :
phòng ngủ
- a bathroom :
phòng tắm
II.New lesson:
My House
Saturday, January 19th, 2013
Unit 13:
Lesson 1: Part 1&2 (page 18)
1. Vocabulary :
- a house : :
ngôi nhà
- a living room :
phòng khách
- a dining room :
phòng ăn
- a bedroom :
phòng ngủ
- a bathroom :
phòng tắm
- a kitchen :
nhà bếp
II.New lesson:
My House
Saturday, January 19th, 2013
Unit 13:
Lesson 1: Part 1&2 (page 18)
1. Vocabulary :
- a house :
ngôi nhà
- a living room :
phòng khách
- a dining room :
phòng ăn
- a bedroom :
phòng ngủ
- a bathroom :
phòng tắm
- a kitchen :
nhà bếp
- a garden :
vườn
- There is :

II.New lesson:
My House
Saturday, January 19th, 2013
Unit 13:
Lesson 1: Part 1&2 (page 18)
Mai:
Nam: Wow. It’s big.
Mai:
Nam:
This is my house.
There is a dining room.
There is a living room.
Very nice.
II.New lesson:
My House
Saturday, January 19th, 2013
Unit 13:
Lesson 1: Part 1&2 (page 18)
1. Vocabulary :
II.New lesson:
2. Model sentence:


My House
This is a bedroom.
3.Practice .
a bedroom
a bathroom
a kitchen
a garden
a
b
c
d
3.Practice:
a
b
c
d
This is ___________.
3.Practice:
This is a bedroom.
This is a bathroom.
This is a kitchen.
This is a garden.
a
b
c
d
This is ___________.
This is a living room.
Saturday, January 19th, 2013
II.New lesson:
Unit 13:
Lesson 1: Part 1&2 (page 18)
III.Homelink:
-Learn by heart the vocabulary and model sentence.
-Write 4lines/ word.
My House
This is a bedroom.
This is a bathroom.
This is a kitchen.
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION.
See you again!