Toán
KHỞI ĐỘNG

Bài tập trắc nghiệm: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: 7 x 5 = ?
a) 30
b) 35
c) 53

Câu 2 : 7 x 2 + 3 = ?
a) 17
b) 14
c) 35

Em hãy đọc bảng
nhân 7

Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2021

TOÁN
Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán : Đoạn thẳng AB dài 2dm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy đề-xi-mét?


Toán
Gấp một số lên nhiều lần

- Bài toán cho ta biết điều gì?


- Bài toán hỏi ta điều gì?Bài toán : Đoạn thẳng AB dài 2dm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy đề-xi-mét?

Tóm tắt:
A B


2dm
2dm

2 + 2 + 2 = 6 (dm)

2 x 3 = 6 (dm)


Bài giải
Độ dài của đoạn thẳng CD là :
2 x 3 = 6 (dm)
Đáp số : 6 đề-xi-mét


Toán
Gấp một số lên nhiều lần


2dm
2dm
C
D
?dm
Bài toán trên có dạng
gấp một số lên nhiều lần
Bài toán chúng ta vừa giải
thuộc dạng toán gì?

Ghi nhớ:

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Toán
Gấp một số lên nhiều lần

Ví dụ :
a) Muốn gấp 3kg lên 5 lần ta làm như thế nào?
- Muốn gấp 3kg lên 5 lần ta lấy 3 nhân với 5.


b) Muốn gấp 4 giờ lên 6 lần ta làm như thế nào?
- Muốn gấp 4 giờ lên 6 lần ta lấy 4 nhân với 6.

Tóm tắt:
6 tuổi
? tuổi
Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?
Em
Chị
Số tuổi của chị năm nay là:
6 x 2 = 12 (tuổi)
Đáp số: 12 tuổi.
Bài giải
Tóm tắt:
Bài 2: Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?
7 quả
? quả
Con
Mẹ
Số quả cam mẹ hái được là:
Bài giải
7 x 5 = 35 (quả)
Đáp số: 35 quả cam
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
15
8
3
3 + 5 = 8
3 x 5 = 15
6
4
7
5
0
11
30
10
25
12
35
9
20
5
0
TRề CHOI: D? VUI
ĐỐ CÁC BẠN BIẾT:
6kg gấp lên 9 lần là bao nhiêu kg? Vì sao?
54 kg.
Vì: 6  9 = 54 (kg)
Đúng rồi, bạn giỏi quá!
Các bạn ơi!
Phương Anh 7 tuổi, tuổi anh Cường gấp 4 lần tuổi Phương Anh. Vậy anh Cường bao nhiêu tuổi ?
Chính xác,
các bạn học sinh lớp mình
giỏi quá!
28 tuổi
Củng cố:


Em hãy nhắc lại ghi nhớ bài
gấp một số lên nhiều lần.
Dặn dò
Học thuộc lòng qui tắc gấp một số lên nhiều lần.
Ôn lại bảng nhân từ 2 đến 7
Ôn lại bảng chia từ 2 đến 6
Làm bài trong VBT Toán
Xem trước và chuẩn bị bài luyện tập SGK/34
TẠM BIỆT
CÁC EM
nguon VI OLET