gdcd 12- bài 10

Đăng ngày 4/19/2011 7:52:22 PM | Thể loại: Nghề | Chia sẽ bởi: Bình Lê Văn | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 19 | Kích thước: 0.92 M | Loại file: ppt
  • gdcd 12- bài 10 - 1
  • gdcd 12- bài 10 - 2
  • gdcd 12- bài 10 - 3
  • gdcd 12- bài 10 - 4
  • gdcd 12- bài 10 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng gdcd 12- bài 10, Nghề. . nslide.com chia sẽ đến mọi người bài giảng gdcd 12- bài 10 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện gdcd 12- bài 10 trong thể loại Nghề được giới thiệu bởi thành viên Bình Lê Văn tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được đưa vào thể loại Nghề , có 19 page, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Vật lí Vật lí 10 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu BÀI 10: PHÁP LUẬT VỚI HOÀ BÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI Xu thế phát triển cuả thế giơí hiện nay là gì? Là xu thế hội nhập và toàn cầu hoá Đường lối đối ngọai của nước ta đã và đang được thực hiện như thế naò? Đường lối đối ngọai Độc lập tự chủ Rộng mở Đa phương hoá Đa dạng hoá quan hệ hợp tác quốc tế MỞ ĐẦU BÀI HỌC Từ sau Đại hội VI của Đàng Cộng sản Việt Nam (năm 1986), nước ta càng ngày càng tham gia sâu rộng vào những quan hệ quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghi và hợp tác đa dạng mặt với những nước https://nslide.com/bai-giang/gdcd-12-bai-10.eiuwwq.html

Nội dung

BÀI 10:
PHÁP LUẬT VỚI HOÀ BÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI
Xu thế phát triển cuả thế giơí hiện nay là gì?
Là xu thế hội nhập và toàn cầu hoá
Đường lối đối ngọai của nước ta đã và đang được thực hiện như thế naò?
Đường lối
đối ngọai
Độc lập tự chủ
Rộng mở
Đa phương hoá
Đa dạng hoá quan hệ hợp tác quốc tế
MỞ ĐẦU BÀI HỌC
Từ sau Đại hội VI của Đàng Cộng sản Việt Nam (năm 1986), nước ta ngày càng tham gia sâu rộng vào các quan hệ quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghi và hợp tác nhiều mặt với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.
Hợp tác giữa Việt Nam với các nước thựv hiện thông qua nhiều hình thức và công cụ khác nhau, tronh đó pháp luật được coi là công cụ hữu hiệu nhất, là cơ sở pháp lí để thực hiện hiệu quả quá trình hơp tác.
NỘI DUNG BÀI HỌC


Từ sau Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1986), nước ta ngày càng tham gia sâu rộng vào các quan hệ quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghi và hợp tác nhiều mặt với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.
Hợp tác giữa Việt Nam với các nước thựv hiện thông qua nhiều hình thức và công cụ khác nhau, tronh đó pháp luật được coi là công cụ hữu hiệu nhất, là cơ sở pháp lí để thực hiện hiệu quả quá trình hơp tác.
Việt Nam với các điều ước quốc tế về quyền con người, về hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, về hội nhâp kinh tế khu vực và quốc tế.
Việt Nam với các điều ước quốc tế về hội nhâp kinh tế khu vực và quốc tế.
Hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới là xu thế tất yếu khách quan dối với mỗi quốc qia rong thời đại hội nhập hiện nay. Trong bối cảnh chung đó, Việt Nam đã chủ động nhanh chóng hôi nhập, kí kết và tham gia điều ước quốc tế sonh phương và đa phương, thục hiện cam kết quốc tế và thực hiện phân công lao động quốc tế.

Quá
trình
hội
nhập
diễn
ra:
Ở phạm vi
khu vực
Ở phạm vi
thế giới
Đến năm 2008, nước ta có quan hệ thương mại với hơn 160 nước, quan hệ đầu tư với gần 70 quốc qia và vùng lãnh thổ. Ngoài pham vi ASEAN, khu vưc châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam còn tham gia Diễn đàn hợp tác Á- Âu(ASEM), kí kết nhiều hiệp định về hợp tác kinh tế và thương mại với các nước trong Liên minh châu Âu(EU).
Gia nhập WTO(Tổ chức Thương mại thế giới), nước ta tham gia hàng loạt điều ước quốc tế về hợp tác và hôi nhập kinh tế quốc tế và trở thành viên đầy đủ của cộng đồng kinh tế thế giới.

Ở phạm vi thế giới
Như vậy, kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhâp kinh tế- thương mại song phươnh và đa phương. Việt Nam đã và đang đi trên con đường hội nhâp khu vưc và quốc tế. Trong quá trình hội nhập, Việt Nam nghiêm chỉnh thực hiện các can kết đa phương và song phương, thông qua việc ban hành hệ thống pháp luật để cụ thể các điều khoản của các hiệp định mà nước ta đã kí kết, tham gia. Điều đó góp phần vào sự gìn giữ hoà bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại.
(Tư liệu)
Ơ’ pham vi toàn thế giới , Việt Nam có quan hệ hoà bình, hữu nghi, hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế, với các nước bạn bè truyền thống, vớic các nước ở châu Á, châu Âu, châu Phi và Mĩ La-tinh trên tinh thần hợp tác, ủng hộ lẫn nhau để cùng phát triền.


Việt Nam là thành viên của Liện hợp quốc từ năm 1977; tham gia kí kết các điều ước quốc tế và là thành viên của tổ chức chuyên môn Liên hơp quốc như: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc(UNESCO); Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc(UNICEF); Chương trình phát triển của Liên hợp quốc(UNDP); v.v…
 ASEM 5 đã được tổ chức thành công năm 2004 tại Hà Nội
Việt Nam đọc diễn văn tại WTO
Viện Nam-EU trở thành đối tác chiến lược trên lĩnh vực Kinh tế
Việt Nam trở thành đối tác với EU
Việt Nam trở thành thanh viên chính thức cua WTO
Design by: Trần Hồng Thọ
YM! :magicseven_1@yahoo.com