Getting started & Listen and read unit 8 lớp 8

bài giảng Lưu trữ tạm thời
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
igtz0q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/29/2018 10:07:22 AM
Loại file
ppt
Dung lượng
1.89 M
Lần xem
1
Lần tải
4
File đã kiểm duyệt an toàn

1 2 3 4 5 7 6 8 9 11 10 12 1. What`s the weather like in the winter? 2. Which word has opposite meaning with Yes ? 3. How is the air in the city? 4. How are the people in the countryside? 5. Which wor,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Getting started & Listen and read unit 8 lớp 8, Bài Giảng Lưu Trữ Tạm Thời , Bài giảng điện tử Getting started & Listen and read unit 8 lớp 8, ppt, 18 trang, 1.89 M, Lưu trữ tạm thời chia sẽ bởi My Phạm Nguyễn Huyền đã có 4 download

 
LINK DOWNLOAD

Getting-started-Listen-and-read-unit-8-lop-8.ppt[1.89 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


1
2
3
4
5
7
6
8
9
11
10
12
1. What`s the weather like in the winter?
2. Which word has opposite meaning with "Yes"?
3. How is the air in the city?
4. How are the people in the countryside?
5. Which word has opposite meaning with "short"?
6. A noun has opposite meaning with "similarity"?
7. An adjective which has opposite meaning with “free”?
?
8. I can stand for the word "and". Who am I?
&
9. The word which can stand for "football"?
10. Which word has opposite meaning with "noisy"?
11. What`s the weather like in the summer?
12. An adjective has opposite meaning with "quiet"?
Column
What are these pictures about?
Country life
City life
Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you
Unit 8 : COUNTRY life and cIty life
I. Getting started
noisy fresh air friendly
tall buildings kinds of goods fresh foods
beautiful views entertainments traffic jam
Lesson 1 : Getting Started & Listen and Read
I. Getting started.
Unit 8: Country life and city life.
Lesson 1: Getting started + listen and read.
I. Getting started
II. Listen and read
permanently ( adv):
medical facility (n-phrase):
accessible ( adj ) :
có thể tiếp cận đuược
1. New words
thiết bị y tế
elative (n):
emote area (n-phrase):
họ hàng
lâu dài, vĩnh viễn
vùng sâu, vùng xa
Unit 8 : country life and City life
Lesson 1 : Getting started - Listen and read
Lesson 1 : Getting Started & Listen and Read
Nam has a computer at home . It means the Internet is more easily accessible for him
Match the words or phrase in column A to its definition or meaning in column B
1. permanent
2. remote
3. entertainment
4. accessible
5. medical facilities
6. province
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
d. Lasting for a long time
c. Far away from where other people live
e. Films, music, etc …used to interest
f. Possible to be reached
a. Medical equipment
. The part of a country
A
B
d
c
e
f
a

1. Computers are now ……………… for school children.
2. There are a lot of modern ………………………….....in the countryside nowadays.
3. Her work is boring, so she doesn’t want to work there ……………….
4. Meo Vac is a ………………..of Ha Giang province
permanently
medical facilities
accessible
emote area
Fill in the gaps with suitable words
1. Na went to the countryside for two days.
2. Many things are changing in the countryside.
3. Na wants to live there permanently.
4. Hoa prefers the countryside because people are friendly and the air is clean.
F
T
F
T
Check
Guess
True or False
the weekend
doesn’t want
Statement
Luật Chơi
Trong trò chơi này có 6 ô số tương ứng với 6 câu hỏi của bài tập 2 . Hai đội chọn số và trả lời câu hỏi . Nếu trả lời đúng sẽ quay nón để lấy điểm. Nếu trả lời sai đội bạn có quyền trả lời . Chúc các bạn may mắn.
1
3
2
6
5
4

a . Where has Na been ?
She has been to Kim Lien village

b . How long was she there ?
She was there for the weekend.

c . What is her opinion of the countryside ?
The countryside is peaceful and quiet and there there is nothing to do.

d. Na says, “There is nothing to do”
What does she mean?
There is no li
aries, no movies, no supermarkets , no zoo …
e . What are some of the changes that Hoa mentions ?
Many remote areas are getting electricity. People can now have things like refrigerators and TV, and medical facilities are more accessible.


f . Do you prefer the city or the countryside? Why?

Things are changing in the
countryside
Life in the provinces is definitely changing for the better.
She prefers the
countryside
Hoa
Na
Hoa’s opinion and Na’s opinion
Do you prefer the city or the country? Why?
question 6
Make sentences to show your ideas, using the word cues.
Examples:
- Life is simple in the countryside. - Life is comfortable in the city.

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Getting started & Listen and read unit 8 lớp 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN