gia an ngoai gio len lop lop 1

Đăng ngày 10/26/2012 3:16:06 PM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: Gái Lê Út | Lần tải: 12 | Lần xem: 4 | Page: 21 | Kích thước: 16.30 M | Loại file: ppt

  • gia an ngoai gio len lop lop 1 - 1
  • gia an ngoai gio len lop lop 1 - 2
  • gia an ngoai gio len lop lop 1 - 3
  • gia an ngoai gio len lop lop 1 - 4
  • gia an ngoai gio len lop lop 1 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

10/26/2012
Võ Thị Thoa
Minh Ha A Primary School
Teacher: Do Thi Thanh
Welcom to
our English class 4B
Play a game
“Matching”6)
C
B
A
D
E
F
2) Music
3) Vietnamese
4) Maths
5) Art
6) Science
1) Informatics
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
F
C
B
A
E
F
C
B
A
D
E
F
C
B
A
B
E
B
10/26/2012
Võ Thị Thoa
Unit Six
MY SCHOOL TIMETABLE
Section A: 1,2,3
Friday, December 2nd 2011
Page 54

Tháng 11

16
Thứ Hai
2
Monday
Unit Six
Friday, December 2nd 2011

Tháng 11

17
Thứ Ba
3
Tuesday
Unit Six
Friday, December 2nd 2011

Tháng 11

18
Thứ tư
4
Wednesday
Unit Six
Friday, December 2nd 2011

Tháng 11

19
Thứ năm
5
Thursday
Unit Six
Friday, December 2nd 2011

Tháng 11

20
Thứ Sáu

6
Friday
Friday, December 2nd 2011
Unit Six

Tháng 11

21
Thứ Bảy

7
Saturday
Friday, December 2nd 2011
Unit Six

Tháng 11

22
Chủ Nhật

8
Sunday
Friday, December 2nd 2011
Unit Six
Monday: thứ hai
Tuesday: thứ ba
Wednesday: thứ tư
Thursday: thứ năm
Friday: thứ sáu
Saturday: thứ bảy
Sunday: chủ nhật
Friday, December 2nd 2011
Unit Six:
MY SCHOOL TIMETABLE
(Section A: 1,2,3)
a. New words
Friday, December 2nd 2011
Unit Six:
MY SCHOOL TIMETABLE
(Section A: 1,2,3)
What subjects do you like the most, Mai?
I Iike Music
When do you have it?
I have it on Monday and Friday
Unit Six:
MY SCHOOL TIMETABLE
Section A: 1,2,3
Friday, December 2nd 2011


b. Grammar
* Hỏi và trả lời về thời gian biểu các môn học.
10/26/2012
Võ Thị Thoa
A: When do you have ………….?
B: I have it on …………………...
* Hỏi và trả lời về thời gian biểu các môn học:
Music
Monday
Unit Six:
MY SCHOOLTIMETABLE
(Section A: 1,2,3)
Friday, December 2nd 2011
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
W hen do you have …………..?
I have it on …………..
A: When do you have …………….?
B: I have it on ……………….…….
* Hỏi và trả lời về thời gian biểu các môn học:
3. Let’s talk
10/26/2012
Võ Thị Thoa
*Homework:
* Learn to newwords and grammar.
* Do exercises 1,2 ( 45,46 )

10/26/2012
Võ Thị Thoa
Goodbye. See you again!!!
Thanks for your attention!