Giải toán có lời văn - giai toan co loi van ppt

  • 10/02/2019 11:19:09
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 2.68 M, số trang : 16 ,tên giai toan co loi van ppt

Slides

Giải toán có lời văn slide 1
Giải toán có lời văn slide 2
Giải toán có lời văn slide 3
Giải toán có lời văn slide 4
Giải toán có lời văn slide 5

Chi tiết

Thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Kiểm tra: Bài toán có lời văn
Trò chơi
Hái hoa điểm 10
1
3
2
Em hãy viết tiếp câu hỏi để có bài toán :

Có 1 gà mẹ và 7 gà con.

Hỏi …………………………………
có tất cả bao nhiêu con gà?
Em hãy viết tiếp câu hỏi để có bài toán:

Mẹ may được 5 cái áo. Dì may được 4 cái áo.

Hỏi………………………………………
mẹ và dì may được tất cả bao nhiêu cái áo?
Em hãy nhìn đoạn phim và nêu đề toán thích hợp:

Có 4 con ong đang hút mật, thêm 1 con ong bay tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con ong?
Bài toán:
Nh� An cĩ 5 con g�, m? mua th�m 4 con g�. H?i nh� An cĩ t?t c? m?y con g�?
Tóm tắt:
Có : 5 con gà
Thêm : 4 con gà
Có tất cả: …con gà?
Thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Giải toán có lời văn
Bài toán:
Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà.
Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà?
Tóm tắt:
Có : 5 con gà
Thêm : 4 con gà
Có tất cả: …con gà?
Bài giải:
Nhà An có tất cả là:
5 + 4 = 9
(con gà)
Đáp số: 9 con gà
Thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Giải toán có lời văn
Bài toán:
Nh� An cĩ 5 con g�, m? mua th�m 4 con g�. H?i nh� An cĩ t?t c? m?y con g�?
Bài giải
Nh� An cĩ t?t c? l�:
5 + 4 = 9
(con gà)
Đáp số: 9 con gà
- Lùi 3 ô
- Lùi 1 ô
- Lùi 2 ô
- Lùi 3 ô
Thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Giải toán có lời văn
Tóm tắt
An có : … quả bóng
4
Bình có : …quả bóng
3
Cả hai bạn có:..quả bóng?
Bài giải
Cả hai bạn có:
… = … (quả bóng)
4 + 3
D�p s?: .qu? bĩng
7
7
An có 4 quả bóng,
Bình có 3 quả bóng.
Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng?
Bài 1:
Thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Giải toán có lời văn

L�c d?u t? em cĩ 6 b?n, sau dĩ cĩ th�m 3 b?n n?a. H?i t? em cĩ t?t c? m?y b?n?
Bài 2:
Tóm tắt
Có : … bạn
Thêm : … bạn
Có tất cả:… bạn?
6
3
Thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Giải toán có lời văn
Tóm tắt
Có : … bạn
Thêm : … bạn
Có tất cả: … bạn?
Bài giải
Tổ em có tất cả là:
6 + 3 = 9
Đáp số: 9 bạn
(bạn)
Bài 2:
L�c d?u t? em cĩ 6 b?n, sau dĩ cĩ th�m 3 b?n n?a. H?i t? em cĩ t?t c? m?y b?n?
6
3
Thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Giải toán có lời văn
Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ.
Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con?
Bài 3:
Tóm tắt
Dưới ao : … con vịt
Trên bờ : …con vịt
Có tất cả: … con vịt?
5
4
Thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Giải toán có lời văn
Bài giải
Đàn vịt có tất cả là:
5 + 4 = 9
Đáp số: 9 con vịt
(con vịt)
Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ.
Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con?
Bài 3:
Tóm tắt
Dưới ao : … con vịt
Trên bờ : …con vịt
Có tất cả: … con vịt?
5
4
Thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Giải toán có lời văn
Khi giải bài toán ta viết bài giải như sau:
- Viết “Bài giải”
- Viết câu lời giải
Viết phép tính
(tên đơn vị đặt trong dấu ngoặc)
- Viết đáp số
Thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Giải toán có lời văn
Đề toán: Long có 4 cái kẹo. Bà cho Long thêm 10 cái kẹo nữa. Hỏi Long có tất cả mấy cái kẹo ?
Viết vào bảng con chữ cái trước bài giải đúng nhất cho bài toán đó!
Bài giải
Số cái kẹo Long có là:
4 + 10 = 14 (cái kẹo)
Bài giải
Long có tất cả là:
4 + 10 = 14 (cái kẹo)
Đáp số: 14 cái kẹo
Bài giải
Số cái kẹo Long có tất cả là:
4 + 10 = 14
Đáp số: 14 (cái kẹo)
a
b
c
Để giải bài toán có lời văn trước tiên em cần đọc kỹ đề bài để tóm tắt bài toán, tìm cách giải. Sau đó em trình bày bài giải, gồm các bước :
Bước 1 : Viết câu lời giải
Bước 2 : Viết phép tính (tên đơn vị
đặt trong dấu ngoặc)
Bước 3 : Viết đáp số

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ