Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Đăng ngày 12/17/2017 2:48:20 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Hằng Nguyễn Thị Tố | Lần tải: 7 | Lần xem: 26 | Page: 12 | Kích thước: 0.46 M | Loại file: ppt
  • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - 1
  • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - 2
  • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - 3
  • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - 4
  • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo), Toán học. . https://nslide.com/bai-giang/giai-toan-ve-ti-so-phan-tram-tiep-theo.i5ux0q.html

Nội dung

Giáo viên : NGUYỄN THỊ TỐ HẰNG
Môn : TOÁN LỚP 5
TRƯỜNG TH SƠN TÂN
Kiểm tra bài cũ
27,5% + 25% = 52.5%

23,5% x 2 = 46%

45,6% - 20% = 25,6%

26,4% : 3 = 8,8%
27,5% + 25% = 52.5%

23,5% x 2 = 46%

45,6% - 20% = 25,6%

26,4% : 3 = 8,8%
Toán:
Giải toán
về tỉ số phần trăm
(tiếp theo)
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm
a) Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5%.Tính số học sinh nữ của trường đó.
Giải:
1% số học sinh toàn trường là:
800 : 100 = 8(học sinh)
Số học sinh nữ hay 52,5% số học sinh toàn trường là:
8 x 52,5 = 420(học sinh)
Đáp số: 420học sinh
Hai bước tính bên có thể gộp thành:
800 : 100 x 52,5 = 420
hoặc 800 x 52,5 : 100 = 420
Muốn tìm 52,5% của 800 ta lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 x 52,5 rồi chia cho 100
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm
b) Bài toán: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng. Tính số tiền lãi sau một tháng.
Giải:
Số tiền lãi sau một tháng là:
1 000 000 : 100 x 0,5 = 5 000 (đồng)
Đáp số: 5 000 đồng
Đáp số: 5 000 đồng
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 1: Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.
Tóm tắt:
Có: 32 học sinh
+10tuổi: 75%
+11tuổi: ? học sinh
Giải:
Số học sinh10 tuổi là:
32 x 75 : 100 = 24(học sinh)
Số học sinh 11 tuổi là:
32 – 24 = 8(học sinh)
Đáp số: 8 học sinh
Đáp số: 8 học sinh
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 2: Lãi xuất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?
Tóm tắt:
Lãi: 0,5% một tháng
Gửi: 5 000 000 đồng
Sau 1tháng: ? đồng
Giải:
Số tiền lãi tiết kiệm 1 tháng là:
5 000 000 : 100 x 0,5 = 25 000(đồng)
Tổng số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là:
5 000 000 + 25 000 = 5 025 000(đồng)
Đáp số: 5 025 000 đồng
Đáp số: 5 025 000 đồng
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 3: Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét?
Tóm tắt:
Dùng: 345m vải
+Quần: 40%
+Áo : ? m
Giải:
Số mét vải may quần là:
345 x 40 : 100 = 138 (m)
Số mét vải may áo là:
345 – 138 = 207 (m)
Đáp số: 207m
Đáp số: 207m
Dặn dò
Ôn tập:
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Chuẩn bị bài:
Luyện tập (trang 77)
tiết học đến đây kết thúc
Kính chúc Thầy cô và các em mạnh khoẻ