giáo án âm nhạc 6 tiết 7

Đăng ngày 10/21/2017 9:51:32 AM | Thể loại: Âm nhạc 6 | Chia sẽ bởi: Thoa Trần Thị Kim | Lần tải: 16 | Lần xem: 1 | Page: 10 | Kích thước: 1.16 M | Loại file: ppt

  • giáo án âm nhạc 6 tiết 7 - 1
  • giáo án âm nhạc 6 tiết 7 - 2
  • giáo án âm nhạc 6 tiết 7 - 3
  • giáo án âm nhạc 6 tiết 7 - 4
  • giáo án âm nhạc 6 tiết 7 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung


Tiết 7
Tập đọc nhạc
a. TĐN số 2

T?p d?c nh?c: TĐN số 3
Nh?c lý: Cách đánh nhịp 2/4
�NTT:: Nhạc sĩ Văn Cao
và bài hát Làng tôi
Mựa xuõn trong r?ng
T?p d?c nh?c
a. ễn T?p d?c nh?c s? 2
Ti?ng giú reo vi vu trong r?ng. Rớu rớt
Nghe chim ca vang l?ng. Khỳc hỏt mờ say nghe tung
b?ng. M?ng mựa xuõn sang bao tuoi vui.
Tiết 7
Thật là hay
Tập đọc nhạc
b. TĐN số 3
Vừa phải Nhạc và lời: Hoàng Lân
Nghe véo von trong vòm cây hoạ mi với chim oanh
Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vang lừng
Li lí li, lí lì li. Thật là hay hay hay.
Vui rất vui bay từ xa, chim khuyên tới hót theo.

Tập đọc nhạc
a.ễn TDN s? 2
b. T?p d?c nh?c s? 3

Tiết 7
Ngày mùa vui thôn trang lúa reo nhu hát mừưng. Lúa
không lo giặc về. Khi mùa vàng thôn quê.
Ngày Mùa
(Trích)
Nhạc và lời: Văn Cao
Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát làng tôi
2. Âm nhạc thường thức

Tiết 7
1.T?p d?c nh?c
a. ễn TDN s? 2
b. TDN s? 3
2. �m nh?c thu?ng th?c
Nh?c si Van Cao
v� b�i hỏt L�ng tụi
Nhạc sĩ Văn Cao ( 1923 - 1995)
- Thu?c l?p nh?c si d?u tiờn c?a n?n õm nh?c Vi?t Nam
- M?t s? b�i hỏt tiờu bi?u: Su?i mo, Thiờn thai, D�n chim Vi?t, d?c bi?t l� ca khỳc Ti?n quõn ca.
- Th?i k? khỏng chi?n ch?ng Phỏp: Tru?ng ca Sụng Lụ, Ca ng?i H? Ch? t?ch, Ng�y mựa, Ti?n v? H� N?i...
- ễng du?c nh� nu?c truy t?ng gi?i thu?ng H? Chớ Minh v? Van h?c ngh? thu?t.
Tru?ng ca sụng Lụ
(Trích)
Nhạc và lời: Văn Cao
Sông Lô sóng ngàn Việt
Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u. Thu
ru bến sóng vàng từng nhà thờ biếc chìm một màu khói thu.
Nh?c si Van Cao v� b�i hỏt l�ng tụi
2. �m nh?c thu?ng th?c

Tiết 7
1.Tập đọc nhạc
a. Ôn TĐN số 2
b. TĐN số 3
2. �m nh?c thu?ng th?c
Nhạc sĩ Văn Cao
và bài hát Làng tôi
Nhạc sĩ Văn Cao ( 1923 - 1995)
b. Bài hát Làng tôi
Nh?c si Van Cao v� b�i hỏt l�ng tụi
2. �m nh?c thu?ng th?c

Tập đọc nhạc TĐN số 3
Nhạc lí: Cách đánh nhịp 2/4
ANTT:: Nhạc sĩ Văn Cao
và bài hát Làng tôi
Tiết 7
1.Tập đọc nhạc
a. Ôn TĐN số 2
b. TĐN số 3
2. Âm nhạc thường thức
Nhạc sĩ Văn Cao
và bài hát Làng tôi

B�i h?c k?t thỳc