giáo an chu cai o,ô,ơ trường mn

Đăng ngày 10/9/2011 8:38:41 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Giang Ngô Trọng | Lần tải: 396 | Lần xem: 4 | Page: 22 | Kích thước: 5.93 M | Loại file: ppt
  • giáo an chu cai o,ô,ơ trường mn - 1
  • giáo an chu cai o,ô,ơ trường mn - 2
  • giáo an chu cai o,ô,ơ trường mn - 3
  • giáo an chu cai o,ô,ơ trường mn - 4
  • giáo an chu cai o,ô,ơ trường mn - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng giáo an chu cai o,ô,ơ trường mn, Lớp 5 tuổi. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn thư viện giáo an chu cai o,ô,ơ trường mn .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu giáo an chu cai o,ô,ơ trường mn thuộc chủ đề Lớp 5 tuổi được chia sẽ bởi user Giang Ngô Trọng tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Lớp 5 tuổi , có 22 page, thuộc thể loại .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Phát triển ngôn ngữ Làm quen chữ cái o,ô,ơ Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Lụa Trường Mần non Hà Thành kiến thức: Trẻ phát âm đúng chư cáI o,o,o Trẻ nhận mặt được chư o,o,o trong từ, ngoài ra Trẻ nêu được cấu tạo ch? o,o,o 2,còn cho biết thêm Kỹ nang: - Rèn luyện khả nang nhanh nhạy của trẻ, ngoài ra 85 - 90% trẻ thực hiện được đề nghị của cô 3,còn cho biết thêm Tư tưởng: Trẻ hứng thú học bài Trẻ biết yêu quí, bảo vệ những loài động vật i/ Môc ®Ých - yªu cÇu https://nslide.com/bai-giang/giao-an-chu-cai-o-o-o-truong-mn.tdbgxq.html

Nội dung

Phát triển ngôn ngữ
Làm quen chữ cái o,ô,ơ
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Lụa
Trường Mần non Hà Thành
kiến thức:
Trẻ phát âm đúng chư cáI o,o,o
Trẻ nhận biết được chư o,o,o trong từ.
Trẻ nêu được cấu tạo ch? o,o,o
2. Kỹ nang:
- Rèn luyện khả nang nhanh nhạy của trẻ.
85 - 90% trẻ thực hiện được yêu cầu của cô
3. Tư tưởng:
Trẻ hứng thú học bài
Trẻ biết yêu quí, bảo vệ các loài động vật
i/ Môc ®Ých - yªu cÇu
Dồ dùng dạy học:
* Dồ dùng của cô
- Giáo án điện tử, các hiệu ứng.
- Nhạc bài: + Ng�y vui c?a be
+ Tụi l� ch? o,ụ,o
Máy chiếu, que chỉ
B�i tho " Nghe l?i co d?y "
dồ dùng của trẻ
Mỗi trẻ 1 rổ đựng chư cái o,o,o

2. Dịa điểm, đội hinh, trang phục của cô và trẻ:
Dạy trẻ trong lớp, ngồi theo hinh ch? U
Trang phục cô và trẻ gọn gàng
ii/ chuẩn bị
1. Ổn định:
Hát: Ngày vui của bé
Cháu chào cô ạ
cháu chà cô ạ
o
o
o
o
Tìm chữ o xung quanh lớp
Cô giáo và các bạn
ô
ô
ô
Tìm chữ ô xung quanh lớp
ơ
ơ
ơ
Tìm chữ ơ xung quanh lớp
So sánh o,ô,ơ
o
ô
ơ
O
O
O
^
,
Trò chơi :Tìm nhanh đoán đúng
Hát : Tôi là chữ o,ô,ơ
Trò chơi : Thử tài của bé
Trò chơi: Ai nhanh hơn
Kính chúc
Các cô
mạnh khoẻ - hạnh phúc