Tuần: 7 Ngày soạn 25/9/2010
Tiết: 7 Ngày dạy: 27/9/2010Chương III - Bài 5
TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN


A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS hiểu về:
- Hình thành XHPK TQ và các quan hệ trong xã hội. Bộ máy chính quyền PK được hình thành từ thời Tần - Hán đến thời Minh - Thanh.
- Chính sách xâm lược chiếm đất đai của các hoàng đế TQ; Những đặc điểm về kinh tế; Văn hoá TQ phát triển rực rỡ.
2. Tư tưởng:
HS hiểu tính chất phi nghĩa của các cuộc xâm lược của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Hiểu được ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc đối với Việt Nam.
3. Kỹ năng:
HS biết phân tích và rút ra kết luận. Biết vẽ sơ đồ. Nắm các khái niệm cơ bản.
B. PHƯƠNG PHÁP:
Vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, phân tích, kể chuyện.
C. CHUẨN BỊ:
- GV: Lược đồ nhà Tần thôn tính các nước, Bảng thống kê các triều đại. PKTQ, Sơ đồ sự hình thành xã hội phong kiến TQ, sơ đồ về bộ máy nhà nước thời Tần – Hán và thời Minh - Thanh. Tranh ảnh Vạn Lý Trường Thành, Cố cung, đồ gốm sứ, xưởng dệt thời Đường, con đường tơ lụa, Tượng Phật thời Đường, Tác phẩm văn học..
- HS: Sưu tầm các bài thơ Đường và các tiểu thuyết thời Minh - Thanh.
D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định tổ chức(1’)
2. Kiểm tra(3’):
- Tại sao nói: "Khoa học đã có từ lâu nhưng đến thời Hy Lạp, Rô ma khoa học mới trở thành khoa học"?
3. Giới thiệu bài(1’)
Chế độ phong kiến được hình thành sớm ở TQ, bắt đầu từ thời Tần. Chế độ phong kiến TW tập quyền ngày càng được củng cố, phát triển nhất là dưới thời Đường….
4. Bài mới:
Hoạt động của GV-HS
Nội dung cơ bản
TG


Hoạt động 1: Cá nhân, tập thể
- HS quan sát lược đồ nhà Tần thôn tính các nước,
- Nhà Tần – Hán thành lập như thế nào?
HS trả lời
- GV cho HS quan sát sơ đồ hình thành QHSX PK TQ: Nhận xét xã hội phân hóa giai cấp như thế nào?
+ HS trả lời
+ GV chốt ý
- GV tiếp tục cho HS quan sát sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần – Hán
- Phân tích bộ máy nhà nước?

+ HS phân tích
+ GV: Chốt ý

GV cho HS quan sát lược đồ nhà Tần – Hán gây chiến tranh xâm lược
- Em hãy nhận xét chính sách đối ngoại của nhà Tần và nhà Hán?
+ HS trả lời
+ GV chốt ý

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
Hướng dẫn HS tìm hiểu sự phát triển KT, CT, đối ngoại.
- GV chia lớp thành 3 nhóm và giao nội dung thảo luận:
Nhóm 1: Tình hình phát triển kinh tế ?
Nhóm 2: Tình hình chính trị?
Nhóm 3: Chính sách đối ngoại?
Thời gian thảo luận: 3 phút

- HS: + Tiến hành thảo luận
+ Đại diện nhóm trình bày
+ Nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV: Nhận xét và chốt ý.
* GV triển khai một số vấn đề khác:
- Tác dụng tuyển chọn quan lại bằng thi cử?
HS trả lời
GV nhấn mạnh
GV liên hệ khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722) chống lại sự đô hộ của Nhà Đường.
=> Mộng thôn tính các nước láng giềng trở thành nước lớn từ thời cổ đại được phát huy
GV khẳng định: Chế độ PKTQ dưới thời Đường được coi là thời kỳ phát triển đỉnh cao.

Hoạt động 3: Tập thể và cá nhân
Hướng dẫn HS tìm hiểu quán trình thành lập và một số nét chính của triều Minh và Thanh
- Tóm tắt sự thành lập nhà Minh ?
- HS trả lời.
- Kinh tế Trung Quốc thời Minh có điểm gì mới so với các triều đại trước? Biẻu hiện?
HS trả lời
- GV: + Sự thịnh trị của nhà Minh biểu hiện ở lĩnh vực chính trị, ngay từ khi lên ngôi, Minh Thái Tổ đã quan tâm đến xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế TW tập quyền. Quyền lực ngày càng tập trung vào tay vua, bỏ chức Thừa tướng, Thái uý, giúp việc cho vua là 6 bộ, vua trực tiếp
nguon VI OLET