Giáo ấn o,ô,ơ

Đăng ngày 10/13/2017 9:19:13 AM | Thể loại: Khám phá Khoa học | Chia sẽ bởi: tâm Hoàng thị thanh | Lần tải: 43 | Lần xem: 4 | Page: 25 | Kích thước: 1.78 M | Loại file: ppt
  • Giáo ấn o,ô,ơ - 1
  • Giáo ấn o,ô,ơ - 2
  • Giáo ấn o,ô,ơ - 3
  • Giáo ấn o,ô,ơ - 4
  • Giáo ấn o,ô,ơ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Giáo ấn o,ô,ơ, Khám phá Khoa học. . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng thư viện Giáo ấn o,ô,ơ .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện Giáo ấn o,ô,ơ thuộc thể loại Khám phá Khoa học được giới thiệu bởi bạn tâm Hoàng thị thanh tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Khám phá Khoa học , có tổng cộng 25 trang, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi Khám phá Khoa học (5 tuổi) ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Chủ đề : Trường Mầm Non Làm quen chữ cái o - ô - ơ, bên cạnh đó Giáo viên thực hiện::HỒNG T H? THANH T�M PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN kéo co o ke c o � o o o o thầy giáo c ô gia o � ô ô � ô� ô o ô o � o cái nơ cai n ơ � ơ ơ ơ ơ o ơ o , o o ơ ô ô o ơ Trò chơi Tìm bạn https://nslide.com/bai-giang/giao-an-o-o-o.av2v0q.html

Nội dung

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Chủ đề : Trường Mầm Non
Làm quen chữ cái o - ô - ơ.
Giáo viên thực hiện::HỒNG T H? THANH T�M
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN
kéo co
o
ke
c
o

o
o
o
o
cô giáo
c
ô
gia
o

ô
ô

ô�
ô
o
ô
o

o


cái nơ
cai
n
ơ

ơ
ơ
ơ
ơ
o
ơ
o
,
o
o
ơ
ô
ô
o
ơ
Trò chơi
Tìm bạn thân
ơ
ô
o
1
2
3
Trò chơi
Bé khéo tay
Cố lên
chúc các con
chăm ngoan học giỏi