giao an tap doc lop 4 tuan 32 - tuan 32 ngam trang khong de ppt

  • 29/04/2016 07:57:04
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 4.88 M, số trang : 30 ,tên tuan 32 ngam trang khong de ppt

Slides

giao an tap doc lop 4 tuan 32 slide 1
giao an tap doc lop 4 tuan 32 slide 2
giao an tap doc lop 4 tuan 32 slide 3
giao an tap doc lop 4 tuan 32 slide 4
giao an tap doc lop 4 tuan 32 slide 5

Chi tiết

Kiểm tra bài cũ :
Kết quả việc nhà vua làm ra sao ?
-Sau một năm, viên đại thần trở về, xin chịu tội vì đã gắng hết sức nhưng học không vào. Các quan nghe vậy ỉu xìu, còn nhà vua thì thở dài.
Ngắm trăng
Trong tù không rượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ.
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Hồ Chí Minh
(Nam Trân dịch)
/
/
Luyện đọc :
+ Cách ngắt nhịp các dòng thơ :
Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào ?

- Bác ngắm trăng qua cửa sổ phòng giam trong nhà tù.
+Hình ảnh nào cho em thấy tình cảm gắn bó giữa Bác Hồ với trăng?

-Hình ảnh : Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
+Bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ?

- Chúng ta thấy Bác yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, lạc quan trong cả những hoàn cảnh rất khó khăn…
Tìm hiểu bài :
Chia nước
Mỗi ngày nửa chậu nước nhà pha
Rửa mặt, pha trà tự ý ta
Muốn để pha trà đừng rửa mặt
Muốn đem rửa mặt chớ pha trà.
Hồ Chí Minh
Ngắm trăng
Trong tù không rượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ.
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Hồ Chí Minh
(Nam Trân dịch)
/
/
không rượu
không hoa
hững hờ
ngắm
ngắm
nhòm
Luyện đọc diễn cảm :
Ngắm trăng
Trong …
Cảnh …
Người …
Trăng …
Học thuôc lòng :
Học thuôc lòng :
Không đề
Đường non khách tới hoa đầy
Rừng sâu quân đến, tung bay chim ngàn
Việc quân việc nước đã bàn,
Xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.

Hồ Chí Minh
(Xuân Thủy dịch)
/
/
/
Luyện đọc :
+ Cách ngắt nhịp các dòng thơ :
Tìm hiểu từ :
- Bương : ống đựng làm bằng thân cây bương(một loại cây giống cây tre, thân to, thẳng, mỏng)
- Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào?
- Những từ ngữ nào cho em biết điều đó?
Tìm hiểu bài :
- Tìm những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung của Bác?
Tìm hiểu bài :
Không đề
Đường non khách tới hoa đầy
Rừng sâu quân đến, tung bay chim ngàn
Việc quân việc nước đã bàn,
Xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.

Hồ Chí Minh
(Xuân Thủy dịch)
/
/
/
hoa đầy
tung bay
Xách bương
dắt trẻ
Luyện đọc diễn cảm :
Không đề
Đường …
Rừng …
Việc…
Xách…
Học thuôc lòng :
Học thuôc lòng :
Nội dung bài :
Hai bài thơ nói lên tinh thần lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống, bất chấp mọi hoàn cảnh khó khăn của Bác.
HỒ CHÍ MINH
- Hình ảnh khách đến thăm Bác trong cảnh đường non hoa đầy; quân đến rừng sâu, chim rừng tung bay. Bàn xong việc quân việc nước, Bác xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.
- Bác sáng tác bài thơ này ở chiến khu Việt Bắc, trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp rất gian khổ.
-Những từ ngữ cho biết : đường non, rừng sâu quân đến, tung bay chim ngàn.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ