THCS NGUYỄN DU
Trải nghiệm sáng tạo
Môn : GDCD
Lớp: 7B / tổ 4
Chủ đề:
Lăng kính yêu thương
Chuyên mục: Đói nghèo
Chủ đề: Lăng kính yêu thương / Chuyên mục : Đói nghèo

Vì nghèo đói nên tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em trên thế giới ngày càng cao
Vì nghèo đói, chiến tranh nên sự di dân bùng nổ ở khắp mọi nơi

Chủ đề : Lăng kính yêu thương/ Chuyên mục: Đói nghèo
Tình trạng người vô gia cư ngày càng nhiều
Tình trạng thất nghiệp ngày càng cao
Chủ đề : Lăng kính yêu thương/ Chuyên mục: Đói nghèo
Sau đây nhóm chúng em sẽ nêu một số nguyên nhân, thực trạng, biện pháp về vấn đề “ đói nghèo” hiện nay.
Nguyên nhân
Thực trạng
Biện pháp
Chủ đề : Lăng kính yêu thương/ Chuyên mục: Đói nghèo
I. Nguyên nhân.
Ở Việt Nam nguyên nhân chính gây ra “đói nghèo” chính là do khí hậu khắc nghiệt, lũ lụt, hạn hán, địa hình phức tạp, giao thông khó khăn,… đã và đang kìm hãm sản xuất và có thể gây ra tình trạng đói nghèo cho cả một vùng, khu vực.
Ngoài ra, việc thiếu kiến thức làm ăn, thiếu vốn, đông con, không có việc làm, ốm đau, rủi ro,… cũng là một trong những nguyên nhân gây ra đói nghèo.


Thiếu việc làm, đông con,không có nhà ở
Chủ đề : Lăng kính yêu thương/ Chuyên mục: Đói nghèo
II. Thực trạng.
-Thiếu phương tiện sản xuất đặc biệt là đất đai.
-Không có vốn hoặc rất ít vốn, nhu cầu vốn thường mang tính thời vụ.
-Thu nhập bình quân đầu người thấp, sức mua thực tế thấp.
-Thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định.
-Nhiều trẻ em và các cụ già vẫn phải đi ăn xin, lao động cực khổ.
-Một số em nhỏ thiếu kiến thức không có đủ điều kiện để đi học.Thiếu việc làm, không có nhà ở, người vô gia cư


Chủ đề : Lăng kính yêu thương/ Chuyên mục: Đói nghèo
III.Biện pháp
-Nâng cao năng suất lao động và đầu tư vào cơ sở hạ tầng để duy trì việc làm và tăng lương mà không giảm khả năng cạnh tranh.
-Thực hiện cải cách giáo dục nhằm đảm bảo sự công bằng trong các cơ hội và phát triển kỹ năng của lực lượng lao động.
-Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thông qua thay đổi mô hình sử dụng đất nông nghiệp, tăng cường quyền sử dụng đất, và nâng cao kỹ năng cho nông dân nghèo.
Trao bò cho người nghèo, tạo công ăn việc làm, cải cách chính sách

Chúc các bạn, thầy cô có một ngày tràn đầy vui vẻ,
may mắn!