Giới thiệu bảng nhân

Đăng ngày 12/14/2017 7:33:39 AM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Tú Phạm Thị Thanh | Lần tải: 11 | Lần xem: 16 | Page: 22 | Kích thước: 3.62 M | Loại file: ppt
  • Giới thiệu bảng nhân - 1
  • Giới thiệu bảng nhân - 2
  • Giới thiệu bảng nhân - 3
  • Giới thiệu bảng nhân - 4
  • Giới thiệu bảng nhân - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Giới thiệu bảng nhân, Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/gioi-thieu-bang-nhan.4vsx0q.html

Nội dung

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN
TOÁN - LỚP 3A
GIỚI THIỆU BẢNG NHÂN
*
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Đọc các bảng nhân đã học.
Trong bảng nhân có mấy hàng, mấy cột?
Trong bảng nhân có 11 hàng và 11 cột
Toán
Giới thiệu bảng nhân
Các số: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 trong cột đầu tiên và hàng đầu tiên được gọi là các thừa số trong các bảng nhân đã học.
Giới thiệu bảng nhân
Các số trong các ô của các hàng và các cột còn lại được gọi là tích của phép nhân trong bảng nhân đã học.
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Toán
Giới thiệu bảng nhân
Các số vừa đọc là kết quả của bảng nhân nào đã học?
Các số vừa đọc là kết quả của bảng nhân nào đã học?
Các số vừa đọc là kết quả của các phép tính trong bảng nhân 2.
Các số vừa đọc là kết quả của bảng nhân nào đã học?
Các số vừa đọc là kết quả của các phép nhân trong bảng nhân 10.
Vậy từ hàng thứ 2 trở đi mỗi hàng trong bảng này ghi lại kết quả một bảng nhân .
+ Hàng thứ 2 là kết quả� bảng nhân 1 .
+ Hàng thứ 3 là kết quả� bảng nhân 2
+ Hàng thứ 4 là kết quả� bảng nhân 3
+ .......
+ Hàng cuối cùng là kết quả� bảng nhân 10
Vậy từ c�t thứ 2 trở đi mỗi c�t trong bảng này ghi lại kết quả một bảng nhân .
* C�t thứ 2 là kết quả� bảng nhân 1 .
* C�t thứ 3 là kết quả� bảng nhân 2
* C�t thứ 4 là kết quả� bảng nhân 3
* .......
* C�t cuối cùng là kết quả� bảng nhân 10 .
1. Giới thiệu bảng nhân
Toán
Em hãy dùng bảng nhân tìm kết quả của phép nhân 4 x 3 .
+ Từ số 4 ở cột đầu tiên theo chiều mũi tên sang phải
+ Từ số 3 ở hàng đầu tiên theo chiều mũi tên xuống dưới
+ Hai mũi tên gặp nhau ở số 12 . Vậy 4 x 3 = 12
2.Cách sử dụng bảng nhân
12
4
3
12
3
4
Toán
Giới thiệu bảng nhân
6
5
6
7
4
7
8
9
Bài 1: Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống.
6
5
42
72
6
7
4
7
8
9
28
30
Bài 1: Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống.
28
30
42
72
* Bài 2: Số ?
2
8
4
56
8
7
90
10
9
Bài 3: Trong Hội khỏe Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được 8 huy chương vàng, số huy chương bạc giành được nhiều gấp 3 lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương?
Huy chuương vàng
Huy chuương bạc
8
? huy chưuơng
Giải
Tóm tắt:
B�i gi?i
Số huy chuương bạc đội tuyển giành đuược:
8 x 3 = 24 (huy chuương)
Số huy chuương đội tuyển giành đưuợc tất cả:
8 + 24 = 32 (huy chưuơng)
Đáp số: 32 huy chuương
Giới thiệu Bảng nhân
TÌM NHÀ CHO MÂY
CHÀO CÁC EM !