slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12

Giới thiệu tác phẩm :Đời sống mới của Tân Sinh (Hồ Chí Minh) bài giảng Lớp 1

Đăng ngày 4/8/2009 1:46:51 PM | Thể loại: Lớp 1 | Lần tải: 26 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: 7.69 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Giới thiệu sách:
tác phẩm: đời sống mới
I. Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hoá thế giới - Tác gia lớn của nền văn học Việt Nam
1) Sơ lược cuộc đời:
2) Sự nghiệp văn học
II. Các tác phẩm Hồ Chủ Tịch
III.Tác phẩm Đời sống mới
Xin trân trọng giới thiệu để các Thầy, Cô giáo đến thư viện để tìm đọc tác phẩm: Đời sống mới

Sponsor Documents