HOạT ĐộNG PH�T TRIểN NGÔN NGữ
CHủ Đề : GIA ĐìNH
GIáO VIÊN : ĐặNG THị HƯờNG
THƠ: GIó Từ TAY Mẹ
TRƯờNG MầM NON Liên cơ
Quạt nan như lá
chớp chớp lay lay
quạt nan mỏng dính
ngọn gió rất dày
Gió từ ngọn cây
có khi còn nghỉ
gió từ tay mẹ
thổi suốt đêm hè
Gió của ông trời
có khi rét buốt
gió mẹ, mẹ ơi
lúc nào cũng mát
Quạt nan như cánh
chớp chớp lay lay
mẹ đưa con bay
êm vào giấc ngủ
?
Bé có biết
TRONG BÀI THƠ
GIÓ TỪ TAY MẸ
Quạt nan thế nào ?
Gió thổi làm sao ?
Gió mẹ quạt thì sao ?
Gió của ông trời thì sao ?
Em được ngủ ngon ?
Nhờ đâu:

Xin cám ơn cô
Đã về dự tiết học hôm nay
Chúc các bé chăm ngoan
nguon VI OLET