HÌNH VUÔNG - HÌNH TRÒN TOÁN 1 bài giảng Toán học 1

Đăng ngày 11/17/2010 9:23:19 AM | Thể loại: Toán học 1 | Lần tải: 43 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: 0.11 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Kiểm tra bài cũ
So sánh số quả cam và số cây nấm ?
MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC
(violet.vn/toantieuhoc)
NƠI GIAO LƯU – TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌC
NƠI CUNG CẤP CÁC TÀI LỆU VỀ TOÁN TIỂU HỌC TỪ A ĐẾN Z
Kiểm tra bài cũ
So sánh số bông hoa và số chiếc lá ?
Kiểm tra bài cũ
So sánh số thuyền buồm và số ngôi nhà ?

Sponsor Documents