Hinh vuong-hinh tron bài giảng Toán học

Đăng ngày 6/20/2009 1:51:07 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 53 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: 4.50 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


Lớp.
1 C

Trình bày :
Nguyễn Thị Thu Hường


Toán
Hình vuông, hình tròn

Trò chơi

Sponsor Documents