slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13

Hình vuông - hình tròn bài giảng Toán học

Đăng ngày 7/1/2009 6:21:14 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: 4.50 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Phòng GD & ĐT Thành phố Bắc Giang
Trường tiểu học Lê Lợi

1 C

Toán
Hình vuông, hình tròn
Thảo luận nhóm đôi
Nghỉ giữa tiết
Thực hành
Bạn hãy cùng tôi đua tài
Trò chơi
Giờ học kết thúc
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
Chào các em !

Sponsor Documents