Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu

bài giảng điện tử Hóa học Hóa học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2018-05-25 09:06:57 Tác giả Quyết Nguyễn Văn loại .pptx kích thước 4.30 M số trang 43
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIỀN HẢITRƯỜNG THCS NAM THANHGiáo viên: Vũ Thị QuyênĐơn vị: Trường THCS Nam ThanhHỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆNNăm học 2017 - 201812345Trò chơi giải ô chữ- Hai đội chơi bốc thăm lựa chọn quyền chơi trước. Mỗi đội chọn 1 câu hỏi tương ứng ngôi sao cho mỗi lần chơi. Đúng được 10 điểm, sai đội khác được quyền trả lời.- Từ khóa hiện ở dòng cuối, sau 4 lần lựa chọn có quyền trả lời từ khóa. Nếu đúng được 20 điểm và trò chơi kết thúc, nếu sai đội kia tiếp tục trò chơi.L

 • Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu - 1
 • Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu - 2
 • Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu - 3
 • Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu - 4
 • Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIỀN HẢI
TRƯỜNG THCS NAM THANH
Giáo viên: Vũ Thị Quyên
Đơn vị: Trường THCS Nam Thanh
HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN
Năm học 2017 - 2018
1
2
3
4
5
Trò chơi giải ô chữ
- Hai đội chơi bốc thăm lựa chọn quyền chơi trước. Mỗi đội chọn 1 câu hỏi tương ứng ngôi sao cho mỗi lần chơi. Đúng được 10 điểm, sai đội khác được quyền trả lời.
- Từ khóa hiện ở dòng cuối, sau 4 lần lựa chọn có quyền trả lời từ khóa. Nếu đúng được 20 điểm và trò chơi kết thúc, nếu sai đội kia tiếp tục trò chơi.
Là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3
và các muối cacbonat kim loại...)?
1
2
Chất được dùng để điều chế Polietilen?
3
4
Chất khí được điều chế từ canxicacbua
và nước?
5
Một hidrocacbon có cấu tạo vòng (có 3 liên kết đôi
xen kẽ 3 liên kết đơn)?
Một hidrocacbon ở trạng thái khí có trong bùn
ao, khí bioga, mỏ dầu …?
Trò chơi giải ô chữ
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
HÓA HỌC 9
BÀI 41:
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
3. Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả?
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
Em hãy dự đoán các chất sau: than đá, củi, khí gas, dầu hỏa… khi cháy có hiện tượng gì?
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
Em hãy dự đoán các chất sau: than đá, củi, khí gas, dầu hỏa… khi cháy có hiện tượng gì?
Khi cháy đều tỏa nhiệt và phát sáng.
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
Theo em điện có phải là nhiên liệu không? Vì sao?
BÀI 41:
Than đá, gỗ, dầu mỏ, cồn đốt, khí than, nến
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
Có sẵn trong tự nhiên
Có được do điều chế
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
Than
Gỗ
Dầu hỏa
Xăng
Cồn
Gas
Củi
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
(rắn)
(rắn)
(rắn)
(lỏng)
(lỏng)
(lỏng)
(khí)
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
2. Nhiên liệu lỏng:
Dựa vào trạng thái nhiên liệu được chia làm ba loại:
3. Nhiên liệu khí:
1. Nhiên liệu rắn:
Than mỏ (than gầy, than mỡ, than non, than bùn...) và gỗ.
Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ (xăng dầu, dầu hỏa) và rượu.
Khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cao, ...
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
Câu hỏi thảo luận (Nhóm 1+2):
Em hãy quan sát hình 4.21trang 130 hoàn thành các nội dung trong bảng sau:
Câu hỏi thảo luận của nhóm 3+4:
Em hãy nêu những ứng dụng của nhiên liệu lỏng và khí mà em biết?
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
Câu hỏi thảo luận (Nhóm 1+2):
Em hãy quan sát hình 4.21trang 130 hoàn thành các nội dung trong bảng sau:
Nhiều nhất (hơn 90%)
Ít hơn than gầy
Ít hơn than gầy
Ít nhất
Làm NL trong ngành công nghiệp
Luyện than cốc
Luyện than cốc
Làm chất đốt, phân bón...
Dựa vào trạng thái nhiên liệu được chia làm ba loại:
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
Dựa vào trạng thái nhiên liệu được chia làm ba loại:
Một số hình ảnh nhà máy sản xuất than cốc từ than mỡ
Nạp nguyên liệu
Than
ra lò
Dây chuyền sản xuất
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
Sử dụng làm nhiên liệu ,nguyên liệu trong ngành công nghiệp, nông nghiệp, đời sống...
Nhà máy nhiệt điện Thái Bình
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
Dựa vào trạng thái nhiên liệu được chia làm ba loại:
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
Sử dụng làm nhiên liệu ,nguyên liệu trong ngành công nghiệp, nông nghiệp, đời sống...
Dựa vào trạng thái nhiên liệu được chia làm ba loại:
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
Dựa vào trạng thái nhiên liệu được chia làm ba loại:
Câu hỏi thảo luận của nhóm 3+4:
Em hãy nêu những ứng dụng của nhiên liệu lỏng và khí mà em biết?
Nhiên liệu lỏng : các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ (xăng dầu, dầu hỏa...) và rượu.
Sử dụng chủ yếu cho các động cơ đốt trong, phần nhỏ dùng để đun nấu và thắp sáng.
Nhiên liệu khí: khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cao ...
Sử dụng trong công nghiệp và đời sống.
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
Động cơ đốt trong
Đèn dầu
Bếp dầu
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
Lò nung gốm sứ bằng gas
Bếp gas
BÀI 41:
Hệ thống khí mỏ Hàm Rồng –Tiền Hải - Thái Bình
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
Sử dụng làm nhiên liệu ,nguyên liệu trong ngành công nghiệp, nông nghiệp, đời sống...
Dựa vào trạng thái nhiên liệu được chia làm ba loại:
Nhiên liệu rắn như than mỏ (than gầy, than mỡ, than non, than bùn), gỗ,....
Nhiên liệu lỏng gồm các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, xăng dầu, dầu hỏa,
cồn,....
Sử dụng chủ yếu cho các động cơ đốt trong, phần nhỏ dùng để đun nấu và thắp sáng.
Sử dụng trong công nghiệp và đời sống.
Trong 3 loại nhiên liệu trên, nhiên liệu khí khi đốt cháy có năng suất tỏa nhiệt cao nhất. Vì vậy dễ cháy hoàn toàn ít gây độc hại cho môi trường.
BÀI 41:
Nhiên liệu khí: khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cao ...
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
* Nhiên liệu sinh học:
- Xăng E5 –Ron 92 là loại nhiên liệu được chế xuất từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật. Vì vậy sử dụng nhiên liệu sinh học giúp giảm thiểu đáng kể các loại khí thải độc hại như: CO2 , SO2, NO2, CO,... làm giảm hiệu ứng nhà kính, giúp cho môi trường được an toàn và trong sạch hơn.
01.01.2018 Xăng E5 chính thức thay thế xăng A92
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
Khí biogas
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
* Hidro khi cháy chỉ tạo ra nước, nên là loại nhiên liệu sạch lý tưởng. Với khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và đời sống, do đó hidro đang được xem là nguồn năng lượng tái tạo cho thế kỷ XXI.
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
Điện năng lượng mặt trời (Khánh Hòa).
Điện gió (Bạc Liêu)
Thủy điện (Lai Châu)
Bình nước nóng năng lượng mặt trời.
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
Sử dụng làm nhiên liệu ,nguyên liệu trong ngành công nghiệp, nông nghiệp, đời sống...
Dựa vào trạng thái nhiên liệu được chia làm ba loại:
Nhiên liệu rắn: than mỏ (than gầy, than mỡ, than non, than bùn...) và gỗ.
Sử dụng chủ yếu cho các động cơ đốt trong, phần nhỏ dùng để đun nấu và thắp sáng.
Sử dụng trong công nghiệp và đời sống.
3. Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả?
Nhiên liệu lỏng: các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ (xăng dầu, dầu hỏa ...)
và rượu
BÀI 41:
Nhiên liệu khí: khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cao ...
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
Sử dụng trong công nghiệp và đời sống.
3. Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả?
- Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho quá trình cháy.
Tại sao:
- Khi đun bếp than hoặc bếp củi người ta thường thổi không khí hoặc quạt gió?
- Các nhà máy phải xây ống khói cao (phù hợp)?
BÀI 41:
Nhiên liệu khí: khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cao ...
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
Sử dụng trong công nghiệp và đời sống.
3. Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả?
- Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho quá trình cháy.
- Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí hoặc oxi.
Tại sao những viên than tổ ong và mâm chia lửa của bếp ga thường có những lỗ nhỏ như vậy nhằm mục đích gì?
Bếp gas hồng ngoại
BÀI 41:
Nhiên liệu khí: khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cao ...
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
Sử dụng trong công nghiệp và đời sống.
3. Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả?
- Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho quá trình cháy.
- Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí hoặc oxi.
- Duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
BÀI 41:
Bếp than
Theo em tại sao phải đậy bớt cửa lò khi ủ bếp than?
Nhiên liệu khí: khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cao ...
NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu là gì?
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có toả nhiệt và phát sáng.
2. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
Sử dụng làm nhiên liệu ,nguyên liệu trong ngành công nghiệp, nông nghiệp, đời sống...
Dựa vào trạng thái nhiên liệu được chia làm ba loại:
Nhiên liệu rắn: than mỏ (than gầy, than mỡ, than non, than bùn...) và gỗ..
Sử dụng chủ yếu cho các động cơ đốt trong, phần nhỏ dùng để đun nấu và thắp sáng.
Sử dụng trong công nghiệp và đời sống.
3. Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả?
Nhiên liệu lỏng: các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ (xăng dầu, dầu hỏa...)
và rượu
BÀI 41:
- Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho quá trình cháy.
- Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí hoặc oxi.
- Duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Nhiên liệu khí: khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cao ...
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
Khái niệm
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
CÂU 1
BÀI 41:
Theo em trường hợp nào sau đây sử dụng gas hiệu quả? Tại sao?
Hình a: Vặn vừa đủ lửa.
Hình b: Vặn lửa cháy hết cỡ.
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
CÂU 2
Hãy quan sát hình dưới đây và cho biết trường
hợp nào đèn cháy sáng hơn , ít muội than hơn? Vì sao?
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
CÂU 3:
Trong công nghiệp, người ta sử dụng than làm nhiên liệu. Tính nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 5kg than chứa 90% cacbon, biết 1mol cacbon cháy tạo ra 394kJ
Bài làm
Khối lượng cacbon có trong 5kg than là:
5. 90% = 4,5(kg) = 4500 (g)
Số mol của cacbon là:
Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt 5kg than là:
375.394 = 147750 (kJ)
nc = 4500 : 12 = 375 mol
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
Đáp án: ( 1000 :16). 783 =48937,5 (kJ)
CÂU 3:
Trong công nghiệp, người ta sử dụng than làm nhiên liệu. Tính nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 5kg than chứa 90% cacbon, biết 1mol cacbon cháy tạo ra 394kJ
Bài làm
Khối lượng cacbon có trong 5kg than là:
Câu 4: Tính nhanh.
Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg khí metan. Biết rằng cứ 1 mol khí metan cháy tỏa ra 783 kJ.
5. 90% = 4,5(kg) = 4500 (g)
Số mol của cacbon là:
Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt 5kg than là:
375.394 = 147750 (kJ)
nc = 4500 : 12 = 375 mol
BÀI 41:
NHIÊN LIỆU
HÓA HỌC 9
- Học kĩ bài mới.
- Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4 trang 133 (SGK)
- Hoàn thành bảng tổng kết trang 133 (SGK).
- Chuẩn bị tiết sau luyện tập.
Hướng dẫn học ở nhà:
BÀI 41:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIỀN HẢI
TRƯỜNG THCS NAM THANH
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô
cùng các em học sinh.
Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Quyên
Đơn vị: Trường THCS Nam Thanh

Nguồn:Quyết Nguyễn Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngGA_GVG_HOA_9_2018.pptx[4.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
24t00q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-25 09:06:57
Loại file
pptx
Dung lượng
4.30 M
Trang
43
Lần tải
0
Lần xem
3
bài giảng điện tử Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Hóa 9 bài 41 nhiên liệu
  Hóa học 9
  Hóa 9 bài 41 nhiên liệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2009

  Xem: 108

 • Hóa 9 bài 41 nhiên liệu
  Hóa học 9
  Hóa 9 bài 41 nhiên liệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2009

  Xem: 2

 • hoa 9 bai 41. NHIÊN LIỆU
  Hóa học 9
  hoa 9 bai 41. NHIÊN LIỆU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2010

  Xem: 70

 • Hóa 9 bài 41 nhiên liệu
  Hóa học 9
  Hóa 9 bài 41 nhiên liệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2009

  Xem: 3

 • Hóa 9 bài 41 nhiên liệu
  Hóa học 9
  Hóa 9 bài 41 nhiên liệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2009

  Xem: 0

 • Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu
  Hóa học 9
  Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu
  Hóa học 9
  Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu
  Hóa học 9
  Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 10

 • Bài 41. Nhiên liệu
  Hóa học 9
  Bài 41. Nhiên liệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2015

  Xem: 0

 • Bài 41. Nhiên liệu
  Hóa học 9
  Bài 41. Nhiên liệu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2015

  Xem: 0