CHỦ ĐỀ 1:
KHÁM PHÁ LỨA TUỔI VÀ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP MỚI
KHỞI ĐỘNG
Nghe bài hát “ Em yêu trường em”
..\Downloads\Bài Hát Em Yêu Trường Em - Ca Nhạc Thiếu Nhi 3D Vui Nhộn.mp4

TIẾT 2

Nhiệm vụ 3:Điều chỉnh thái độ cảm xúc của bản thân
Nhiệm vụ 4:Rèn luyện để tự tin bước vào tuổi mới lớn
3. Điều chỉnh thái độ cảm xúc của bản thân
TRÒ CHƠI
LÀM THEO HIỆU LỆNH
Hô sấm sét: Giơ tay ngang đầu
Hô mưa to : Giơ tay trước Ngực
Hô gió lớn : Giơ tay ngang hông
3. Điều chỉnh thái độ cảm xúc của bản thân
Chúng ta có bức tranh sinh động mỗi nhân cách, mỗi người mỗi vẻ. Có nhiều nguyên nhân tạo nên tâm tính mỗi con người. Tuy nhiên, không ai hoàn hảo cả, tất cả phải rèn luyện mỗi ngày


4. Rèn luyện để tự tin bước vào tuổi mới lớn

Điểu gì làm em tự tin? Điều gì làm em chưa tự tin?
4. Rèn luyện để tự tin bước vào tuổi mới lớn

Xác định các yếu tố/việc làm giúp em trở lên tự tin?Giải thích lí do?
4. Rèn luyện để tự tin bước vào tuổi mới lớn
Trong cuộc sống rất cần sự tự tin về bản thân, sẽ mang lại nhiều thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Dặn Dò
Thực hành nhiệm vụ 3 và 4
Chuển bị nhiệm vụ 5 và 6
nguon VI OLET