Hướng dẫn học Tin học 3.

Đăng ngày 12/13/2017 4:43:15 PM | Thể loại: HD học Tin học 3 | Chia sẽ bởi: Dương Nguyễn Ngọc | Lần tải: 10 | Lần xem: 56 | Page: 17 | Kích thước: 0.87 M | Loại file: pptx
  • Hướng dẫn học Tin học 3. - 1
  • Hướng dẫn học Tin học 3. - 2
  • Hướng dẫn học Tin học 3. - 3
  • Hướng dẫn học Tin học 3. - 4
  • Hướng dẫn học Tin học 3. - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Hướng dẫn học Tin học 3., HD học Tin học 3. . https://nslide.com/bai-giang/huong-dan-hoc-tin-hoc-3.wdsx0q.html

Nội dung

Môn
Tin Học
Năm học: 2017 - 2018
UBND HUYỆN PHÙ YÊN
TRƯỜNG PTDTBDTH MƯỜNG THẢI
Giáo Viên: Nguyễn Ngọc Dương
Chào mừng Quý thầy, cô về dự hội thảo giảng dạy
Thứ 6 ngày 8 tháng 12 năm 2017
Môn: Tin học
Con hãy vẽ lá cờ theo mẫu dưới đây sau đó thực hiện sao chép lá cờ thành 2 lá cờ.
Thi vẽ nhanh
Con có nhận xét gì về màu sắc lá cờ Việt Nam?
Thứ Sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017
Môn: Tin học
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
Biết sử dụng công cụ tô màu để tô màu chi tiết tranh vẽ.
Chao đổi với bạn chỉ ra vị trí công cụ tô màu trên phần mềm Paint
Thảo luận nhóm
1. Công cụ tô màu
Thứ Sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017
Môn: Tin học
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Tương tự, tô màu vàng cho ngôi sao để được lá cờ Việt Nam
Thứ Sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017
Môn: Tin học
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
2. Tô màu cho tranh
Các bước tô màu cho tranh “ Lá cờ Việt Nam”
Trình bày các bước tô màu cho tranh?
Thứ Sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017
Môn: Tin học
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
Các bước thực hiện tô màu cho chi tiết tranh
Bước 1: Chọn công cụ tô màu
Bước 2: Chọn màu tô trong hộp màu.
Bước 3: Nháy chuột vào vùng muốn tô để tô màu
Thứ Sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017
Môn: Tin học
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
Thứ Sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017
Môn: Tin học
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
- Sử dụng công cụ để tô màu cho bài vẽ
- Vùng tô màu phải là một vùng khép kín
Em cần ghi nhớ
Trò chơi
Ai nhanh ? Ai đúng?
Câu 1: Em hãy cho biết công cụ nào dưới đây dùng để tô màu?
A.
B.
C.
Thứ Sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017
Môn: Tin học
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
Thứ Sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017
Môn: Tin học
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
Câu 2: Để tô màu cho tranh em thực hiện theo mấy bước
A. 2 bước
B. 3 bước.
C. 4 bước
1
Bước:…..
Thứ Sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017
Môn: Tin học
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
Câu 3: Điền vào chỗ trống…… thứ tự (1, 2, 3) các bước để tô màu cho hình vẽ
Bước:......
Bước:….
Chọn màu tô trong hộp màu.
Chọn vùng muốn tô màu, nháy chuột để tô
Chọn công cụ tô màu
2
3
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe
Chúc các em chăm ngoan học tốt!
Mở bài vẽ tau lua đã vẽ ở bài 5, thực hiện tô màu cho bức tranh
Hoạt động thực hành
1. Trao đổi với bạn rồi vẽ và tô màu theo mẫu sau:
Hoạt động thực hành
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0