Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
KC; kiến con đi ô tô - 1
Trang 1
KC; kiến con đi ô tô - 2
Trang 2
KC; kiến con đi ô tô - 3
Trang 3
KC; kiến con đi ô tô - 4
Trang 4
KC; kiến con đi ô tô - 5
Trang 5
KC; kiến con đi ô tô - 6
Trang 6
KC; kiến con đi ô tô - 7
Trang 7
KC; kiến con đi ô tô - 8
Trang 8
KC; kiến con đi ô tô - 9
Trang 9
KC; kiến con đi ô tô - 10
Trang 10
KC; kiến con đi ô tô - 11
Trang 11
KC; kiến con đi ô tô - 12
Trang 12
KC; kiến con đi ô tô - 13
Trang 13
KC; kiến con đi ô tô - 14
Trang 14
KC; kiến con đi ô tô - 15
Trang 15
KC; kiến con đi ô tô - 16
Trang 16
KC; kiến con đi ô tô - 17
Trang 17
KC; kiến con đi ô tô - 18
Trang 18
KC; kiến con đi ô tô - 19
Trang 19
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

KC; kiến con đi ô tô

Đăng ngày 1/16/2013 9:08:22 AM | Thể loại: Lớp 3 -4 tuổi | Lần tải: 443 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: 11.17 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng KC; kiến con đi ô tô, Lớp 3 -4 tuổi. . Chúng tôi giới thiệu đến mọi người bài giảng KC; kiến con đi ô tô .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện KC; kiến con đi ô tô thuộc chuyên mục Lớp 3 -4 tuổi được giới thiệu bởi user Lan Phan Thị Ngọc tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Lớp 3 -4 tuổi , có tổng cộng 19 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bài giảng Lớp 3 -4 tuổi ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Giáo viên:Lê Thị Kim Hương PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Lớp: Bé B Đề tài: TRUYỆN KIẾN CON ĐI Ô TÔ Kiến con leo lên ô tô buýt, bên cạnh đó Kiến muốn vào rừng xanh thăm bà ngọai Trên xe đã có dê con, kế tiếp là Chó con, khỉ con, lợn con ngồi, nói thêm là Có bạn trong bọn họ vào rừng hái nấm, có bạn vào rừng chơi trốn tìm, có bạn tới dạo chơi bên hồ ở trong rừng, bên cạnh đó RẠP CHIẾU PHIM “ Bim

https://nslide.com/bai-giang/kc-kien-con-di-o-to.helvyq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Lớp 3 -4 tuổi


Giáo viên:Lê Thị Kim Hương
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Lớp: Bé B
Đề tài: TRUYỆN KIẾN CON ĐI Ô TÔ
Kiến con leo lên xe buýt. Kiến muốn vào rừng xanh thăm bà ngọai
Trên xe đã có dê con.Chó con, khỉ con, lợn con ngồi. Có bạn trong bọn họ vào rừng hái nấm, có bạn vào rừng chơi trốn tìm, có bạn đến dạo chơi bên hồ ở trong rừng.


RẠP CHIẾU PHIM
“ Bim Bim” xe chạy rồi. Tất cả cùng tiếng hát, rộn rang biết bao
            “ Bim Bim” xe dừng ở bến đón khách, một bác gấu lên xe. Bác đển rừng xanh để thăm cháu . “ Ngồi vào đâu bây giờ?” chỗ ngồi đã chật kín…


Dê con bảo “ Bác gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
    Chó Con bảo “ Bác Gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
    Mọi người cùng bảo “ Bác Gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
    Bác gấu nói “ Cám ơn các bạn, cám ơn các bạn nhỏ tốt bụng”, “ Bác ngồi chỗ của các cháu, các cháu lại phải đứng”.


Lúc đó Kiến mới leo đến bên bác gấu, cố nhoi lên và cất giọng nói “Không, không, mời bác lại ngồi chỗ của cháu”.
    Bác gấu hỏi lại “ Thế cháu ngồi vào đâu?”
Kiến con lấp láy ánh mắt một cách hóm hỉnh. Bác gấu ngồi vào chỗ của kiến con ” Ồ!Kiến con đi đâu rùi nhỉ?”


“Bác gấu ơi!cháu ở đây!”. Bên tai bác gấu vang lên tiếng của Kiến. Ủa, té ra Kiến con đã leo lên vai bác gấu ngồi chễm chệ trên đó.
            Trên đường đi, kiến con hát cho bác gấu nghe nhiều bài hát, những bài hát du dương quá, hay quá khiến bác gấu lim dim đôi mắt, ngẹo đầu lắng nghe.Kiến con leo lên xe buýt. Kiến muốn vào rừng xanh thăm bà ngọai
Trên xe đã có dê con.Chó con, khỉ con, lợn con ngồi. Có bạn trong bọn họ vào rừng hái nấm, có bạn vào rừng chơi trốn tìm, có bạn đến dạo chơi bên hồ ở trong rừng.


RẠP CHIẾU PHIM
“ Bim Bim” xe chạy rồi. Tất cả cùng tiếng hát, rộn rang biết bao
            “ Bim Bim” xe dừng ở bến đón khách, một bác gấu lên xe. Bác đển rừng xanh để thăm cháu . “ Ngồi vào đâu bây giờ?” chỗ ngồi đã chật kín…


Dê con bảo “ Bác gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
    Chó Con bảo “ Bác Gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
    Mọi người cùng bảo “ Bác Gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
    Bác gấu nói “ Cám ơn các bạn, cám ơn các bạn nhỏ tốt bụng”, “ Bác ngồi chỗ của các cháu, các cháu lại phải đứng”.


Lúc đó Kiến mới leo đến bên bác gấu, cố nhoi lên và cất giọng nói “Không, không, mời bác lại ngồi chỗ của cháu”.
    Bác gấu hỏi lại “ Thế cháu ngồi vào đâu?”
Kiến con lấp láy ánh mắt một cách hóm hỉnh. Bác gấu ngồi vào chỗ của kiến con ” Ồ!Kiến con đi đâu rùi nhỉ?”


“Bác gấu ơi!cháu ở đây!”. Bên tai bác gấu vang lên tiếng của Kiến. Ủa, té ra Kiến con đã leo lên vai bác gấu ngồi chễm chệ trên đó.
            Trên đường đi, kiến con hát cho bác gấu nghe nhiều bài hát, những bài hát du dương quá, hay quá khiến bác gấu lim dim đôi mắt, ngẹo đầu lắng nghe.Đàm thoại
+ Trong chuyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ?
+ KiÕn con ®· ®i b»ng ph­¬ng tiÖn nµo ®Ó ®Õn nhµ bµ ngo¹i?
+ Khi xe dõng ë bÕn ®ãn kh¸ch th× ai ®· lªn xe?
+ Khi b¸c gÊu lªn xe ®iÒu g× ®· x¶y ra?
+ KiÕn con nh­êng ghÕ cho b¸c gÊu vËy th× kiÕn con ngåi ®©u?
+ThÕ c¸c con ®· ®­îc ®i xe buýt bao giê ch­a?
+NÕu trªn xe buýt gÆp ng­êi giµ c¸c con ph¶i lµm g×?
Tiết học kết thúc

Sponsor Documents