KC; kiến con đi ô tô

Đăng ngày 1/16/2013 9:08:22 AM | Thể loại: Lớp 3 -4 tuổi | Chia sẽ bởi: Lan Phan Thị Ngọc | Lần tải: 443 | Lần xem: 7 | Page: 19 | Kích thước: 11.17 M | Loại file: ppt
  • KC; kiến con đi ô tô - 1
  • KC; kiến con đi ô tô - 2
  • KC; kiến con đi ô tô - 3
  • KC; kiến con đi ô tô - 4
  • KC; kiến con đi ô tô - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng KC; kiến con đi ô tô, Lớp 3 -4 tuổi. . nslide giới thiệu đến các bạn tài liệu KC; kiến con đi ô tô .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu KC; kiến con đi ô tô thuộc thể loại Lớp 3 -4 tuổi được chia sẽ bởi thành viên Lan Phan Thị Ngọc tới cộng đồng nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Lớp 3 -4 tuổi , có 19 trang, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bài giảng Lớp 3 -4 tuổi ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Giáo viên:Lê Thị Kim Hương PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Lớp: Bé B Đề tài: TRUYỆN KIẾN CON ĐI Ô TÔ Kiến con leo lên ô tô buýt, kế tiếp là Kiến muốn vào rừng xanh thăm bà ngọai Trên xe đã có dê con, kế tiếp là Chó con, khỉ con, lợn con ngồi, tiếp theo là Có bạn trong bọn họ vào rừng hái nấm, có bạn vào rừng chơi trốn tìm, có bạn tới dạo chơi bên hồ ở trong rừng, tiếp theo là RẠP CHIẾU PHIM “ Bim Bim” xe chạy rồi, bên cạnh đó Tất https://nslide.com/bai-giang/kc-kien-con-di-o-to.helvyq.html

Nội dung

Giáo viên:Lê Thị Kim Hương
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Lớp: Bé B
Đề tài: TRUYỆN KIẾN CON ĐI Ô TÔ
Kiến con leo lên xe buýt. Kiến muốn vào rừng xanh thăm bà ngọai
Trên xe đã có dê con.Chó con, khỉ con, lợn con ngồi. Có bạn trong bọn họ vào rừng hái nấm, có bạn vào rừng chơi trốn tìm, có bạn đến dạo chơi bên hồ ở trong rừng.


RẠP CHIẾU PHIM
“ Bim Bim” xe chạy rồi. Tất cả cùng tiếng hát, rộn rang biết bao
            “ Bim Bim” xe dừng ở bến đón khách, một bác gấu lên xe. Bác đển rừng xanh để thăm cháu . “ Ngồi vào đâu bây giờ?” chỗ ngồi đã chật kín…


Dê con bảo “ Bác gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
    Chó Con bảo “ Bác Gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
    Mọi người cùng bảo “ Bác Gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
    Bác gấu nói “ Cám ơn các bạn, cám ơn các bạn nhỏ tốt bụng”, “ Bác ngồi chỗ của các cháu, các cháu lại phải đứng”.


Lúc đó Kiến mới leo đến bên bác gấu, cố nhoi lên và cất giọng nói “Không, không, mời bác lại ngồi chỗ của cháu”.
    Bác gấu hỏi lại “ Thế cháu ngồi vào đâu?”
Kiến con lấp láy ánh mắt một cách hóm hỉnh. Bác gấu ngồi vào chỗ của kiến con ” Ồ!Kiến con đi đâu rùi nhỉ?”


“Bác gấu ơi!cháu ở đây!”. Bên tai bác gấu vang lên tiếng của Kiến. Ủa, té ra Kiến con đã leo lên vai bác gấu ngồi chễm chệ trên đó.
            Trên đường đi, kiến con hát cho bác gấu nghe nhiều bài hát, những bài hát du dương quá, hay quá khiến bác gấu lim dim đôi mắt, ngẹo đầu lắng nghe.Kiến con leo lên xe buýt. Kiến muốn vào rừng xanh thăm bà ngọai
Trên xe đã có dê con.Chó con, khỉ con, lợn con ngồi. Có bạn trong bọn họ vào rừng hái nấm, có bạn vào rừng chơi trốn tìm, có bạn đến dạo chơi bên hồ ở trong rừng.


RẠP CHIẾU PHIM
“ Bim Bim” xe chạy rồi. Tất cả cùng tiếng hát, rộn rang biết bao
            “ Bim Bim” xe dừng ở bến đón khách, một bác gấu lên xe. Bác đển rừng xanh để thăm cháu . “ Ngồi vào đâu bây giờ?” chỗ ngồi đã chật kín…


Dê con bảo “ Bác gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
    Chó Con bảo “ Bác Gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
    Mọi người cùng bảo “ Bác Gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
    Bác gấu nói “ Cám ơn các bạn, cám ơn các bạn nhỏ tốt bụng”, “ Bác ngồi chỗ của các cháu, các cháu lại phải đứng”.


Lúc đó Kiến mới leo đến bên bác gấu, cố nhoi lên và cất giọng nói “Không, không, mời bác lại ngồi chỗ của cháu”.
    Bác gấu hỏi lại “ Thế cháu ngồi vào đâu?”
Kiến con lấp láy ánh mắt một cách hóm hỉnh. Bác gấu ngồi vào chỗ của kiến con ” Ồ!Kiến con đi đâu rùi nhỉ?”


“Bác gấu ơi!cháu ở đây!”. Bên tai bác gấu vang lên tiếng của Kiến. Ủa, té ra Kiến con đã leo lên vai bác gấu ngồi chễm chệ trên đó.
            Trên đường đi, kiến con hát cho bác gấu nghe nhiều bài hát, những bài hát du dương quá, hay quá khiến bác gấu lim dim đôi mắt, ngẹo đầu lắng nghe.Đàm thoại
+ Trong chuyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ?
+ KiÕn con ®· ®i b»ng ph­¬ng tiÖn nµo ®Ó ®Õn nhµ bµ ngo¹i?
+ Khi xe dõng ë bÕn ®ãn kh¸ch th× ai ®· lªn xe?
+ Khi b¸c gÊu lªn xe ®iÒu g× ®· x¶y ra?
+ KiÕn con nh­êng ghÕ cho b¸c gÊu vËy th× kiÕn con ngåi ®©u?
+ThÕ c¸c con ®· ®­îc ®i xe buýt bao giê ch­a?
+NÕu trªn xe buýt gÆp ng­êi giµ c¸c con ph¶i lµm g×?
Tiết học kết thúc