1. Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến dưới đây? Vì sao?
A.Tính tự lập không tự nhiên mà có.
B. Chỉ có con nhà nghèo mới cần sóng tự lập.
C. Học cách sóng tự lập đề trưởng thành.
D. Nên tự lập càng sớm càng tốt.
E. Tự lập sẽ dễ trở thành người ích kỉ, độc đoán.
2. Em hãy kể lại những việc làm của bản thân không thể hiện tính tự lập trong cuộc sống và nêu cách khắc phục.
3. Trong giờ kiểm tra Toán, gặp bài khó, Nam loay hoay mãi vẫn chưa giải được. Thấy sắp hết giờ mà bạn vẫn chưa làm xơng bài, Dũng ngồi bên cạnh đưa bài đã giải sẵn cho Nam chép.
a) Em có nhận xét gì về việc làm của Nam và Dũng?
b) Nêu là Nam, em sẽ làm gì? Vì sao?
c) Nếu là Dũng, em sẽ làm gì? Vì sao?
4. Hãy kể lại những hoạt động, việc làm thể hiện tính tự lập của các bạn trong lớp, trong trường mà em đã quan sát hoặc tham gia. Em học tập được điều gi khi quan sát và tham gia các hoạt động đó?
1. Em đồng tình với ý kiến: a, c, d
Em không đồng tình với ý kiến: e, b
Vì tự lập cần những đức tính tự giác, rèn luyện từ sớm, và ai cũng cần có tính tự lập.
2. Những việc làm của bản thân không thể hiện tính tự lập trong cuộc sống và nêu cách khắc phục
Thỉnh thoảng quên gấp chăn em khắc phụ bằng cách mỗi sáng thức dậy là phải nhớ gấp chăn màn luôn.
Quên tưới rau. Em khắc phục bằng cách đặt lịch hẹn trong điện thoại về ngày em cần tưới rau.
3. Theo em việc làm của Nam và Dũng là sai khi Dũng khiến cho bạn Nam không tự lập trong lúc làm bài.
b) Nêu là Nam, em sẽ từ chối chép bài của Dũng và tự giác nghĩ cách làm. Hoặc có thể hỏi bạn cách giải. Như thế sẽ khiến cho em nhớ bài lâu hơn, rèn luyện tính tự lập.
c) Nếu là Dũng, em sẽ không cho bạn chép bài mà chỉ bạn cách làm. Vì như thế mới khiến bạn có thể tự lập.
4. Những hoạt động, việc làm thể hiện tính tự lập của các bạn trong lớp, trong trường mà em đã quan sát là: Trường, lớp phát động dọn vệ sinh ở khu phố gần đó.
nguon VI OLET